Kultur och massmedier

Allmänna bibliotek 1)

  1990 2000 2010 2016 2017
Bibliotek, antal 1 151 936 843 744 737
Bokbussar, antal 232 201 154 137 134
Samlingar, mn 37,2 40,9 39,7 35,6 35,2
Lån, mn  85,7 102,2 96,2 87,4 85,2
Låntagare, mn 2,2 2,4 2,1 2,0 1,9
Biblioteksbesök, mn 49,3 64,0 52,6 49,0 50,1

1) Exkl. Åland

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.4.2018

Film, museer och teatrar

  2000 2010 2015 2016 2017
Biografer 228 172 170 168 172
Biografsalonger 343 289 311 312 332
Biografplatser, tusen 60 50 48 47 46
Premiärer 176 186 202 207 201
Besök per invånare 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6
Museer 1) 155 158 150 154 154
Utställningar 1 289 1 134 1 089 1 024 1 078
Besök, mn 4,9 4,9 5,6 6,7 7,1
Teatrar 2) 60 59 59 59 59
Föreställningar 13 837 12 833 12 511 12 075 11 826
Sålda biljetter, mn 2,6 2,6 2,4 2,2 2,3

1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland

2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen, inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera

Källor: Finlands filmstiftelse

Museiverket

Informationscentralen för teater i Finland

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 25.9.2018

Konsumtionsandelar för massmedier 2016

  Åldersgrupp
  15–24 25–44 45–59 60–69 Totalt  
  min/dygn         %
Grafiska medier totalt 48 45 62 95 61 13
  Tidskrifter 6 7 11 17 10 2
  Dagstidningar 1) 12 12 24 44 22 5
  Gratis- och plocktidningar 6 7 7 8 7 2
  Böcker 24 19 20 26 22 5
Elektroniska medier totalt 395 416 386 365 394 87
  Television 61 101 140 144 114 25
  Radio 34 71 92 113 80 18
  Internet 2) 300 244 154 108 200 44
Totalt 443 461 448 460 455 100

1) Inkl. prenumererbara och avgiftsbelagda tidskrifter

2) Inkl. alla användningsändamål för internet 

Källa: Kantar TNS Oy

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.7.2018

 

Ämnesområde: Kultur och massmedier

Senast uppdaterad 25.9.2018