Befolkning

Befolkningsstruktur 31.12

Folkmängd Enhet 1900 1950 1990 2000 2010 2016
Totalt 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 503
Män 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 712
Kvinnor 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 791
Ålder              
 0–14 år % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,2
15–64 år % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 62,9
65– år % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 20,9
Språk 1)              
Finska % 86,8 91,1 93,5 92,4 90,4 88,3
Svenska % 12,9 8,6 5,9 5,6 5,4 5,3
Samiska % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ryska % 0,3 0,1 0,1 0,5 1,0 1,4
Övriga % 0,0 0,1 0,4 1,4 3,2 5,1
Civilstånd              
Ogifta % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 48,2
  Män % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 52,1
  Kvinnor % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 44,5
Gifta 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 36,3
  Män % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 36,8
  Kvinnor % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 35,8
Frånskilda och änkor/
änklingar 2)
% 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,5
  Män % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 11,1
  Kvinnor % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,7
Trossamfund              
Finlands evangelisk-lutherska kyrka % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 72,0
Ortodoxa kyrkor % 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Övrig % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,6
Befolkningsregister eller okänd % - 2,8 10,2 12,7 19,2 25,3

1) De officiella språken: finska och svenska
2) Fr.o.m. år 2010 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.4.2017

Befolkningsprognos

  Enhet 2020 2030 2040 2050 2060
Folkmängd 1 000 5 595 5 769 5 861 5 914 5 979
  0–14 % 16,2 15,3 14,8 14,6 14,3
15–64 % 61,2 59,1 58,9 58,1 56,9
65– % 22,6 25,6 26,3 27,3 28,8

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsprognos

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 14.1.2016

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2016

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.5.2017

Befolkningens ålderstruktur 31.12

Ålder Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
  1917     2016    
  0–  4 361 200  183 700 177 500 287 537  147 041 140 496
  5–  9 372 300  189 100 183 200 308 897  157 910 150 987
10–14 348 300  175 800 172 500 297 744  152 119 145 625
15–19 314 000  159 100 154 900 298 664  153 194 145 470
20–24 261 800  131 700 130 100 335 040  171 797 163 243
25–29 232 800  114 800 118 000 347 839  178 544 169 295
30–34 219 500  107 300 112 200 356 563  184 004 172 559
35–39 190 400  92 300 98 100 346 604  178 273 168 331
40–44 174 400  84 900 89 500 324 746  166 845 157 901
45–49 145 100  70 300 74 800 339 818  171 965 167 853
50–54 122 900  58 400 64 500 372 735  187 364 185 371
55–59 114 000  52 800 61 200 365 424  181 217 184 207
60–64 94 700  43 100 51 600 371 711  181 384 190 327
65–69 77 800  34 100 43 700 375 219  180 472 194 747
70–74 54 100  23 000 31 100 274 915  128 014 146 901
75–79 32 700  13 400 19 300 211 742  92 022 119 720
80–84 13 400  5 200 8 200 145 222  57 201 88 021
85–89 4 200  1 500 2 700 95 460  31 507 63 953
90–94 700  200 500 38 716  9 850 28 866
95–99 - - - 7 886  1 469 6 417
100–     - - - 815  135 680
Totalt 3 134 300 1 540 700 1 593 600 5 503 297  2 712 327 2 790 970

År 2016 var medelåldern för män 41,1 och för kvinnor 43,8 år.
Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.5.2017

Befolkningsförändringar

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2016 1)
Levande födda 56 742 11,0 60 980 11,4 52 814 9,6
Döda 49 339 9,5 50 887 9,5 53 923 9,8
Födelseöverskott 7 403 1,4 10 093 1,9 -1 109 -0,2
Inflyttning 16 895 3,3 25 636 4,8 34 905 6,4
Utflyttning 14 311 2,8 11 905 2,2 18 082 3,3
Nettoinvandring 2 584 0,5 13 731 2,6 16 823 3,1
Årlig folkökning 9 813 1,9 23 849 4,4 15 989 2,9
Ingångna äktenskap 26 150 5,1 29 952 5,6 24 464 4,5
Registrerade partnerskap 322 0,1 251 0,0
Äktenskapsskillnader 13 913 2,7 13 619 2,5 13 541 2,5
Skilsmässor i registrerade partnerskap 64 0,0 127 0,0

