Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Kaupunki- ja seutuindikaattorit on Tilastokeskuksen maksullinen tietokanta, joka sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavia tilastoaineistoja. Tietokannan tietosisältö on kehitetty yhteistyössä sisäministeriön ja kaupunkien kanssa.

Tietosisältö kattaa tilastoja ja indikaattoreita kaupunkien ja kaupunkiseutujen 13 aihepiiristä: aluetalous, asuminen, koulutus, kulttuuri, kunnallistalous, liikenne, rakentaminen, rikollisuus, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto, tulot ja huoltosuhteet, työmarkkinat, vaalit, väestö.

Taulukkojen tietosisältö soveltuu monipuoliseen muutosten vertailuun ja pitkän ajan kehityksen suunnan seurantaan.