Befolkning

Innehåll

Befolkningsstruktur 31.12

  1900 1950 2000 2018 2019
Folkmängd, tusen          
Totalt 2 656 4 030 5 181 5 518 5 525
Män 1 311 1 926 2 529 2 723 2 728
Kvinnor 1 345 2 104 2 652 2 795 2 797
Ålder, %          
  0–14 år 35,1 30,0 18,1 16,0 15,8
15–64 år 59,6 63,4 66,9 62,2 62,0
65–84 år 5,2 6,4 13,5 19,2 19,6
85– år 0,1 0,2 1,5 2,7 2,7
Medelålder, år          
Män  26,3 28,6 37,7 41,6 41,8
Kvinnor 27,5 31,6 41,0 44,2 44,5
Språk 1), %          
Finska 86,8 91,1 92,4 87,6 87,3
Svenska 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Samiska 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Övriga 0,3 0,2 1,9 7,1 7,5
Civilstånd, %          
Ogifta 60,9 53,3 47,1 48,5 48,7
Män 63,0 55,6 51,1 52,4 52,5
Kvinnor 58,9 50,8 43,2 44,7 44,9
Gifta 2) 33,6 39,4 38,3 35,9 35,6
Män 34,0 41,2 39,2 36,3 36,0
Kvinnor 33,2 38,0 37,5 35,5 35,2
Frånskilda och änkor/änklingar 2) 5,5 7,2 14,6 15,6 15,7
Män 3,0 3,2 9,7 11,3 11,4
Kvinnor 7,9 11,2 19,3 19,8 19,9
Trossamfund, %          
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 3) 98,1 95,0 85,1 69,8 68,7
Ortodoxa kyrkor 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Övrig 0,2 0,5 1,1 1,7 1,7
Befolkningsregister eller okänd - 2,8 12,7 27,4 28,5

1) De officiella språken: finska och svenska
2) År 2018–2019 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.3.2020

Korrigering 11.5.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Områdesindelningen enligt 1.1.2020

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.4.2020

Befolkningens ålderstruktur 31.12Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.3.2020

Befolkning och befolkningsprognos efter åldersgrupInnehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.3.2020

Befolkningsförändringar

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2019 1)
Levande födda 56 742 11,0 60 980 11,4 45 613 8,3
Döda 49 339 9,5 50 887 9,5 53 949 9,8
Naturlig folkökning 7 403 1,4 10 093 1,9 -8 336 -1,5
Inflyttning 16 895 3,3 25 636 4,8 32 758 5,9
Utflyttning 14 311 2,8 11 905 2,2 17 263 3,1
Nettoinvandring 2 584 0,5 13 731 2,6 15 495 2,8
Förändringen av folkmängden 9 813 1,9 23 849 4,4 7 373 1,3
Ingångna äktenskap 2)            
Tvåkönade par 27 751 5,4 31 925 6,0 21 920 4,0
Enkönade par . . . . . . . . 376 0,1
Registrerade partnerskap . . . . 322 0,1 . . . .
Äktenskapsskillnader 2)            
Tvåkönade par 14 096 2,7 13 807 2,6 13 311 2,4
Enkönade par . . . . . . . . 54 0,0
Skilsmässor i registrerade partnerskap 2) . . . . 64 0,0 72 0,0

1) Av medelfolkmängden
2) Äktenskap och äktenskapsskillnader där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.6.2020

Utvecklingen av folkmängden

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.3.2020

Levande födda och döda

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.4.2020

Flyttningsrörelsen

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.5.2020

Befolkning efter härkomst och språk 2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.6.2020

Befolkning efter språk 31.12

Modersmål 2016 2017 2018 2019 %
Finska 4 857 795 4 848 761 4 835 778 4 822 690 87,3
Svenska 289 540 289 052 288 400 287 954 5,2
Samiska 1 969 1 992 1 995 2 004 0,0
Övriga språk totalt 353 993 373 325 391 746 412 644 7,5
Ryska 75 444 77 177 79 225 81 606 1,5
Estniska 49 241 49 590 49 691 49 427 0,9
Arabiska 21 783 26 467 29 462 31 920 0,6
Engelska 18 758 19 626 20 713 22 052 0,4
Somaliska 19 059 20 007 20 944 21 920 0,4
Kurdiska 12 226 13 327 14 054 14 803 0,3
Persiska, farsi 10 882 12 090 13 017 14 118 0,3
Kinesiska 11 334 11 825 12 407 13 064 0,2
Albanska 9 791 10 391 10 990 11 806 0,2
Vietnamesiska 9 248 9 872 10 440 11 094 0,2
Totalt 5 503 297 5 513 130 5 517 919 5 525 292 100

