Väestö

Väestön ikärakenne 31.12.2015

Väestörakenne

Väestöennuste

Maakuntien pinta-ala, väestö ja bruttokansantuote

Suurimmat kunnat

Perheet 2015

Lapset ja lapsiperheet lasten määrän mukaan 2015

Väestönmuutokset

Ulkomaiden kansalaiset

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

Väestön ikärakenne 31.12.2015

Ikä Yhteensä Miehet Naiset
  0–  4 294 378 150 579 143 799
  5–  9 307 718 157 405 150 313
10–14 293 927 150 064 143 863
15–19 301 171 154 051 147 120
20–24 339 216 173 332 165 884
25–29 342 528 175 568 166 960
30–34 356 932 183 915 173 017
35–39 345 816 177 811 168 005
40–44 317 879 162 832 155 047
45–49 350 369 177 270 173 099
50–54 374 501 188 139 186 362
55–59 368 110 182 452 185 658
60–64 371 660 181 417 190 243
65–69 381 263 183 252 198 011
70–74 261 165 121 120 140 045
75–79 197 194 84 974 112 220
80–84 144 235 56 388 87 847
85–89 93 704 30 175 63 529
90–94 37 406 9 248 28 158
95–99 7 377 1 386 5 991
100– 759 112 647
Yhteensä 5 487 308 2 701 490 2 785 818
Vuonna 2015 oli miesten keski-ikä 40,9 ja naisten 43,6 vuotta.
100 vuotta täyttäneitä oli 759, joista miehiä 112 ja naisia 647.

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes1.xls

Päivitetty: 1.4.2016

 

Väestörakenne

  Yksikkö
 
1900 1950 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
31.12.
Väkiluku
Yhteensä 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 401 5 427 5 451 5 472 5 487
Miehet 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 652 2 667 2 680 2 692 2 701
Naiset 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 749 2 760 2 771 2 780 2 786
Ikä
 0–14 v. % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,5 16,4 16,4 16,4 16,3
15–64 v. % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 65,4 64,8 64,2 63,7 63,2
65– v. % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 18,1 18,8 19,4 19,9 20,5
Kieli 1)
Suomi % 86,8 91,1 93,5 92,4 90,4 90,0 89,7 89,3 89,0 88,7
Ruotsi % 12,9 8,6 5,9 5,6 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3
Saame % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venäjä % 0,3 0,1 0,1 0,5 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
Muu % 0,0 0,1 0,4 1,4 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7
Siviilisääty
Naimattomat % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 47,5 47,5 47,7 47,9 48,0
  Miehet % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 51,4 51,4 51,6 51,7 51,9
  Naiset % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 43,7 43,8 44,0 44,1 44,3
Naimisissa 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 37,3 37,3 37,0 36,8 36,6
  Miehet % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 38,0 37,9 37,6 37,3 37,1
  Naiset % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 36,7 36,7 36,5 36,2 36,0
Eronneet ja lesket 2) % 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4
  Miehet % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0
  Naiset % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,7
Uskontokunta
Ev.lut. kirkko % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 77,3 76,4 75,3 73,8 73,0
Ortodoksinen kirkkokunta % 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Muu % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6
Väestörekisteri tai tuntematon % - 2,8 10,2 12,7 19,2 20,1 21,0 22,1 23,5 24,3
1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuodesta 2010 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes2.xls

Päivitetty: 21.4.2016

 

Väestöennuste

  Väkiluku
 
Ikä
0–14    15–64    65–   
1 000 %
2020 5 595 16,2 61,2 22,6
2030 5 769 15,3 59,1 25,6
2040 5 861 14,8 58,9 26,3
2050 5 914 14,6 58,1 27,3
2060 5 979 14,3 56,9 28,8

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes3.xls

Päivitetty: 14.1.2016

 

Maakuntien pinta-ala, väestö ja bruttokansantuote

Maakunta
Maapinta-ala Väkiluku
 
Muutos, %
 
BKT 2) BKT/asukas
km2 milj. € Koko maa = 100
1.1.2016 31.12.2015 1) 2015 1) *2013 *2013
Manner-Suomi: 302 347 5 458 325 0,3 201 341 100
Uusimaa 9 097 1 620 261 1,1 77 496 132
Varsinais-Suomi 10 663 474 323 0,3 15 900 91
Satakunta 7 819 222 957 -0,5 7 678 92
Kanta-Häme 5 198 174 710 -0,4 5 558 85
Pirkanmaa 12 585 506 114 0,5 17 384 94
Päijät-Häme 5 124 201 615 -0,2 6 057 80
Kymenlaakso 5 149 178 688 -0,7 5 818 86
Etelä-Karjala 5 328 131 155 -0,5 4 689 95
Etelä-Savo 14 257 150 305 -0,8 4 327 76
Pohjois-Savo 16 768 248 129 -0,1 7 562 82
Pohjois-Karjala 17 761 164 755 -0,3 4 775 77
Keski-Suomi 16 703 275 780 0,2 8 186 80
Etelä-Pohjanmaa 13 444 192 586 -0,4 5 848 81
Pohjanmaa 7 752 181 679 0,3 6 810 102
Keski-Pohjanmaa 5 019 69 032 0,3 2 252 88
Pohjois-Pohjanmaa 36 812 410 054 0,4 12 872 86
Kainuu 20 197 75 324 -1,0 2 069 69
Lappi 92 667 180 858 -0,5 6 060 89
Ahvenanmaa 1 553 28 983 0,2 1 338 126
Koko maa 303 900 5 487 308 0,3 202 743 100
1) 1.1.2016 aluejaon mukaan
2) Bruttokansantuote markkinahintaan. 1.1.2015 aluejaon mukaan.
* ennakkotieto