1) Av medelfolkmängden

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 30.5.2017

Befolkning efter härkomst, födelseland och språk 2016

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppdaterad: 18.10.2017

Befolkning efter språk

  2013 2014 2015 2016
Finska 4 869 362 4 868 751 4 865 628 4 857 795
Svenska 290 910 290 747 290 161 289 540
Samiska 1 930 1 949 1 957 1 969
Övriga språk:        
Ryska 66 379 69 614 72 436 75 444
Estniska 42 936 46 195 48 087 49 241
Arabiska 13 170 14 825 16 713 21 783
Somaliska 15 789 16 721 17 871 19 059
Engelska 15 570 16 732 17 784 18 758
Kurdiska 10 075 10 731 11 271 12 226
Kinesiska 9 496 10 110 10 722 11 334
Persiska 7 281 8 103 8 745 10 882
Albanska 8 214 8 754 9 233 9 791
Vietnamesiska 6 991 7 532 8 273 9 248
Thai 7 513 8 038 8 582 9 047
Spanska 6 022 6 583 7 025 7 449
Turkiska 6 441 6 766 7 082 7 403
Tyska 5 902 6 059 6 168 6 256
Polska 4 060 4 459 4 794 5 081
Övriga 63 229 69 084 74 776 80 991
Totalt 5 451 270 5 471 753 5 487 308 5 503 297

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.4.2017

Utländska medborgare i Finland

Medborgare i: 2015 % Årsförändring, % 2016 % Årsförändring, %
Estland 50 367 21,9 4,2 51 499 21,1 2,2
Ryssland 30 813 13,4 0,6 30 970 12,7 0,5
Irak 7 073 3,1 4,1 9 813 4,0 38,7
Kina 8 042 3,5 6,4 8 480 3,5 5,4
Sverige 8 174 3,6 -1,4 8 040 3,3 -1,6
Thailand 7 229 3,1 5,3 7 487 3,1 3,6
Somalia 7 261 3,2 -1,6 7 018 2,9 -3,3
Afghanistan 3 741 1,6 6,1 5 294 2,2 41,5
Vietnam 4 552 2,0 14,0 5 253 2,2 15,4
Indien 4 992 2,2 5,6 5 016 2,1 0,5
Turkiet 4 595 2,0 1,9 4 654 1,9 1,3
Storbritannien 4 427 1,9 3,4 4 562 1,9 3,0
Polen 3 959 1,7 7,5 4 192 1,7 5,9
Tyskland 4 112 1,8 1,7 4 149 1,7 0,9
Ukraine 3 392 1,5 12,1 3 761 1,5 10,9
Övriga 77 036 33,5 7,0 83 451 34,3 8,3
Totalt 229 765 100 4,6 243 639 100 6,0

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.4.2017

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ryssland 1 652 2 477 2 103 2 317 1 728 2 028
Somalia 96 609 814 834 955 1 066
Irak 106 457 521 405 560 534
Estland 302 521 436 382 420 459
Afghanistan 100 510 479 251 242 376
Turkiet 166 278 271 257 229 264
Vietnam 82 150 150 114 146 225
Iran 145 451 341 219 140 222
Sverige 196 190 146 186 165 206
Indien 76 117 99 152 137 193
Thailand 50 75 104 125 150 193
Nigeria 18 75 87 111 179 175
Ukraine 95 148 157 141 145 163
Dem. Rep. Kongo 20 100 122 150 131 150
Pakistan 50 91 105 121 135 143
Övriga 1 404 2 838 2 995 2 495 2 459 2 978
Totalt 4 558 9 087 8 930 8 260 7 921 9 375

1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, Erhållande av finskt medborgarskap

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.5.2017

Asylsökande och flyktingar

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Asylsökande 3 088 3 129 3 238 3 651 32 476 5 651
Asylbeslut 1)
  Asyl beviljad 169 553 556 501 1 112 4 586
  Uppehållstillstånd beviljat 2) 1 102 1 048 1 271 845 767 3 159
  Avslag 1 890 1 738 1 903 2 050 1 307 14 282
Familjeåterförening
  Positiva beslut 495 611 875 1 094 986 1 179
  Avslag 1 004 1 030 1 692 1 035 406 283
Kvot 750 750 750 1 050 1 050 750
Flyktingar som placerats i
kommunerna 3) 4)
1 724 1 431 1 782 2 204 1 815 3 734

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Kvotflyktingar, asylsökande som fått positivt beslut och flyktingar som tagits emot inom
    programmet för förenande av familjer
4) Exkl. flyktingar som flyttat självständigt från mottagningscentralerna till kommunerna

Källor: Arbets- och näringsministeriet

Migrationsverket

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.10.2017

Förväntad livslängd för nyfödda

  År  
  Pojkar Flickor
1970 65,9 73,7
1980 69,2 77,8
1990 70,9 78,9
2000 74,1 81,0
2010 76,7 83,2
2011 77,2 83,5
2012 77,5 83,4
2013 77,8 83,8
2014 78,2 83,9
2015 78,5 84,1
2016 78,4 84,1

