Väestö

Väestörakenne 31.12.

Väkiluku Yksikkö 1900 1950 1990 2000 2010 2017
Yhteensä 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 513
Miehet 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 719
Naiset 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 794
Ikä              
 0–14 v. % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,2
15–64 v. % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 62,5
65– v. % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 21,4
Kieli 1)              
Suomi % 86,8 91,1 93,5 92,4 90,4 87,9
Ruotsi % 12,9 8,6 5,9 5,6 5,4 5,2
Saame % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Venäjä % 0,3 0,1 0,1 0,5 1,0 1,4
Muu % 0,0 0,1 0,4 1,4 3,2 5,4
Siviilisääty              
Naimattomat % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 48,4
  Miehet % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 52,2
  Naiset % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 44,6
Naimisissa 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 36,1
  Miehet % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 36,6
  Naiset % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 35,7
Eronneet ja lesket 2) % 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,5
  Miehet % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 11,2
  Naiset % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,7
Uskontokunta              
Suomen evankelis-
luterilainen kirkko
% 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 70,9
Ortodoksiset kirkot % 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Muu % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,6
Väestörekisteri tai
tuntematon
% - 2,8 10,2 12,7 19,2 26,3

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuodesta 2010 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2018

Väestöennuste

  Yksikkö 2020 2030 2040 2050 2060
Väkiluku 1 000 5 595 5 769 5 861 5 914 5 979
  0–14 % 16,2 15,3 14,8 14,6 14,3
15–64 % 61,2 59,1 58,9 58,1 56,9
65– % 22,6 25,6 26,3 27,3 28,8

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.1.2016

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2017

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.8.2018

Väestön ikärakenne 31.12.

Ikä Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
  1917 1917 1917 2017 2017 2017
  0–  4 361 200  183 700 177 500 278 510  142 459 136 051
  5–  9 372 300  189 100 183 200 310 064  158 343 151 721
10–14 348 300  175 800 172 500 301 850  154 230 147 620
15–19 314 000  159 100 154 900 296 055  152 215 143 840
20–24 261 800  131 700 130 100 327 752  168 014 159 738
25–29 232 800  114 800 118 000 354 325  182 223 172 102
30–34 219 500  107 300 112 200 352 269  181 676 170 593
35–39 190 400  92 300 98 100 350 498  180 761 169 737
40–44 174 400  84 900 89 500 332 814  170 871 161 943
45–49 145 100  70 300 74 800 327 889  166 331 161 558
50–54 122 900  58 400 64 500 369 756  185 887 183 869
55–59 114 000  52 800 61 200 364 798  181 216 183 582
60–64 94 700  43 100 51 600 367 232  179 220 188 012
65–69 77 800  34 100 43 700 370 001  178 082 191 919
70–74 54 100  23 000 31 100 307 517  143 498 164 019
75–79 32 700  13 400 19 300 207 063  90 458 116 605
80–84 13 400  5 200 8 200 148 572  59 117 89 455
85–89 4 200  1 500 2 700 96 791  32 397 64 394
90–94 700  200 500 40 012  10 445 29 567
95–99 - - - 8 508  1 557 6 951
100–     - - - 854  131 723
Yhteensä 3 134 300 1 540 700 1 593 600 5 513 130  2 719 131 2 793 999

Vuonna 2017 oli miesten keski-ikä 41,3 ja naisten 44,0 vuotta.
Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:4.4.2018

Väestönmuutokset

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2017 1)
Elävänä syntyneet 56 742 11,0 60 980 11,4 50 321 9,1
Kuolleet 49 339 9,5 50 887 9,5 53 722 9,8
Syntyneiden enemmyys 7 403 1,4 10 093 1,9 -3 401 -0,6
Maahanmuutto 16 895 3,3 25 636 4,8 31 797 5,8
Maastamuutto 14 311 2,8 11 905 2,2 16 973 3,1
Nettomaahanmuutto  2 584 0,5 13 731 2,6 14 824 2,7
Väestönkasvu 9 813 1,9 23 849 4,4 9 833 1,8
Solmitut avioliitot            
Puolisot eri sukupuolta 27 749 5,4 31 925 6,0 25 988 4,7
Puolisot samaa sukupuolta . . . . . . . . 554 0,1
Rekisteröidyt parisuhteet . . . . 322 0,1 36 0,0
Avioerot            
Puolisot eri sukupuolta 14 096 2,7 13 807 2,6 13 483 2,4
Puolisot samaa sukupuolta . . . . . . . . 2 0,0
Erot rekisteröidystä parisuhteesta . . . . 64 0,0 131 0,0

