Hälsa

Hälso- och sjukvård

  2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Läkare 15 905 l  20 306 20 734 21 106 21 404 21 714 21 980
Invånare/läkare 325 l      264 260 257 254 252 249
Tandläkare 4 794 4 699 4 878 4 983 5 069 4 976 5 000
Sjukskötare 59 053 69 817 71 170 72 483 73 664 74 793 77 459
Närvårdare 36 363 87 006 93 946 101 384 108 663 116 815 124 257
Provisorer 1 902 2 473 2 532 2 593 2 647 2 707 2 747
Farmaceuter 5 758 6 588 6 684 6 811 6 908 7 012 7 511

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.4.2016

Dödsorsaker 2015

Dödsorsak Döda totalt % Män % Kvinnor %
Circulationsorganens sjukdomar 19 365 37 9 471 37 9 894 37
Tumörer 12 481 24 6 623 26 5 858 22
Demens, Alzheimers sjukdom 8 580 16 2 717 10 5 863 22
Olyckor (exkl. alkoholförgiftningsolycka) 2 161 4 1 354 5 807 3
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 666 3 1 288 5 378 1
Andningsorganens sjukdomar 1 940 4 1 158 4 782 3
Matsmältningsorganens sjukdomar 1 178 2 538 2 640 2
Självmord 731 1 558 2 173 1
Övriga dödsorsaker 4 200 8 2 177 8 2 023 8
Totalt 52 302 100 25 884 100 26 418 100

Källa: Statistikcentralen, Dödsorsaker

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.1.2017

Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1)

Hälso- och sjukvårdsändamål 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
md € (till 2015 års priser)
Specialiserad sjukvård 6,2 6,5 6,6 6,9 6,9 6,9
Primärvård 2) 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 2,9
Långtidsvård för äldre och personer med funktionsnedsättning 3) 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8
Läkemedel och andra medicinska förbrukningsartiklar 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5
Privat hälso- och sjukvård ersatt av sjukförsäkringen 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
Övrig hälso- och sjukvård 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,6
Totalt 18,0 18,6 19,0 19,5 19,6 19,8

* preliminär uppgift
1) Exkl. investeringsutgifter. Vid statistikföringen används statistikföringssystemet SHA 2011 som grundar sig på EU-förordning
2) Exkl. företagshälsovård, studerandehälsovård och munhälsovård
3) Exkl. långtidsvård inom primärvård och specialiserad sjukvård

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.6.2017

 

Ämnesområde: Hälsa

Senast uppdaterad 26.6.2017