Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ  K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

O P

 

Ohra, Oiva:
Mutin jalostamisesta (2/2000)
Oinonen, Eriikka:
Nuorten kotoa muuttamisen trendit Euroopassa (4/2013)
Ojala, Satu:
Yöllä kello kolmetoista (3/2012)
Okkonen, Kaisa-Mari:
Erolasten arki ei välity tilastoihin (1/2014)
Suomessa toimeentulovaikeudet koettelevat erityisesti yksinhuoltajaperheitä (1/2014)
Suomessa lasten toimeentulo on eurooppalaisittain turvattua (1/2014)
Talouskriisi sosiaali-indikaattoreiden valossa (1/2013)
Aineellisen puutteen indikaattori – kansallisesta köyhyysmittauksesta EU-kansalaisten vertailuun (4/2012)
Laadulliset tutkimusmenetelmät auttavat ymmärtämään ajankäyttöpäiväkirjojen ongelmia (3/2012)
Yrittäjäkotitalouksien tulot ja pienituloisuus (4/2011)
EU, tilastot ja köyhyyspolitiikka (3/2011)
Tiedon ja hallinnan kytköksiä avaamassa (3/2011)
Sairaus – fakta vai kokemus? (Illness - a fact or an experience?) (2/2011)
Kolumni: Kuvanlukutaitoa (4/2010)
Kannustavuutta vai kohtuullisuutta? Kansalaiskäsityksiä oikeudenmukaisesta palkasta (1/2010)
Nuorilla miehillä on suurin riski joutua työtapaturmaan (3/2009)
Pääkaupunkiseutulaiset kuluttavat eniten (2/2009)
Kuntien päättäjät toivovat kotien ottavan nuorista vastuuta (1/2009)
Pätkätyöt ovat nuoruusilmiö (1/2009)
Aikuisiällä oppiminen saa kannatusta suomalaisilta (3/2008)
Syrjäytymistä on vaikea kuvata tilastoilla (2/2008)
Eläkkeet riittävät myös tulevaisuudessa. Eläketurvakeskuksen johtajan Hannu Uusitalon haastattelu (3/2007)
Työmarkkinat ovat unionin sosiaalipolitiikan keskeistä sisältöä (3/2007)
Suomen menestys eräillä Euroopan unionin rakenneindikaattoreilla mitattuna (Verkko-Hyka 3/2007)
Marginaalista köyhyyttä (3/2006)
Virosta tulee Suomeen yhä enemmän työmatkalaisia (2/2006)
Oksa, Jukka:
Maaseudun muuttuvat merkitykset (2/1995)
Oksman, Virpi:
Tää on mun elämänkapula. Matkaviestintä lasten ja nuorten arjessa (3/2001)
Ollila, Maija-Riitta:
Tilastot, tunteet ja valta (4/2005)
Vaarallista onnea? (2/1996)
Tasan kaikille, mutta mitä? (1/1996)
Määrittelemisen Mahti (4/1995)
Ollila, Pauli:
Vähän ennen taulukoita – häivähdys katokartoitusta ja painonhallintaa kyselytutkimuksessa (1/2005)
Orjala, Hannele:
EU:n yritys- ja sosiaalitilastot haasteiden edessä – talouskriisin tarpeisiin uusia suhdanne- ja rakennetietoja (1/2013)
Orre, Soili:
Kuntaindikaattorit paketissa (1/2004)
Paakkunainen, Kari:
Riskiyhteiskunnan uudet nuorisoaloitteet: Vanha mobilisaatio ja yhteiset tilastot murenevat (4/1998)
Paananen, Seppo:
Haastatella vai ei, kas siinä pulma (4/2013)
Ulkomaalaistaustaiset synnyttävät keskimäärin 2,1 lasta (3/2013)
Vähemmistöryhmien elinolojen tilastollinen kuvaaminen kaipaa kehittämistä (3/2013)
Kolumni: Luontoon omalla avaimella (2/2013)
Paikoilla on väliä (2/2012)
Terveellistä elämää (2/2011)
Väärin pelätty (4/2010)
Kahakoita blogistaniassa (4/2010)
Elinolotilastot perustuvat haastattelu- ja rekisteriaineistoihin (3/2010)