Källa: Statistikcentralen, Avlidna

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 31.10.2017

Familjer 2016

  Alla familjer Familjer med
0–17-åriga barn
Familjer med
0–6-åriga barn
Personer/
familj
Familjer 1 475 583 569 676 284 285 2,8
Förändring på årsnivå, % 0,0 -0,3 -1,0 .
Familjetyp        
Äkta par utan barn 529 697 . . 2,0
Äkta par med barn 418 032 334 861 168 007 4,0
Sambor utan barn 218 439 . . 2,0
Sambor med barn 123 321 111 307 71 191 3,7
Mor och barn 151 459 105 693 41 431 2,5
Far och barn 31 951 17 164 3 187 2,3
Registrerat par, män 1) 1 052 7 3 2,0
Registrerat par, kvinnor 1) 1 632 644 466 2,6

1) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.6.2017

Familjer och barnfamiljer efter antalet barn i familjen 2016

  Antalet under 18-åriga barn i familjen
  1 2 3 4– Totalt
Barn i familjerna 244 159 441 602 226 467 139 057 1 051 285
% 23,2 42,0 21,5 13,2 100
Barnfamiljer 244 159 220 801 75 489 29 227 569 676
% 42,9 38,8 13,3 5,1 100

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.6.2017

Areal, folkmängd och bruttonationalprodukt efter landskap

Landskap 1) Landareal Folkmängd Förändring, % BNP BNP/invånare
  km2     mn € Hela landet = 100
  1.1.2017 31.12.2016 2016 2015* 2015*
Fasta Finland: 302 359 5 474 083 0,3 208 153 100
Nyland 9 097 1 638 293 1,1 81 766 133
Egentliga Finland 10 663 475 543 0,3 16 219 90
Satakunta 7 820 221 740 -0,5 8 077 95
Egentliga Tavastland 5 199 173 781 -0,5 5 494 82
Birkaland 12 585 509 356 0,6 17 437 90
Päijänne-Tavastland 5 125 201 685 0,0 6 247 81
Kymmenedalen 5 149 177 659 -0,6 6 158 90
Södra Karelen 5 327 130 506 -0,5 4 801 96
Södra Savolax 14 257 148 975 -0,9 4 414 77
Norra Savolax 16 768 247 776 -0,1 7 831 83
Norra Karelen 17 761 164 085 -0,4 4 814 76
Mellersta Finland 16 703 276 196 0,2 8 725 83
Södra Österbotten 13 444 191 860 -0,4 5 856 79
Österbotten 7 753 181 441 -0,1 6 929 100
Mellersta Österbotten 5 020 69 027 0,0 2 425 92
Norra Österbotten 36 815 411 150 0,3 12 590 80
Kajanaland 20 197 74 803 -0,7 2 024 70
Lappland 92 674 180 207 -0,4 6 348 92
Åland 1 553 29 214 0,8 1 367 124
Hela landet 303 912 5 503 297 0,3 209 581 100

*  preliminär uppgift

1) Områdesindelningen enligt 1.1.2017
Källor: Statistikcentralen, nationalräkenskaper

Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Lantmäteriverket

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 2.1.2018

Folkmängden i de största kommunerna

  Folkmängd Förändring, %
  31.12.2016 1) 2016 1)
  1. Helsingfors 635 181 1,1
  2. Esbo 274 583 1,8
  3. Tammerfors 228 274 1,4
  4. Vanda 219 341 2,2
  5. Uleåborg 200 526 1,0
  6. Åbo 187 604 0,9
  7. Jyväskylä 138 850 1,1
  8. Lahtis 119 452 0,6
  9. Kuopio 117 740 0,7
10. Kouvola 85 306 -0,6
11. Björneborg 85 059 -0,4
12. Joensuu 75 848 0,4
13. Villmanstrand 72 872 0,0
14. Tavastehus 67 850 -0,2
15. Vasa 67 620 0,0
16. Rovaniemi 62 231 0,6
17. Seinäjoki 62 052 0,8
18. S:t Michel 54 517 -0,3
19. Kotka 54 187 -0,2
20. Salo 53 546 -0,6
21. Borgå 50 144 0,4
22. Karleby 47 723 0,3
23. Lojo 47 149 -0,4
24. Hyvinge 46 596 0,3
25. Nurmijärvi 42 010 0,3
26. Träskända 41 529 1,5
27. Raumo 39 614 -0,5
28. Kyrkslätt 39 033 1,0
29. Tusby 38 588 0,3
30. Kajana 37 521 -0,3
31. Kervo 35 511 0,6
32. Nyslott 35 242 -0,8

1) Kommuner totalt 311. Områdesindelningen enligt 1.1.2017.

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.4.2017

 

Ämnesområde: Befolkning

Senast uppdaterad 3.1.2018