Tilastotietokannat

Tilastokeskuksen tilastotietokannoista löydät monipuolisesti taulukkomuotoista tilastotietoa. Tarjolla on maksuttomia, avoimen datan palveluja sekä maksullisia tietokantoja, joissa on tarjolla pidempiä aikasarjoja ja yksityiskohtaisempia tietoja.

Tilastokeskuksen tilastotietokannat on toteutettu PxWeb-tekniikalla. Voit hakea maksuttomista tietokannoista tilastotietoja API-rajapinnasta seuraavissa muodoissa: XLSX, CSV, JSON, JSON-stat ja Px (PcAxis).

Lisätietoja tilastotietokannoista saat ottamalla yhteyttä tietokannat@stat.fi.

Maksuttomat tilastotietokannat (avoin data)

Maksuttomat tietokannat sisältävät runsaasti keskeistä perustietoa Suomesta ja maailmalta. Maksuttomien tietokantojen käyttöehdot noudattavat CC BY 4.0 -lisenssiä.


StatFin-tietokanta

Merkittäviä muutoksia StatFin-tietokantaan 5.4.2022

Uudistimme verkkosivujamme 5.4.2022. Uudistus vaikutti myös StatFin-tietokantaan, tietokannan linkkeihin ja rajapintakäyttöön. Tutustu muutoksiin.

StatFin-tietokanta sisältää Suomea koskevaa tilastotietoa aihealueittain suomen, ruotsin ja englannin kielellä. StatFin-tietokannan laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: kunta


Kuntien avainluvut -tietokanta

Kuntien avainluvut -tietokanta sisältää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa, kuvioina ja karttoina. Kuntien avainluvut -tietokannan laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: kunta


Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokanta

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot koottuina omaan palveluun. Tiedot ovat kuntien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta. Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannan laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: kunta


Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokanta

Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat taloustietojaan vuosilta 2021 ja 2022 Tilastokeskukselle. Tiedot ovat hyvinvointialueiden ja -yhtymien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta. Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokannan laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: hyvinvointialue


Paavo-tietokanta

Postinumeroalueittaista tilastotietoa asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Paavo-palvelu sisältää myös tilasto- ja kartta-aineistojen latausmahdollisuuden rajapintapalvelun kautta. Paavo-palvelun laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: postinumeroalue


Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokanta

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokannassa on keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansainvälisestä muuttoliikkeestä. Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivusto.

Tarkin aluetaso: kunta


Kokeelliset tilastot

Kokeelliset tilastot kuvaavat uusia ilmiöalueita, hyödyntävät uudenlaista dataa tai perustuvat uusiin laskentamenetelmiin. Tilastot ovat vielä kehittämisvaiheessa. Kokeellisten tilastojen tietokannassa julkaistaan taulukoita muun muassa näistä aiheista: yritysten investoinnit, koko talouden pikaestimaatti, työvoimavirrat ja vuokramökit. Tietokannassa julkaistaan taulukoina myös konkurssit viikoittain ja kuolleet viikoittain.  Lisätietoa kokeellisten tilastojen sivuilta.

Tarkin aluetaso: kunta


Kototietokanta

Kototietokanta on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää laajasti tietoa maahanmuuttajaväestöstä Suomessa. Kototietokannan esittely Kotouttaminen.fi-sivustolla.

Tarkin aluetaso: kunta


Väestölaskenta-tietokanta

Väestölaskenta-tietokantaan on koottu yhdeksi tietokokonaisuudeksi vuosien 1987–2010 väestölaskentojen noin 60 keskeistä muuttujaa.

Tarkin aluetaso: kunta


Toimipaikkalaskuri

Toimipaikkalaskuri on työväline niille, jotka haluavat tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain. Toimipaikkalaskurin laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: postinumeroalue


Toimiala Online

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä. Toimiala Online on osa TEMin Toimialapalvelua.

Tarkin aluetaso: maakunta


Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokanta

Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokantaan ja teemasivuille on koottu keskeiset ympäristötilinpitoon liittyvät avainluvut. Ympäristötilinpidon avainluvut -teemasivusto.

Tarkin aluetaso: koko maa


Kestävän kehityksen YK-indikaattorit (SDG-indikaattorit)

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa on määritelty 17 globaalia tavoitetta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä. Kehitystä seurataan indikaattoreiden avulla. Tilastokeskus on koonnut Suomen kehitystä kuvaavat indikaattorit tietokantaan. Tutustu tarkemmin indikaattoreihin.


Tieliikenneonnettomuudet-tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet-tietokanta sisältää tietoja Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden seurauksista. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Liikenneturvan, Väylän, Traficomin, Poliisin sekä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Tieliikenneonnettomuudet-palvelun esittelysivut.

Tarkin aluetaso: kunta


Verohallinnon tietokanta

Palvelu sisältää verotietoihin liittyviä tilastotietoja elinkeinoverotuksesta, henkilöasiakkaiden tuloverotuksesta, kiinteistöverosta, valmisteverosta sekä verotulojen kehityksestä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Tietoa Verohallinnon tilastoista vero.fi-sivustolla.