Kahvi pitää pintansa (3/2010)
Kolumni: Tee itse ketsuppisi (3/2010)
Kolumni: Viides elämä (2/2010)
Luokattomien luokkatarinoita (1/2010)
Pienituloisten väliset tuloerot suurentuvat (1/2010)
Neljäkymmentä vuotta kielivähemmistöjen elinolotutkimuksesta (3/2009)
Numeromaailman harmaa alue kaipaa pelisääntöjä (2/2009)
Ikäluokkien kokoero rapauttaa hyvinvoinnin perustaa (3/2008)
Kolumni: Luterilaiset kiireet (1/2008)
Asumisasioissa kannattaa luottaa perinteeseen. Arkkitehti Cynthia Myntin haastattelu (1/2008)
Säästä puhuminen ei enää ole viaton aihe, Professori Marja Järvelän haastattelu (4/2007)
Ajantappoase (2/2007)
Jälleenrakentamisesta marginaaliin (3/2006)
Kulttuurin ja terveyden mutkikas liitto (2/2006)
Heinäpellolta kesäduuniin (2/2006)
Kirjastoissa riittää lukemista (4/2005)
Eroon inhimillisestä pääomasta (4/2005)
Työelämää meksikolaisessa armeijassa (3/2005)
Huolta ja myötätuntoa (4/2004)
Kerro löytö kymmenellä (1/2003)
Viimeisellä rannalla. Suomalaiselämää Espanjassa (3/2000)
Näkökulman ongelma (2/2000)
Ulkomaalaiskeskustelut – julkista puhetta suomalaisista (4/1999)
Toiset tykkää kuvioista, toiset sanoista (3/1997)
Pekka Myrskylän haastattelu: Opiskelu valmistaa ammattiin, mutta ei takaa työnsaantia (1/1995)
Miehen kevyt putoaminen...pohjaton kokemus (3/1994)
Kokonaisaineistoa kokeilemassa (3/1994)
Yritys ja tilasto (2/1993)
Ulkomaalaiset tulevat! (1/1992)
Paavilainen, Paula:
Asunnon osto kuluttajahintaindeksissä (1/2008)
Pahkinen, Tuula:
Miten yliopisto-opiskelijat oirehtivat (2/1999)
Pajunen, Airi:
Suuret ikäluokat eläkeiässä (1/2012)
Tuloerot Suomessa vuosina 1966–2003 (1/2005)
Pienituloiset menot (4/2000)
Palm, Heikki:
Sosiaaliturvan elintila (3/1992)
Palmroos, Jenni:
Yrittäjyys on henkisesti vaativa työllistymistapa (4/2011)
Palola, Elina:
Toteutuuko sosiaalinen kansalaisuus Euroopan unionissa? (1/2013)
Kansalaisyhteiskunta markkinoilla (3/2011)
Palteisto, Asmo:
Tutkimustieto auttaa parantamaan romanien elinoloja (3/2013)
Palttila, Yrjö:
Väestö vanhenee ja työttömyys vaivaa monia Euroopan kaupunkeja (2/2014)
EU:n maaseutuindikaattorien ja kaupunki-indikaattorien tiedonkeruut on yhdistetty (3/2013)
Pantzar, Mika:
Uutta nousukautta odotellessa (4/2009)
Kohti kiireetöntä tietoyhteiskuntaa (3/2001)
Tuleeko kuluttajista kotihiiriä, viihdezombeja vai itsetarkkailijoita? (Spesiaali 1998)
Mihin jääkaappia tarvitaan? (2/1997)
Kuinka kulutustottumukset leviävät? (1/1993)
Elintarvikkeiden kulutustottumusten muutos eri tuloluokissa 1971-1990 (1/1993)
Talouspoliittisten todellisuuskuvien muokkautumisesta 1973-1989 (1/1990)
Parikka, Taru:
Miten euroon siirtyminen näkyi hinnoissa ja hintatasossa EU-maissa? (3/2003)
Parjo, Lea:
Tietoyhteiskunta kansainvälisesti (haastattelu) (3/2001)
Parkkinen, Pekka:
Kohdusta hautaan. Julkisten menojen ikäryhmittäinen kohdentuminen 1996 (2/1997)
Ikääntyvän väestön taloudelliset vaikutukset (3/1995)
Inhimillinen pääoma ja koulutusperintö Suomessa (4/1993)