Lähteet: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, väestötilastot; Maanmittauslaitos

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes4.xls

Päivitetty: 1.4.2016

 

Suurimmat kunnat

  Väkiluku Muutos, %
31.12.2015 1) 2015 1)
Helsinki 628 208 1,2
Espoo 269 802 1,6
Tampere 225 118 0,9
Vantaa 214 605 1,8
Oulu 198 525 1,1
Turku 185 908 1,1
Jyväskylä 137 368 1,2
Lahti 118 743 0,1
Kuopio 112 117 0,7
Kouvola 85 855 -0,7
Pori 85 363 -0,1
Joensuu 75 514 0,6
Lappeenranta 72 875 0,1
Hämeenlinna 68 011 0,1
Vaasa 67 619 1,0
Rovaniemi 61 838 0,5
Seinäjoki 61 530 1,1
Mikkeli 54 665 0,1
Kotka 54 319 -0,4
Salo 53 890 -0,6
1) 1.1.2016 aluejaon mukaan

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes5.xls

Päivitetty: 1.4.2016

 

Perheet 2015

  Kaikki 
perheet
Perheet, joissa 
0–17-v. lapsia
Perheet, joissa 
0–6-v. lapsia
Henkilöä/
perhe
Perheet 1 475 335 571 470 287 300 2,8
Muutos 2014/2015, % 0,1 -0,4 -0,6  
Perhetyyppi
Aviopari, ei lapsia 528 539 . . 2,0
Avopari, ei lapsia 215 620 . . 2,0
Aviopari ja lapsia 424 185 339 342 172 079 4,0
Avopari ja lapsia 122 657 110 891 70 863 3,7
Äiti ja lapsia 150 274 103 972 40 815 2,5
Isä ja lapsia 31 452 16 661 3 097 2,3
Rekisteröity miespari 1) 1 023 8 3 2,0
Rekisteröity naispari 1) 1 585 596 443 2,6
1) Ml. rekisteröidyt parit, joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes6.xls

Päivitetty:  15.6.2016

 

Lapset ja lapsiperheet lasten määrän mukaan 2015

   Perheen alle 18-vuotiaiden lasten määrä
1 2 3 4–  Yhteensä
Perheissä lapsia 245 871 441 220 227 532 138 821 1 053 444
% 23,3 41,9 21,6 13,2 100
Lapsiperheitä 245 871 220 610 75 844 29 145 571 470
% 43,0 38,6 13,3 5,1 100

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes7.xls

Päivitetty: 15.6.2016

 

Väestönmuutokset

  1990 ‰ 1) 2000 ‰ 1) 2010  ‰ 1) 2011  ‰ 1) 2012  ‰ 1) 2013  ‰ 1) 2014 ‰ 1) 2015 ‰ 1)
Elävänä syntyneet 65 549 13,1 56 742 11,0 60 980 11,4 59 961 11,1 59 493 11,0 58 134 10,7 57 232 10,5 55 472 10,1
Kuolleet 50 058 10,0 49 339 9,5 50 887 9,5 50 585 9,4 51 707 9,6 51 472 9,5 52 186 9,6 52 492 9,6
Syntyneiden enemmyys 15 491 3,1 7 403 1,4 10 093 1,9 9 376 1,7 7 786 1,4 6 662 1,2 5 046 0,9 2 980 0,5
Maahanmuutto 13 558 2,7 16 895 3,3 25 636 4,8 29 481 5,5 31 278 5,8 31 941 5,9 31 507 5,8 *26 363 *4,8
Maastamuutto 6 477 1,3 14 311 2,8 11 905 2,2 12 660 2,3 13 845 2,6 13 893 2,6 15 486 2,8 *14 464 *2,6
Nettomaahanmuutto 7 081 1,4 2 584 0,5 13 731 2,6 16 821 3,1 17 433 3,2 18 048 3,3 16 021 2,9 *11 899 *2,2
Väkiluvun kasvu 24 095 4,8 9 813 1,9 23 849 4,4 25 991 4,8 25 407 4,7 24 596 4,5 20 483 3,8 15 555 2,8
Solmitut avioliitot 24 997 5,0 26 150 5,1 29 952 5,6 28 408 5,3 28 878 5,3 25 119 4,6 24 462 4,5 24 708 4,5
Rekisteröidyt parisuhteet 322 0,1 333 0,1 329 0,1 373 0,1 333 0,1 318 0,1
Avioerot 13 127 2,6 13 913 2,7 13 619 2,5 13 469 2,5 13 040 2,4 13 766 2,5 13 682 2,5 13 939 2,5
Erot rekisteröidystä 
parisuhteesta
64 0,0 85 0,0 103 0,0 101 0,0 109 0,0 133 0,0
Elinajanodote, 0-vuotiaana
Miehet 70,9   74,1   76,7   77,2   77,5   77,8   78,2   *78,5  
Naiset 78,9   81,0   83,2   83,5   83,4   83,8   83,9   *84,1  
1) Keskiväkiluvusta
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu1.xls

