Aikasarjatietokanta Astika

Astika on Tilastokeskuksen ylläpitämä maksullinen aikasarjatietokanta, joka sisältää suhdanne- ja taloustilastoja kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosisarjoina. Tilastokeskuksen lisäksi Astikan tiedontuottajia ovat Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Pankki, Tulli ja Valtiokonttori sekä Elinkeinoelämän keskusliitto.

Uutta tilastotietoa ilmestyy Astikaan jopa useita kertoja päivässä. Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Elinkeinoelämän keskusliiton tuottamat tilastot ovat saatavissa Astikasta välittömästi niiden ennalta ilmoitettuna julkistushetkenä.

Astika-asiakkailla on käytettävissään kaksi versiota:

Moniulotteisista taulukoista koostuva tietokanta on osoitteessa

https://pxhopea2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Astika

Samansisältöinen ns. litistetyt taulukot sisältävä tietokanta, jossa jokaisella aikasarjalla on yksiselitteinen tunnus, on osoitteessa

https://pxhopea2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Astika-flat