Jättityöttömyyden yhteiskunta (3/1993)
Paronen, Olavi:
Ulkoilu luonnossa elvyttää (2/2012)
Hyvinvointia ulkoilusta (2/2001)
Pasila, Aura:
Työ vai perhe? Usein molemmat! (1/2014)
Rekisterimuutokset tilastoinnin näkökulmasta − yrittäjämääritelmän laajentuminen vuonna 2011 (4/2013)
Patomäki, Aija:
Opiskelijan kesä on yhä harvemmin pelkkää lomaa (3/1999)
Maanantaina työllisyys paranee aina (3/1999)
Pehkonen, Sampo:
Palkkaa passin perusteella (3/2013)
Pekkarinen, Elina:
Kuriton lapsi ja ankara yhteisö – etääntymisen ja hylkimisen noidankehä (4/2010)
Pekkarinen, Jukka:
Tuottava ja tuottamaton työ. Kuka elättää ketä? (2/1993)
Pelkonen, Marjaana:
Kolumni: Neuvola ottaa huomioon lapsiperheiden muuttuvat tarpeet (2/2010)
Peltola, Jari:
Internet ja verkkovalta (1/2006)
Peltoniemi, Teuvo:
Nettiriippuvuus sosiaalisena ongelmana (2/1999)
Pensola, Tiina:
Työmarkkina-asema ja ammatti vaikuttavat työikäisten kuolleisuuteen (2/2011)
Pentinmäki, Erkki:
Tilastoyhteistyö vilkasta Suomen ja Baltian maiden välillä (1/2004)
Penttilä, Irmeli:
Viina tappaa työikäisiä (2/2011)
Eurooppalaista ja suomalaista asumistyytyväisyyttä jäljittämässä (3/2004)
Pohjoismaalaiset kuuluvat yhdistyksiin (2/2004)
Ystävät, suku ja naapurit – sosiaalisuutta Euroopassa (2/2004)
Vieraita kieliä vapaa-ajalla ja työssä (2/2004)
Tulonsiirtojen vaikutus köyhyyteen (1/2004)
Pitkittynyt köyhyys seuralaisena (1/2003)
Kuinka paljon tuloja minulla ja perheelläni olikaan..? (Spesiaali 2000)
Työttömän vaihtoehdot (3/1993)
Nuoret miehet äidin helmoissa (4/1992)
Kun lama on reiän tehnyt lompakkoon (3/1992)
Petrola, Tapani:
Köyhyysrajan alapuolella (4/1993)
Peura-Kapanen, Liisa:
Nuorten itsenäistyminen edellyttää talousosaamista (4/2013)
Pfau-Effinger, Birgit:
Työn, perheen ja elatuksen sosiokulttuuriset erot. Suomalais-saksalainen vertailu (2/1992)
Piekkola, Hannu:
Ajankäyttö varhaiseläkkeellä (4/2002)
Pietiläinen, Marjut:
Maahanmuutto moninaistaa lasten perheitä (1/2014)
Alussa asutaan yksin tai kaksin – lopussa uudestaan yksin (4/2013)
Piispa, Minna:
Työväkivalta on yleistä terveys- ja sosiaalialojen ammateissa (3/2009)
Surveytutkimuksen tuottama kuva parisuhdeväkivallasta (4/2004)
Väkivallan pimeässä ytimessä (3/1998)
Pinomaa, Simo:
Katoavatko teollisuuden työpaikat? (1/1995)
Pipatti, Riitta:
Ilmastonmuutoksen vaikutukset meillä ja muualla (4/2007)
Pitkänen, Kari:
Väestöpoliittisen ajattelun kehityslinjat Suomessa (1/1994)
Akaton mies on kuin hännätön susi (1/1996)
Pitkänen, Kati:
Vapaa-ajan asumisen muutos nostaa esille tarpeen tarkastella asumisen monipaikkaisuutta (2/2013)
Pohjanpää, Kirsti:
Seksuaalivähemmistöistä on niukasti tilastotietoa (3/2013)
Sateenkaariperheen työläs matka tilastoperheeksi (3/2013)
Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin (3/2013)
Tilastoinnin merkityksen ymmärtäminen lisää tutkimuksiin osallistumista (4/2010)
Ajat muuttuvat, muuttuvatko menetelmät? (4/2009)
Työsuhde ja koulutus ratkaisevia aikuiskoulutukseen osallistumisessa (3/2008)