Tarkin aluetaso: kunta


Rudolf-tilastotietokanta 

Rudolfiin on koottu matkailun aihepiiriin kuuluvia majoitustilaston, matkailutilinpidon sekä matkustustaseen tietoja. Tilastopalvelu Rudolf on toteutettu yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Tilastopalvelu Rudolfin esittely ja interaktiivisia visualisointeja businessfinland.fi-sivustolla.

Tarkin aluetaso: kunta


Traficomin tilastotietokanta

Palvelu sisältää tietoja ajoneuvojen ensirekisteröinti- ja kantatilastoista, voimassa olevista ajokorteista ja uusien ajokorttien määrästä sekä vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneistä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Traficomin kanssa. Tietoa Traficomin tilastoista traficom.fi-sivustolla.

Tarkin aluetaso: kunta


Eurostatin avaintaulukot -tietokanta

Tilastokeskuksen tietokantapalvelu sisältää yli 1 000 tilastotaulukkoa EU-jäsenmaista ja eräistä EU:n ulkopuolisista maista. Eurostatin avaintaulukoiden laajempi esittely.

Tarkin aluetaso: NUTS2


 

Maksulliset tilastotietokannat

Linkit maksullisten tilastotietokantojen laajempiin palvelukuvauksiin ja tilausohjeisiin löytyvät kunkin tietokannan esittelysivuilta. Maksullisia tietokantoja voi käyttää maksutta Tilastokirjastossa.


Astika-tietokanta

Aikasarjatietokanta Astika sisältää suhdanne- ja taloustilastoja kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosisarjoina. Tilastokeskuksen lisäksi palvelun tiedontuottajia ovat Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Pankki, Tulli, Valtiokonttori ja Elinkeinoelämän keskusliitto. Tietokannan laajempi esittely ja hinnasto Astika-tietokannan esittelysivuilla.

Tarkin aluetaso: kunta


Tilastokatsaus-tietokanta

Tilastokatsaus-tietokanta sisältää keskeisiä talous- ja suhdanneaikasarjoja kuukausi- ja neljännesvuositietoina. Tietokannan laajempi esittely ja hinnasto Tilastokatsaus-tietokannan esittelysivuilla.

Tarkin aluetaso: kunta


Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavia aikasarjatietoja. Tietokannan laajempi esittely ja hinnasto Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokannan esittelysivuilla.

Tarkin aluetaso: kunta


Maaseutuindikaattorit-tietokanta

Maaseutuindikaattorit-tietokantaan on koottu keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Palvelu sisältää sekä EU-ohjelmakauden 2014–2020, että ohjelmakausien 2007–2013 ja 2000–2006 mukaiset tiedot. Tietokannan laajempi esittely ja hinnasto Maaseutuindikaattorit-tietokannan esittelysivuilla.

Tarkin aluetaso: kunta


Rakennettu ympäristö -palvelu

Rakennettu ympäristö -palvelu sisältää sekä nopeaa suhdannetietoa että hitaammin päivittyvää rakennusten ominaisuuksia kuvaavaa tietoa. Palvelun laajempi esittely ja hinnasto Rakennettu ympäristö -palvelun esittelysivuilla.

Palvelu muodostuu neljästä itsenäisestä tietokannasta:

 • Rakennustuotanto
 • Rakennusinvestoinnit
 • Rakennusten ja kiinteistöjen kustannukset
 • Asumisen hinnat

Tarkin aluetaso: kunta


Toimialoittainen yritystietopalvelu

Toimialoittainen yritystietopalvelu sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja tarjoten välineitä elinkeinoelämän rakenteiden ja suhdanteiden tarkasteluun. Palvelun laajempi esittely ja hinnasto Toimialoittaisen yritystietopalvelun esittelysivuilla.

Palvelu muodostuu kuudesta itsenäisestä tietokannasta:

 • Alueelliset yritysdemografiatiedot
 • Kasvukatsaus
 • Kasvuyritykset
 • Kunnittainen toimipaikkatilasto
 • Pienyritysten suhdannetiedot
 • Tilinpäätöstiedot

Tarkin aluetaso: kunta


Sijoittumispalvelu

Sijoittumispalvelu sisältää oppilaitoskohtaisia tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta. Palvelun laajempi esittely ja hinnasto Sijoittumispalvelun esittelysivuilla.

Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta:

 • Peruskoulut ja lukiot
 • Ammatillinen toinen aste
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yliopistot
 • Koulutettu työvoima

Tarkin aluetaso: kunta


Väestötilastopalvelu

Väestötilastopalvelun tietosisältö on suunniteltu erityisesti kuntien tietotarpeisiin. Palvelun laajempi esittely ja hinnasto Väestötilastopalvelun esittelysivuilla.

Palvelu muodostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokannasta:

 • Asunnot, rakennukset ja kesämökit
 • Elinkeinorakenne ja työssäkäynti
 • Muuttaneiden taustatiedot
 • Muuttoliike ja väestönmuutokset
 • Perheet ja asuntokunnat
 • Tulot
 • Väestönmuutosten kuukausitiedot
 • Väestörakenne

Tarkin aluetaso: kunnan osa-alue

Päivitetty 15.8.2022