Kultur och massmedier

Allmänna bibliotek 1)

  Enhet 1990 2000 2010 2016 2017
Bibliotek antal 1 151 936 843 744 737
Bokbussar antal 232 201 154 137 134
Samlingar mn 37,2 40,9 39,7 35,6 35,2
Lån  mn 85,7 102,2 96,2 87,4 85,2
Låntagare mn 2,2 2,4 2,1 2,0 1,9
Biblioteksbesök mn 49,3 64,0 52,6 49,0 50,1

1) Exkl. Åland

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.4.2018

Litteratur som utgivits i Finland

  1970 1) 1980 1990 2000 2010 2014 2015 2016
Utkomna verk 3 351 6 511 10 153 11 764 12 017 10 352 9 865 9 884
Inhemsk litteratur                
   Facklitteratur 1 972 4 276 6 352 6 619 5 904 4 637 4 283 4 320
   Skönlitteratur 309 453 758 863 1 705 1 753 1 716 1 859
Översättningar                
   Till finska 822 959 1 562 2 106 2 432 1 888 1 789 1 786
   Till svenska 27 56 111 88 112 98 71 99

1) Verk som tryckts i Finland, exkl. broschyrer

Källa: Nationalbiblioteket

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.12.2017

Film, museer och teatrar

  2000 2010 2013 2014 2015 2016
Biografsalonger 343 289 282 294 311 312
   Biografplatser, 1 000 60 50 49 51 48 47
   Premiärer 176 186 200 197 202 207
   Besök per invånare 1,37 1,41 1,41 1,33 1,59 1,58
Museer 1) 155 158 154 152 150 154
   Utställningar 1 289 1 134 1 132 1 146 1 089 1 024
   Besök, 1 000 4 881 4 869 5 439 5 445 5 605 6 687
Teatrar 2) 60 59 59 59 59 59
   Föreställningar 13 837 12 833 12 889 12 639 12 511 12 075
   Sålda biljetter, 1 000 2 647 2 590 2 333 2 252 2 364 2 246

1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland

2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen, inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera

Källor: Finlands filmstiftelse

Museiverket

Informationscentralen för teater i Finland

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.12.2017

Konsumtionsandelar för massmedier 2016

  Åldersgrupp
  15–24 25–44 45–59 60–69 Totalt  
  min/dygn         %
Grafiska medier totalt 48 45 62 95 61 13
  Tidskrifter 6 7 11 17 10 2
  Dagstidningar 1) 12 12 24 44 22 5
  Gratis- och plocktidningar 6 7 7 8 7 2
  Böcker 24 19 20 26 22 5
Elektroniska medier totalt 395 416 386 365 394 87
  Television 61 101 140 144 114 25
  Radio 34 71 92 113 80 18
  Internet 2) 300 244 154 108 200 44
Totalt 443 461 448 460 455 100

1) Inkl. prenumererbara och avgiftsbelagda tidskrifter

2) Inkl. alla användningsändamål för internet 

Källa: Kantar TNS Oy

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.7.2018

 

Ämnesområde: Kultur och massmedier

Senast uppdaterad 25.9.2018