Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

I J

 

Idman, Mika:
Suomen palkkaerot ovat pysyneet pieninä – palkkojen hajonta kuitenkin kasvaa (2/2014)
Mitä on tapahtunut eurooppalaisten palkoille? (1/2013)
Sukupolvien väliset palkkaerot ovat vähäisiä (1/2012)
Iisakka, Laura:
Nuoret kotitaloudet vaarassa jäädä tulokehityksestä jälkeen (3/2007)
Ikäheimo, Hannu-Pekka:
Puheenvuoroja risteilevään maahanmuuttokeskusteluun (3/2011)
Ilmakunnas, Seija:
Kaupungit ja palveluiden työttömyys (1/1998)
Perhepolitiikkaa anteliaalta 80-luvulta 90-luvun valikoivuuteen (1/1994)
Kuoleeko potilas vaikka leikkaus onnistuu (4/1992)
Vaimon tulot perheen taloudessa (2/1990)
Isometsä, Erkki:
Masennustilat – uusi kansantauti? (2/1999)
Isotalus, Nina:
Väkivalta uhkana työpaikoilla (4/1998)
Ivars, Lilian:
Närpiö on onnistunut maahanmuuttajien kotouttamisessa (2/2011)
Jaakkola, Risto:
Lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen lapset (4/1997)
Perhe ja oikeudellinen sääntely (1/1994)
Jaakkola, Tapio:
Viihteestä riippuvuudeksi – rahapeliongelman luonne (4/2006)
Jaako, Niina:
Monet syrjäseutujen vanhukset asuvat vielä puutteellisesti (4/2012)
Jalava, Jukka:
Talouskasvun arvoitus (1/2005)
Jallinoja, Riitta:
Vapaa, vapaampi, vapain (4/1991)
Jantunen, Merja:
 Pysäkillä (4/1991)
Jauho, Mikko:
Valtimotaudit ja terveystutkimuksen menetelmällinen murros Suomessa (2/2011)
Ruokaa vai lääkettä – kuluttaja ja funktionaaliset elintarvikkeet (2/2000)
Jeskanen-Sundström, Heli:
Maidenvälisiä ajankäyttövertailuja on kehitettävä kansainvälisenä yhteistyönä (2/2010)
Tilastojen käyttäjät hyväksyvät suurimman osan Tilastokeskuksen supistamistoimista (1/2010)
Palvelut kansantaloudessa (4/1990)
Joensuu, Terhi:
Konflikti kerrostalossa ja miten se ratkaistaan (2/2012)
Jokelainen, Matti:
Eläkkeellesiirtymisen aika (1/1994)
Jokinen, Marika:
En osaa sanoa -vastaaminen verkkokyselyissä (4/2014)
Enterin painalluksella kauppakeskuksen aukiolle? (1/2006)
Tietoyhteiskunnan kansalaisen on oltava taitava viestijä (1/2006)
Hyvä palvelu on palvelemista (3/2005)
Älykäs asuminen horisontissa – Mikä tekee kodista kodin? (4/2004)
Älykäs koti – piuhaa ja bittejäkö? (3/2004)
Jokinen, Pekka:
Voiko ympäristöystävällistä talouskasvua olla (1/1991)
Jolkkonen, Arja:
Palkkatyö ja nuorten naisten valinnat (2/1991)
Julkunen, Raija:
Keskellä kriisissä? (3/2003)
Hyvinvointivaltioiden hienosäätöäkö? Kun Suomi liittyi globaalitalouteen (3/2001)
Hoiva – yksityinen asia ja osa kansalaisuutta
Rationaalista sukupuolipolitiikkaa (1/1993)
Julkinen sektori – yhteisestä hyvästä yhteiseksi taakaksi (2/1992)
Mieselättäjät, naiselättäjät ja sosiaalipolitiikkamalli (1/1992)
Suomi ei ole Ruotsi (1/1992)
Junes, Tara:
Kuluttajien luottamus ja epäluottamus ennakoivat tulevaa (4/2014)
