Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ  K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

R

 

Rahkonen, Ossi:
Haastattelijoita haastattelemassa (4/1994)
Raijas, Anu:
Kuluttajan käsitykset kertovat markkinoiden toimivuudesta (4/2014)
Yhteisen talouden ristiriidat ja ratkaisut nuorissa lapsiperheissä (4/2013)
Lapsuudenkodin vaikutus perheen taloudelliseen päätöksentekoon (1/2012)
Hyvinvoinnin käsite ja mittaaminen – mistä ja miten tietoa? (1/2011)
Mitä turvaa perusturvasta? (4/2010)
Raisamo, Susanna:
Maahanmuuttajien hyvinvointitutkimusten kehittäminen auttaa sekä maahanmuuttajia että yhteiskuntaa (2/2012)
Maahanmuuttajien elinolojen ja terveyden selvittämiseksi on tehtävä erillisiä tutkimuksia (4/2011)
Rajaniemi, Jouko:
Ulkomaalaistaustaiset ravintolat valtaavat maata – etenkin pääkaupunkiseutua (4/2011)
Rajaniemi, Veli:
Työvoiman koulutustaso nousee edelleen (3/2007)
Kuluttamisen aika (1/1990)
Ramadan, Nadia:
Haastattelijoiden suhtautuminen ECHP –tutkimukseen (1/2003)
Rannikko, Pertti:
Maaseudun muuttuvat merkitykset (2/1995)
Rantala, Juha:
Turvaako työeläke toimeentulon työstä eläkkeelle siirryttäessä? (4/2010)
Työn, työttömyyden ja eläkkeen välimaastossa (2/2010)
Rantala, Kati:
Pikavipit nuorten taloudellisena riskitekijänä (4/2013)
Rantamaa, Paula:
Ikä ja kulutus (Spesiaali 1998)
Rantanen, Pekka:
Suomalainen marjasoppa on monen yrittäjän keitos (4/2011)
Rapo, Markus:
Ikärakenne pakottaa keskustelemaan eläkeiästä (2/2014)
Suomalaisia poikia odottaa läntisen Euroopan lyhyin elämä (4/2013)
Suomi ilman maahanmuuttajia (1/2012)
Väestöennusteet ovat aina aliarvioineet eliniän pitenemisen (4/2009)
Rautanen, Riikka:
Lasten koulunkäynti (1/2007)
Rautiainen, Pirjo:
Tää on mun elämänkapula. Matkaviestintä lasten ja nuorten arjessa (3/2001)
Reijo, Marie:
Ihmisten omat kokemukset täydentävät objektiivisista asuinolomittareista saatuja tietoja (2/2013)
Asumiskustannukset rasittavat pienituloisia (2/2013)
Selviytyminen asumismenoista on vaikeutunut EU-maiden kotitalouksissa (1/2013)
Tuloista riippumatta asuminen ja velat aiheuttavat toimeentulovaikeuksia (1/2011)
Asuntotulon verotus herättää keskustelua (1/2011)
Asuntotulo lisää taloudellisen hyvinvoinnin vertailumahdollisuuksia (4/2010)
Asumismenoja koskevia tietoja tuotetaan moneen käyttöön (1/2008)
Suurten ikäluokkien tulot käännekohdassa (3/2007)
Hallinnollisista tietolähteistä saatavien tietojen käyttö sosiaalitilastoissa (1/2005)
Tulojakauma kaventunut keskeltä – enemmän väkeä reunaryhmissä (1/2005)
Suomalaisen kakkosasunto on kesämökki (2/2004)
Asumisen huono-osaisuus (1/2003)
Suomalaisilla käytössä kakkosasuntoja useimmin EU:n alueella (2/2002)
Miten mitata ylivelkaantuneisuutta? (4/2000)
Kotitalouksien ylivelkaantuneisuuden kasvu taittumassa? (Spesiaali 2000)
Relander, Jukka:
Normaalin rajoissa (3/2006)
Relander, Timo:
Kysymyksiä työstä (4/1992)
Reinikainen, Anna-Leena:
Tilastotuotanto eurooppalaiseen järjestykseen (1/1992)
Reinikainen, Pasi:
Suomalaiset oppilaat osaavat ratkoa käytännön ongelmia (4/2005)
Remes, Hanna:
Lasten ja nuorten kuolleisuuserot Suomessa (1/2014)
Repo, Aila:
Uudet sukupolvet entistä koulutetumpia (1/2012)
Koulutuksen niukkuudesta koulutuksen valintamyymälään (2/2010)
Koulutuksesta työelämään (4/1990)
Riipinen, Marjo:
Vanhemman työttömyys nuoren kokemana (4/1998)
Rikama, Samuli:
Globaalit arvoketjut ovat tilastoinnin haaste (4/2011)
Rimpelä, Arja:
Nuorten terveys ja hyvinvointi tänään (2/2011)
Rinne, Risto:
Näkökulmia Suomen koulutustason korkeuteen (2/1991)
Rintanen, Hannu:
Millä mielellä lapset ovat? (1/2007)
Ristikari, Tiina:
Ammattiliittojen jäsenet suhtautuvat ristiriitaisesti maahanmuuttajien edunvalvontaan (2/2012)
Ritakallio, Veli-Matti:
Tilastointikäytännön muutos muuttaa kuvaa eurooppalaisesta köyhyydestä (4/2001)
Puretaan ja säilytetään! Keskustelua hyvinvointivaltiosta (1/1995)
Onko puolet mediaanitulosta oikea köyhyysraja? (4/1993)
Ritala-Koskinen, Aino:
Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin kysymyksenä (1/2014)
Ritvanen, Annukka:
Terveyden ja hyvinvoinnin sukupuolierot – selittääkö lapsuus- ja nuoruusaika miesten ennenaikaiset kuolemat? (3/2000)
Roivainen, Outi:
Rikollisuus kunnissa sekä odotettua että yllättävää (1/2004)
Roponen, Petri:
Kotitalouksien velkaongelmien dynamiikka (1/2004)
Velalliset liikkeessä (3/2002)
Rosenström, Ulla:
Kestävän kehityksen mallimaa? (1/2004)
Kestävän kehityksen indikaattorit maailmalla (1/2004)
Rotkirch, Anna:
Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? (3/2012)
Rouhinen, Sauli:
Kulutus ja ympäristö (1/1990)
Rouhunkoski, Jussi:
Tiedonkerääjän pitää ottaa huomioon myös käyttäjäkokemus (4/2013)
Ruckenstein, Minna:
Lapsuus, kuluttajuus ja yhdessä oppiminen (1/2014)
Ruonavaara, Hannu:
Suomalaisessa asuntopolitiikassa korostuu tarveharkintaisuus ja kaksijakoisuus (2/2013)
Ruostesaari, Ilkka:
Suuret ikäluokat ja valta (1/2002)
Ruotsalainen, Kaija:
Huoltosuhde aiheuttaa huolta (2/2012)
Suuret ikäluokat eläkeiässä (1/2012)
Ulkomaalaisten tilapäisen työnteon tilastointi on hajanaista ja puutteellista (3/2009)
Ulkomaalaiset Suomessa (3/1997)
Ruotsalainen, Pekka:
Pienituloisuus on pitkittynyt Suomessa 2000-luvulla (3/2013)
Jäävätkö tuloerot pysyvästi suuriksi? (1/2011)
Suurituloisuus on pysyvämpää kuin pienituloisuus (1/2010)
Espoossa on useita rikkaita alueita (2/2009)
Monta lukua opiskelijoiden ja työttömien köyhyydestä (2/2008)
Muuttajan tulot kasvavat ripeästi (3/2007)
Lapsiperheissä tulot riittävät – tai sitten eivät (3/2006)
Kotitalouksien tulot ja tuloerot maakunnissa vuosina 1995–2004 (1/2006)
Tuloerot kasvussa ympäri Suomen (1/2005)
Tulonjaon kokonaisaineistot – uusia näkymiä tulonjakoanalyysiin (1/2005)
Kerran köyhä, aina köyhä? (1/2005)
Alueellisen tulonjaon mittaamisesta (4/2001)
Mitä tulonjaosta pitäisi tietää 2000-luvulla? (4/2000)
Kotitalouksien toimeentulo ja tuloerot 1990- luvulla (Spesiaali 2000)
Lama toi, mutta nousu ei vie: Sosiaaliturvaetuudet – merkittävä osa kotitalouksien toimeentuloa (Spesiaali 2000)
Erittäin tarpeellista ylikansallista tulonjakotutkimusta (3/1997)
Lompakon sietämätön keveys (2/1996)
Tuloerot vakaat 1994, keskimäärin köyhdyttiin (1/1996)
Kotitalouksien toimeentulo 1990-luvulla (3/1995)
Nuoret kotona ja itsenäisinä (1/1994)
Palkkasumma pienenee, tulonsiirrot kasvavat – miten käy tuloerojen? (3/1993)
Kaikkihan me samassa lamassa ollaan, vai..Työttömyys muuttaa tulonjakoa (3/1992)
Pientuloisen muotokuva (1/1992)
Rusanen, Jarmo:
Paikkatietoanalyysin avulla voidaan selvittää historiallisia väestömuutoksia (2/2009)
Mistä löytyy Suomen keskiarvokunta? (3/2002)
Tulojen alueelliset ja paikalliset vaihtelut Suomessa vuonna 1995 (Spesiaali 2000)
Työttömyys kuntien sisäisenä ja välisenä ilmiönä (3/1997)
Paikkatieto ja maaseutututkimuksen haasteet (2/1995)
Ruuskanen, Elina:
Naisten ja miesten erilaiset väkivaltakokemukset (4/2010)
Uhritutkimuksessa kokeiltiin kolmea menetelmää (4/2010)
Ruuskanen, Olli-Pekka:
Taloustiede ja onni: lyhyt oppimäärä (2/2005)
Avioliitot kansantaloustieteen valossa (1/1994)
Vanhempien rooli sukupolvien välisessä tasa-arvossa (2/1993)
Ruuskanen, Timo:
Suomi aikuisten koulutukseen osallistumisen kärkimaita EU:ssa (3/2014)
Rekisteristä saadaan luotettava tieto koulutuksesta (3/2011)
Toteutuuko tasa-arvo henkilöstökoulutuksessa? (3/2008)
Ryynänen, Olli-Pekka:
Siunattu hulluus (2/1999)
Räikkönen, Timo:
Työ muuttuu maailman mukana (4/2007)
Räisänen, Heikki:
Suomessa talouskriisin työllisyysvaikutuksia on vaimennettu ennen kaikkea lomautuksilla (1/2013)
Räsänen, Pekka:
Luksusta vai yllättävän välttämätöntä? (4/2014)
Helikopterivanhempien lapset yliopistossa (1/2014)
Miten meistä tuli kuluttajakansalaisia? (3/2011)
Naisten ja miesten kauneuskulutus muuttuu hitaasti (2/2010)
Rönkä, Anna:
Aikuisten työ rytmittää lasten arjen (1/2014)
Rönsen, Marit:
Naisten työssäkäynnin ja perheellistymisen yhdistäminen Pohjoismaissa (4/1996)


Päivitetty 12.12.2014