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.3.2020

Befolkning efter medborgarskap

Medborgare i: 2016 2017 2018 2019 Årsförändring, %
Finland 5 259 658 5 263 678 5 260 347 5 257 663 -0,1
Utlandet total 243 639 249 452 257 572 267 629 3,9
Estland 51 499 51 539 51 456 50 860 -1,2
Ryssland 30 970 29 183 28 747 28 528 -0,8
Irak 9 813 11 729 13 078 13 943 6,6
Kina 8 480 8 742 9 230 9 825 6,4
Sverige 8 040 8 018 7 996 7 983 -0,2
Thailand 7 487 7 533 7 632 7 772 1,8
Indien 5 016 5 159 5 730 6 751 17,8
Afghanistan 5 294 5 792 6 198 6 666 7,6
Syrien 3 355 5 290 6 016 6 579 9,4
Somalia 7 018 6 677 6 448 6 444 -0,1
Övriga 106 667 109 790 115 041 122 278 6,3
Totalt 5 503 297 5 513 130 5 517 919 5 525 292 0,1

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.3.2020

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ryssland 2 317 1 728 2 028 2 758 1 766 1 946
Estland 382 420 459 705 541 658
Irak 405 560 534 742 621 589
Somalia 834 955 1 066 957 856 583
Afghanistan 251 242 376 469 339 309
Syrien 16 28 47 118 118 299
Thailand 125 150 193 261 249 281
Turkiet 257 229 264 313 210 260
Ukraine 141 145 163 281 202 255
Sverige 186 165 206 212 210 248
Övriga 3 346 3 299 4 039 5 403 4 099 4 221
Totalt 8 260 7 921 9 375 12 219 9 211 9 649

1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, Erhållande av finskt medborgarskap

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.5.2020

Asylsökande och flyktingkvot

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Asylsökande 3 651 32 476 5 651 5 046 4 548 4 550
Asylbeslut 1)            
  Asyl beviljad 501 1 112 4 586 2 528 1 852 2 073
  Uppehållstillstånd beviljat 2) 845 767 3 159 1 256 888 888
  Avslag 3) 2 050 1 307 14 282 3 996 1 976 2 875
Familjeåterförening            
  Positiva beslut 1 094 986 1 179 2 080 1 752 1 531
  Avslag 1 035 406 283 619 745 613
Flyktingkvot  1 050 1 050 750 750 750 750

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2015

Källa: Migrationsverket

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.4.2020

Förväntad livslängd

Ålder 2000   2010   2019*  
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  År          
  0 år 74,1 81,0 76,7 83,2 79,2 84,5
10 år 64,6 71,4 67,0 73,5 69,4 74,7
20 år 54,8 61,5 57,2 63,6 59,6 64,9
30 år 45,4 51,7 47,8 53,8 50,1 55,1
40 år 36,1 42,1 38,3 44,0 40,6 45,3
50 år 27,3 32,7 29,3 34,6 31,3 35,7
60 år 19,2 23,7 21,1 25,5 22,6 26,5
70 år 12,1 15,2 13,8 17,0 14,9 17,8
80 år 6,6 8,2 7,6 9,4 8,4 10,2

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Avlidna

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 12.5.2020

Familjer 2019

  Alla  Familjens Barnfamiljer med
  familjer medelstorlek 0–17-åriga barn 0–6-åriga barn
Totalt 1 467 368 2,7 558 302 265 618
Äkta par utan barn        
   Tvåkönade par 533 910 2,0 . .
   Enkönade par 1) 2 599 2,0 . .
Äkta par med barn        
   Tvåkönade par 396 025 4,0 318 557 150 977
   Enkönade par 2) 873 3,6 838 556
Sambor, tvåkönade par        
   Utan barn 224 270 2,0 . .
   Med barn 122 918 3,7 111 006 69 200
Mor och barn 152 759 2,6 108 902 41 378
Far och barn 34 014 2,3 18 999 3 507

1) Inkl. registrerade par 
2) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.5.2020

