Kultur och massmedier

Allmänna bibliotek

  Enhet 1970 1980 1) 1990 1) 2000 1) 2010 1) 2015 1) 2016 1)
Bibliotek antal 2 903 1 608 1 151 936 843 765 743
Samlingar 1 000 . . . . 37 179 40 897 39 655 36 513 35 589
Lån  1 000 32 429 72 513 85 714 102 197 96 228 89 218 87 369
Låntagare 1 000 1 225 1 842 2 199 2 431 2 089 1 995 1 981
Biblioteksbesök 1 000 . . . . 49 264 63 978 52 647 49 369 49 024

1) Exkl. Åland

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2017

Litteratur som utgivits i Finland

  1970 1) 1980 1990 2000 2010 2014 2015 2016
Utkomna verk 3 351 6 511 10 153 11 764 12 017 10 352 9 865 9 884
Inhemsk litteratur                
   Facklitteratur 1 972 4 276 6 352 6 619 5 904 4 637 4 283 4 320
   Skönlitteratur 309 453 758 863 1 705 1 753 1 716 1 859
Översättningar                
   Till finska 822 959 1 562 2 106 2 432 1 888 1 789 1 786
   Till svenska 27 56 111 88 112 98 71 99

1) Verk som tryckts i Finland, exkl. broschyrer

Källa: Nationalbiblioteket

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.12.2017

Tidningar och tidskrifter

  1980 1990 2000 2010 2013 2014 2015 2016
Tidningar                
  Dagstidningar
  (7–4 ggr i veckan)
61 66 55 49 46 46 43 39
  Övriga tidningar
  (3–1 ggr i veckan)
186 186 158 145 137 136 137 135
Totalt 247 252 213 194 183 182 180 174
  Upplaga, 1 000 3 359 4 080 3 255 2 886 2 382 2 246 1) 1 750 1) 1 614
Tidskrifter 2) . . . . 3 549 3 056 2 641 2 471 2 342 2 183

1) Bl.a. Ilta-Sanomat och Iltalehti kontrollerade inte sina upplagor

2) Utkommer minst 4 ggr om året

Källa: Statistikcentralen, Kultur och massmedier

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 11.12.2017

De största dagstidningarnas 1) upplagor

  2000 2010 2014 2015 2016
Helsingin Sanomat, Helsingfors 446 972 383 361 285 223 267 094 252 058
Aamulehti, Tammerfors 133 779 131 539 106 842 100 231 98 408
Turun Sanomat, Åbo 114 086 107 199 88 992 84 462 77 598
Kaleva, Uleåborg 82 842 78 216 65 572 60 008 55 600
Keskisuomalainen, Jyväskylä 76 745 68 880 57 260 52 672 49 042
Savon Sanomat, Kuopio 67 185 61 546 52 934 50 099 47 097
Etelä-Suomen Sanomat, Lahtis 62 218 58 400 49 052 46 594 43 655
Svenskspråkiga:
Hufvudstadsbladet, Helsingfors 53 605 48 046 36 719 30 735 26 837

1) Tryckta dagstidningar, som har en kontrollerad upplaga

Källa: MediaAuditFinland Ab

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2017

Film, museer och teatrar

  2000 2010 2013 2014 2015 2016
Biografsalonger 343 289 282 294 311 312
   Biografplatser, 1 000 60 50 49 51 48 47
   Premiärer 176 186 200 197 202 207
   Besök per invånare 1,37 1,41 1,41 1,33 1,59 1,58
Museer 1) 155 158 154 152 150 154
   Utställningar 1 289 1 134 1 132 1 146 1 089 1 024
   Besök, 1 000 4 881 4 869 5 439 5 445 5 605 6 687
Teatrar 2) 60 59 59 59 59 59
   Föreställningar 13 837 12 833 12 889 12 639 12 511 12 075
   Sålda biljetter, 1 000 2 647 2 590 2 333 2 252 2 364 2 246

1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland

2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen, inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera

Källor: Finlands filmstiftelse

Museiverket

Informationscentralen för teater i Finland

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.12.2017

 

Ämnesområde: Kultur och massmedier

Senast uppdaterad 11.12.2017