Maahanmuuttajanaiset ja –miehet työelämässä (4/2003)
Pienituloiset menot (4/2000)
Poikonen, Pirjo-Liisa:
Aikuisten työ rytmittää lasten arjen (1/2014)
Porkola, Pilvi:
Yhteisasuminen (4/1999)
Pouta, Eija:
Ongelle mökkirantaan ja virtuaalimerelle haijahtiin (2/2006)
Ulkoilu on koko kansan harrastus (2/2001)
Kaupunkilaiset luontomatkailevat (2/2001)
Ulkoiluun käytetyt alueet, aika, raha ja ulkoilutaidot (2/2001)
Poutiainen, Tanja:
Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat ekvivalentit tulot – eri laskentatapoja esittelyssä (1/2006)
Kotitalouksien tulokehitys eri sosioekonomisissa ryhmissä vuosina 1987–2003 (3/2005)
Pulkkinen, Pia:
Johtajien tilastoinnista ja luokittelusta (4/2003)
Kotikuntalaki ja massamuuton kehitys (1/1998)
Puolamaa, Maila:
Ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen käyttö Neuvostoliitossa (1/1991)
Purhonen, Semi:
Suurten ikäluokkien itsetietoisuus sukupolvena (1/2002)
Pursiainen, Terho:
Oikeudenmukaisuus ja ihmisarvo (1/2010)
Putila, Sanna:
Kuinka vähällä tulisit toimeen? (1/2009)
Puustinen, Timo:
Metalli huutaa osaamista (1/1994)
Pyhäniemi, Saija:
Lapsia hoidetaan myös paperityönä (4/2009)
Pyykkönen, Topias:
Linnuntieltä oikeille teille (4/2013)
Asuinolot vaihtelevat syntyperän mukaan (2/2013)
Elämänvaihe vaikuttaa asumistoiveisiin – työura valinnan mahdollisuuksiin (2/2013)
Pyy-Martikainen, Marjo:
Mikä on Eurooppalainen elinolotutkimus eli ECHP? (1/2003)
Työssäkäymättömyys kotitalouksissa (1/2003)
Terveyserot EU-maissa (2/2002)
Ikääntyvien työttömien valinnat1990-luvun alun työmarkkinoilla (3/2000)
Pyöriä, Pasi:
Informaation tulva uhkaa hyvinvointia (2/2007)
Tietotyössäkö tulevaisuus? (1/2001)
Surveytutkijan ensikokemuksia kenttätyöstä (2/2001)
Pärnänen, Anna:
Työn tekemisen uudet muodot ja tilastot (4/2011)
Upoksissa eläketilastoissa (2/2006)
Työmarkkinat uusissa ja tulevissa EU-maissa (3/2005)
Näkökulmia ikäsyrjintään (4/2004)
Keskellä kriisissä? (3/2002)
Pättiniemi, Pekka:
Kolmannen sektorin liepeiltä – sosiaaliset yritykset (1/2000)
Pääkkönen, Anneli:
Elämän polku (Spesiaali 2000)
Pääkkönen, Hannu:
Uusi teknologia on vaikuttanut koululaisten elämäntapoihin (1/2014)
Ajankäyttötutkimus subjektiivisen hyvinvoinnin tietolähteenä (2/2013)
Perheen tulotaso ei vaikuta merkittävästi lasten ajankäyttöön (4/2012)
Ajankäyttö on kansainvälisesti laajeneva tutkimusala (3/2012)
Suomalaisten vapaa-aika lisääntyy ja päivärytmit myöhentyvät (3/2012)
Työttömien ajankäyttö mukailee työssäkäyvien päivärytmiä (3/2012)
Koululaisten ajankäyttö kesälaitumilla (2/2007)
Lukemisen huipulla Euroopassa (2/2007)
Mihin koululaisten aika kuluu? (4/2002)
Mistä aika tietokoneelle? (4/2002)
Mitä kesäsuomalaiset tekevät? (2/2002)
Työvoimavirta suvantovaiheessa (1/1995)
Kulttuuriyleisö monessa mukana (2/1994)
Työvoima virtaa huonoinakin aikoina (3/1992)
Pölkki, Pirjo:
Vanhemman työttömyys nuoren kokemana (4/1998)
Pösö, Tarja:
Lasten huostaanotto tutkimuksen haasteena (1/2014)


Päivitetty 12.12.2014