Barnfamiljer och antal barn 2019

0–17-åriga barn Barnfamiljer % Antal barn %
Totalt 558 302 100 1 028 030 100
1 barn 238 568 42,7 238 568 23,2
2 barn 218 920 39,2 437 840 42,6
3 barn 72 506 13,0 217 518 21,2
4+ barn 28 308 5,1 134 104 13,0

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.5.2020

Befolkningen efter landskap 2019

Områdesindelningen
enligt 1.1.2020
Folkmängd Årsförändring Naturlig folkökning Totala
nettoflyttning
  31.12 % 1) 1)
Nyland 1 689 725 1,1 2,0 9,1
Egentliga Finland 479 341 0,2 -2,4 4,0
Satakunta 216 752 -0,9 -5,8 -3,0
Egentliga Tavastland 170 925 -0,3 -3,7 1,0
Birkaland 517 666 0,5 -0,9 5,9
Päijänne-Tavastland 199 604 -0,5 -4,3 -0,8
Kymmenedalen 171 167 -1,3 -7,0 -6,0
Södra Karelen 127 757 -0,8 -7,2 -0,7
Södra Savolax 142 335 -1,6 -8,8 -7,0
Norra Savolax 244 236 -0,6 -4,4 -1,0
Norra Karelen 161 211 -0,6 -5,8 -0,6
Mellersta Finland 275 104 -0,2 -2,5 0,9
Södra Österbotten 188 685 -0,5 -3,0 -2,6
Österbotten 180 445 -0,2 0,0 -2,1
Mellersta Österbotten 68 158 -0,4 0,0 -4,0
Norra Österbotten 412 830 0,2 1,3 0,3
Kajanaland 72 306 -1,0 -6,4 -4,1
Lappland 177 161 -0,8 -4,1 -3,4
Åland 29 884 0,3 0,0 2,8
Hela landet 5 525 292 0,1 -1,5 2,8

1) Av medelfolkmängden

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.5.2020

Folkmängden i de största kommunerna

  Kommun Folkmängd Årsförändring, %
    31.12.2019 1) 2019 1)
1. Helsingfors 653 835 0,9
2. Esbo 289 731 2,2
3. Tammerfors 238 140 1,2
4. Vanda 233 775 2,5
5. Uleåborg 205 489 0,9
6. Åbo 192 962 0,9
7. Jyväskylä 142 400 0,8
8. Lahtis 119 823 -0,1
9. Kuopio 119 282 0,5
10. Björneborg 83 934 -0,6
11. Kouvola 82 113 -1,3
12. Joensuu 76 850 0,4
13. Villmanstrand 72 634 -0,1
14. Vasa 67 636 0,1
15. Tavastehus 67 633 0,1
16. Seinäjoki 63 781 0,8
17. Rovaniemi 63 042 0,2
18. S:t Michel 53 134 -1,3
19. Kotka 52 126 -1,4
20. Salo 51 833 -0,9
21. Borgå 50 380 0,2
22. Karleby 47 681 0,1
23. Hyvinge 46 470 -0,1
24. Lojo 45 965 -0,7
25. Träskända 43 711 0,7
26. Nurmijärvi 42 993 0,8
27. Kyrkslätt 39 586 0,8
28. Raumo 39 205 -0,4
29. Tusby 38 599 -0,2
30. Kervo 36 756 1,4
31. Kajana 36 709 -0,7
32. S:t Karins 33 937 1,4
33. Nokia 33 929 1,2
34. Ylöjärvi 33 254 0,8
35. Nyslott 32 974 -1,9
36. Kangasala 31 868 0,6
37. Vichtis 29 158 -0,2
38. Riihimäki 28 793 0,2
39. Raseborg 27 536 -0,2
40. Imatra 26 508 -1,6
41. Brahestad 24 679 -0,5
42. Sastamala 24 277 -1,5
43. Reso 24 056 -0,5
44. Lempäälä 23 523 1,4
45. Hollola 23 410 -0,8
46. Torneå 21 602 -1,2
47. Siilinjärvi 21 423 -1,2
48. Idensalmi 21 368 -0,5
49. Sibbo 21 170 2,4
50. Valkeakoski 20 972 -0,8

1) Kommuner totalt 310. Områdesindelningen enligt 1.1.2020.

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.3.2020

 

Ämnesområde: Befolkning

Senast uppdaterad 4.6.2020