Päivitetty: 21.4.2016

 

Ulkomaiden kansalaiset

Kansalaisuus
 
2014
 
%
 
Vuosi-
muutos, %
2015
 
%
 
Vuosi-
muutos, %
Viro 48 354 22,0 8,0 50 367 21,9 4,2
Venäjä 30 619 13,9 -0,4 30 813 13,4 0,6
Ruotsi 8 288 3,8 -1,1 8 174 3,6 -1,4
Kiina 7 559 3,4 6,2 8 042 3,5 6,4
Somalia 7 381 3,4 -1,1 7 261 3,2 -1,6
Thaimaa 6 864 3,1 5,9 7 229 3,1 5,3
Irak 6 795 3,1 7,0 7 073 3,1 4,1
Intia 4 728 2,2 8,1 4 992 2,2 5,6
Turkki 4 508 2,1 2,5 4 595 2,0 1,9
Vietnam 3 993 1,8 11,1 4 552 2,0 14,0
Britannia 4 280 1,9 5,7 4 427 1,9 3,4
Saksa 4 044 1,8 1,8 4 112 1,8 1,7
Puola 3 684 1,7 11,0 3 959 1,7 7,5
Afganistan 3 527 1,6 10,1 3 741 1,6 6,1
Entinen Serbia ja Montenegro 3 360 1,5 6,5 3 535 1,5 5,2
Muut 71 691 32,6 8,4 76 893 33,5 7,3
Yhteensä 219 675 100 5,9 229 765 100 4,6

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu2.xls

Päivitetty: 1.4.2016

 

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Venäjä 1 925 1 652 2 477 2 103 2 317 1 728
Somalia 131 96 609 814 834 955
Irak 78 106 457 521 405 560
Viro 243 302 521 436 382 420
Afganistan 108 100 510 479 251 242
Turkki 132 166 278 271 257 229
Nigeria 7 18 75 87 111 179
Ruotsi 104 196 190 146 186 165
Thaimaa 41 50 75 104 125 150
Vietnam 54 82 150 150 114 146
Ukraina 92 95 148 157 141 145
Iran 137 145 451 341 219 140
Intia 73 76 117 99 152 137
Pakistan 26 50 91 105 121 135
Kongon demokraattinen tasavalta 25 20 100 122 150 131
Muut 1 158 1 404 2 838 2 995 2 495 2 459
Yhteensä 4 334 4 558 9 087 8 930 8 260 7 921
1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu4.xls

Päivitetty: 13.6.2016

 

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Turvapaikanhakijat 4 018 3 088 3 129 3 238 3 651 32 476
Turvapaikkapäätökset 1) 
  Turvapaikka myönnetty 181 169 553 556 501 1 112
  Oleskelulupa myönnetty 2) 1 603 1 102 1 048 1 271 845 767
  Kielteinen päätös  3 428 1 890 1 738 1 903 2 050 1 307
Perheenyhdistäminen 
  Myönteiset päätökset 3) 423 l       495 611 875 1 094 986
  Kielteiset päätökset 3) 596 l    1 004 1 030 1 692 1 035 406
Kiintiö 750 750 750 750 1 050 1 050
Vastaanotetut pakolaiset 4) 5) 3 207 1 724 1 431 1 782 2 204 1 815
1) Maahanmuuttoviraston päätökset   
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Vuonna 2010 yksi päätös voi koskea useampaa henkilöä, vuodesta 2011 lähtien
    yhtä henkilöä  
4) Kiintiöpakolaiset, myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ja perheen-
    yhdistämisohjelman kautta  vastaanotetut
5) Pl. vastaanottokeskuksista itsenäisesti kuntiin muuttaneet pakolaiset
l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö, Maahanmuuttovirasto

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu3.xls

Päivitetty: 13.6.2016


Päivitetty 16.6.2016

Jaa