1) Keskiväkiluvusta

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.12.2018

Väestö syntyperän, syntymämaan ja kielen mukaan 2017

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Päivitetty: 9.8.2018

Väestö kielen mukaan

Äidinkieli 2014 2015 2016 2017
Suomi 4 868 751 4 865 628 4 857 795 4 848 761
Ruotsi 290 747 290 161 289 540 289 052
Saame 1 949 1 957 1 969 1 992
Muut kielet:        
Venäjä 69 614 72 436 75 444 77 177
Viro, eesti 46 195 48 087 49 241 49 590
Arabia 14 825 16 713 21 783 26 467
Somali 16 721 17 871 19 059 20 007
Englanti 16 732 17 784 18 758 19 626
Kurdi 10 731 11 271 12 226 13 327
Persia, farsi 8 103 8 745 10 882 12 090
Kiina 10 110 10 722 11 334 11 825
Albania 8 754 9 233 9 791 10 391
Vietnam 7 532 8 273 9 248 9 872
Thai 8 038 8 582 9 047 9 403
Espanja 6 583 7 025 7 449 7 770
Turkki 6 766 7 082 7 403 7 739
Saksa 6 059 6 168 6 256 6 183
Puola 4 459 4 794 5 081 5 274
Muut 69 084 74 776 80 991 86 584
Yhteensä 5 471 753 5 487 308 5 503 297 5 513 130

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2018

Ulkomaiden kansalaiset

Maa, jonka kansalaisuus 2016 % Vuosi-
muutos, %
2017 % Vuosi-
muutos, %
Viro 51 499 21,1 2,2 51 539 20,7 0,1
Venäjä 30 970 12,7 0,5 29 183 11,7 -5,8
Irak 9 813 4,0 38,7 11 729 4,7 19,5
Kiina 8 480 3,5 5,4 8 742 3,5 3,1
Ruotsi 8 040 3,3 -1,6 8 018 3,2 -0,3
Thaimaa 7 487 3,1 3,6 7 533 3,0 0,6
Somalia 7 018 2,9 -3,3 6 677 2,7 -4,9
Afganistan 5 294 2,2 41,5 5 792 2,3 9,4
Vietnam 5 253 2,2 15,4 5 603 2,2 6,7
Syyria 3 355 1,4 106,5 5 290 2,1 57,7
Intia 5 016 2,1 0,5 5 159 2,1 2,9
Turkki 4 654 1,9 1,3 4 660 1,9 0,1
Britannia 4 562 1,9 3,0 4 518 1,8 -1,0
Puola 4 192 1,7 5,9 4 284 1,7 2,2
Ukraina 3 761 1,5 10,9 4 033 1,6 7,2
Muut 84 245 34,6 5,9 86 692 34,8 2,9
Yhteensä 243 639 100 6,0 249 452 100 2,4

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2018

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Venäjä 2 477 2 103 2 317 1 728 2 028 2 758
Somalia 609 814 834 955 1 066 957
Irak 457 521 405 560 534 742
Viro 521 436 382 420 459 705
Afganistan 510 479 251 242 376 469
Turkki 278 271 257 229 264 313
Iran 451 341 219 140 222 309
Nigeria 75 87 111 179 175 283
Ukraina 148 157 141 145 163 281
Thaimaa 75 104 125 150 193 261
Vietnam 150 150 114 146 225 249
Intia 117 99 152 137 193 245
Pakistan 91 105 121 135 143 228
Kongon dem. tasavalta 100 122 150 131 150 223
Ruotsi 190 146 186 165 206 212
Muut 2 838 2 995 2 495 2 459 2 978 3 984
Yhteensä 9 087 8 930 8 260 7 921 9 375 12 219

1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.6.2018

Turvapaikanhakijat ja pakolaiskiintiö

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Turvapaikanhakijat 3 088 3 129 3 238 3 651 32 476 5 651 5 046
Turvapaikkapäätökset 1)
  Turvapaikka myönnetty 169 553 556 501 1 112 4 586 2 528
  Oleskelulupa myönnetty 2) 1 102 1 048 1 271 845 767 3 159 1 256
  Kielteinen päätös  1 890 1 738 1 903 2 050   l   1 307 14 282 3 996
Perheenyhdistäminen
  Myönteiset päätökset 495 611 875 1 094 986 1 179 2 080
  Kielteiset päätökset 1 004 1 030 1 692 1 035 406 283 619
Pakolaiskiintiö 750 750 750 1 050 1 050 750 750

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Maahanmuuttoviraston päätökset   
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
Lähde:Maahanmuuttovirasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.4.2018