Tiedonkeruumenetelmä vaikuttaa tutkimustuloksiin (2/2013)
Junnila, Asta:
Miten euroon siirtyminen näkyi hinnoissa ja hintatasossa EU-maissa? (3/2003)
Juntto, Anneli:
Kaikkien asumisunelmat eivät toteudu (1/2008)
Asumisura onnistuu helpommin maaseudulla (3/2004)
Kaupunki, raha ja tiede (3/2004)
Köyhyystutkimukset eivät tavoita asunnottomia (1/2003)
Asuntojen keskipinta-ala on kasvanut Suomessa – mutta on pienempi kuin muissa EU-maissa (3/2002)
Suurten ikäluokkien asumisura (1/2002)
Suhdannevaihteluista hyötynyt sukupolvi (1/2002)
Suomalaisten menetetty kotihistoria (1/2002)
Vihreä valta ja ympäristöyhteiskunta (Pääkirjoitus 2/2001)
Katoava perspektiivi. Sosiaalipolitiikan lukemisto (3/2000)
Uusi ja vanha kolmas sektori asumisessa ( 1/2000)
Yksin (4/1999)
Suomalaiset ja vapaa-ajan asunnot (2/1999)
Rakentaa, purkaa, purkaa, rakentaa... (Pääkirjoitus 1/1999)
Onko taas pakko omistaa? – jääkö kodinomistus-yhteiskunnan kriisi 90-luvulla välivaiheeksi (1/1999)
Sosiaalinen asuminen markkinamuutoksessa (1/1999)
Salatut elämät (1/1999)
Omistusasuminenko säästämistä ja vuokralaisuus kulutusta (Spesiaali 1998)
Asuminen: kiintoisan tiedon mahdollisuudet käyttämättä (3/1997)
Rakas, kallis koti (2/1997)
Nuoret kotona ja itsenäisinä (1/1994)
Asuntomarkkinamallin uudet vaatteet (4/1992)
Juntunen, Elina:
Diakonia tunnistaa ja paikkaa palveluiden puutteita (2/2008)
Juvakka, Janne:
Raha-automaattiyhdistyksen tuotot sosiaali- ja terveysjärjestöjen työn tukena (1/2007)
Jäntti, Markus:
Kolumni: Peruskoulu on lisännyt taloudellista liikkuvuutta (1/2010)
Lapsiköyhyys teollisuusmaissa (Spesiaali 2000)
Miten mitata köyhyyttä mahdollisimman monella tavalla (1/1994)
Puretaan ja säilytetään! Keskustelua hyvinvointivaltiosta (1/1995)
Järnefelt, Noora:
Sosioekonomiset erot työurien pituudessa oletettua pienempiä (4/2013)
Ikääntyneiden yrittäjyys on lisääntynyt (4/2011)
Vaatimusten polttopisteessä (1/2001)
Syrjitäänkö ikääntyviä työhönotossa? (3/1999)
Järvenpää, Matti:
 Ylensyönnin loppu – yritykset laihdutuskuurilla (3/1992)
Järvensivu, Marjaana:
En osaa sanoa -vastaaminen verkkokyselyissä (4/2014)
Web-kysely ei aina korvaa paperilomaketta (4/2008)
Lapset lomaketutkimuksen vastaajina (1/2007)
Työtunnit päiväkirjaan. Ajankäyttötutkimus yliopistojen ja korkeakoulujen opettajien työajasta (3/2005)
Järvensivu, Timo:
Hyvinvointia talouskasvua vahvistamalla vai talouskasvusta huolimatta? (4/2012)
Järventie, Irmeli:
Metodisia työkaluja lasten syrjäytymisriskin tutkimiseksi (2/1999)
Järvinen, Tero:
Kolumni: Opinpolulta eksyneet (1/2009)
Jäske, Petri:
Suuret ikäluokat ja osa-aikatyö nostavat työllisyysastetta (3/2007)
Jylhä, Marja:
Iäkkäiden sosiaaliset verkot ja elämänlaatu (2/1997)


Päivitetty 12.12.2014