Vastasyntyneiden elinajanodote

  Vuotta  
  Pojat Tytöt
1970 65,9 73,7
1980 69,2 77,8
1990 70,9 78,9
2000 74,1 81,0
2010 76,7 83,2
2011 77,2 83,5
2012 77,5 83,4
2013 77,8 83,8
2014 78,2 83,9
2015 78,5 84,1
2016 78,4 84,1
2017 78,7 84,2

Lähde: Tilastokeskus, Kuolleet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.12.2018

Perheet 2017

  Kaikki
perheet
Perheet, joissa
0–17-v. lapsia
Perheet, joissa
0–6-v. lapsia
Henkilöä/
perhe
Yhteensä 1 471 500 566 242 279 535 2,8
Avioparit, ei lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 530 404 . . 2,0
   Puolisot samaa sukupuolta 1) 2 282 . . 2,0
Avioparit ja lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 412 102 329 864 163 152 4,0
   Puolisot samaa sukupuolta 2) 758 733 525 3,6
Avoparit, eri sukupuolta        
   Ei lapsia 217 644 . . 2,0
   Lapsia 123 234 111 065 70 770 3,7
Äiti ja lapsia 152 460 106 939 41 798 2,5
Isä ja lapsia 32 616 17 641 3 290 2,3

1) Ml. rekisteröidyt parit

2) Ml. rekisteröidyt parit, joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  25.6.2018

Lapsiperheet ja lasten määrä 2017

0–17-v. lapsia Lapsiperheet  % Lasten määrä %
Yhteensä 566 242 100 1 046 336 100
1 lapsi 241 709 42,7 241 709 23,1
2 lasta 220 116 38,9 440 232 42,1
3 lasta 75 326 13,3 225 978 21,6
4– lasta 29 091 5,1 138 417 13,2

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  26.6.2018

Väestö  maakunnittain

Maakunta 1) Väkiluku Vuosimuutos, %
  31.12.2017 2017
Uusimaa 1 655 624 1,1
Varsinais-Suomi 477 677 0,4
Satakunta 220 398 -0,6
Kanta-Häme 172 720 -0,6
Pirkanmaa 512 081 0,5
Päijät-Häme 201 228 -0,2
Kymenlaakso 175 511 -1,2
Etelä-Karjala 129 865 -0,5
Etelä-Savo 147 194 -1,2
Pohjois-Savo 246 653 -0,5
Pohjois-Karjala 162 986 -0,7
Keski-Suomi 276 031 -0,1
Etelä-Pohjanmaa 190 910 -0,5
Pohjanmaa 180 945 -0,3
Keski-Pohjanmaa 68 780 -0,4
Pohjois-Pohjanmaa 411 856 0,2
Kainuu 73 959 -1,1
Lappi 179 223 -0,5
Ahvenanmaa 29 489 0,9
Koko maa 5 513 130 0,2

1) Aluejako 1.1.2018 mukainen

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.4.2018

Suurimpien kuntien väkiluku

  Väkiluku Vuosimuutos, %
31.12.2017 1) 2017 1)
1. Helsinki 643 272 1,3
2. Espoo 279 044 1,6
3. Tampere 231 853 1,6
4. Vantaa 223 027 1,7
5. Oulu 201 810 0,6
6. Turku 189 669 1,1
7. Jyväskylä 140 188 1,0
8. Lahti 119 573 0,1
9. Kuopio 118 209 0,4
10. Pori 84 587 -0,6
11. Kouvola 84 196 -1,3
12. Joensuu 76 067 0,3
13. Lappeenranta 72 909 0,1
14. Hämeenlinna 67 662 -0,3
15. Vaasa 67 392 -0,3
16. Seinäjoki 62 676 1,0
17. Rovaniemi 62 420 0,3
18. Mikkeli 54 261 -0,5
19. Kotka 53 539 -1,2
20. Salo 52 984 -1,0
21. Porvoo 50 159 0,0
22. Kokkola 47 723 0,0
23. Lohja 46 785 -0,8
24. Hyvinkää 46 739 0,3
25. Järvenpää 42 572 2,5
26. Nurmijärvi 42 159 0,4
27. Rauma 39 620 0,0
28. Kirkkonummi 39 170 0,4
29. Tuusula 38 646 0,2
30. Kajaani 37 239 -0,8
31. Kerava 35 554 0,1
32. Savonlinna 34 664 -1,6

1) Kuntia yhteensä 311. Aluejako 1.1.2018 mukainen.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2018

 

Aihealue: Väestö

Päivitetty 10.12.2018