Liikenne ja matkailu

Liikenne

Liikenneverkko Yksikkö 1990 2000 2010 2014 2015
Rautateiden ratapituus 1) km 5 846 5 854 5 919 5 944    l    5 923
Raitiotien linjapituus km 88 84 91 96 96
Metron linjapituus km 16 21 21 21 21
Maantiet 2)  km 76 407 77 993 78 162 78 071 77 989
Kadut 3) km . . 24 448 28 531 29  809 . .
Rannikkoväylät km 7 690 9 261 10 073 10 111 10 278
Sisävesiväylät km 9 460 8 894 9 747 9 812 9 811
Matkustajat liikennemuodoittain
Rautatieliikenne milj.  46,0 54,8 l      69,0 68,3 l    76,0
Raitiotieliikenne milj.  48,6 56,7 54,5 55,5 55,2
Metroliikenne milj.  35,4 51,9 57,1 62,1 62,9
Linja-autoliikenne 4)  milj.  . . . . 339,8 349,4 . .
Taksiliikenne milj.  . . . . 57,0 54,4 . .
Vesiliikenne 5) milj.  14,0 20,7 21,7 22,3 22,7
Lentoliikenne 5)  milj.  11,3 13,8 16,5 19,7 20,1
Kotimaanliikenteen henkilökuljetussuorite, henkilö-km
Rautatieliikenne milj. 3 331 3 405 l    3 959 3 874 l    4 113
Raitiotieliikenne milj. 97 118 113 122 122
Metroliikenne milj. 251 379 417 392 396
Linja-autoliikenne milj. 8 500 7 700 7 540 7 540 . .
Rannikkoliikenne milj. 89 150 126 126 132
Sisävesiliikenne milj. 20 15 15 7 5
Lentoliikenne milj. 985 1 286 1 078 . . . .
Henkilöautoliikenne milj. 51 200 55 700 64 745 65 520 66 297
Kotimaanliikenteen tavarankuljetussuorite, tonni-km
Rautatieliikenne milj. 8 357 l   10 107 9 750 9 597 8 468
Tieliikenne milj. 26 300 28 616 l     25 401 20 297 21 433
Rannikkoliikenne  milj. 2 912 2 381 3 635 2 015 2 185
Sisävesiliikenne milj. 1 120 379 246 294 248

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Valtion radat
2) Liikenneviraston ylläpitämät tiet (31.12.). Pl. rampit ja lauttavälit
3) Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet
4) Sisältää tilausliikenteen, mutta ei yksityistä liikennettä
5) Kotimainen ja kansainvälinen

Lähteet: Tilastokeskus, Liikenne- ja matkailu

Liikennevirasto

Helsingin seudun liikenne

VR-Yhtymä

Finavia

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.5.2016

Moottoriajoneuvot 

  1980 1990 2000 2010 2015
Henkilöautoja 1 225 931 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 257 581
  1 000 asukasta kohti 256 388 412 535 594
Kuorma- ja pakettiautoja 149 151 264 157 304 318 464 408 560 890
Linja-autoja 8 963 9 327 9 852 13 650 16 856
Muita autoja 8 782 20 719 16 924 12 646 11 718
Yhteensä 1 392 827 2 233 059 2 465 822 3 368 188 3 847 045
  1 000 asukasta kohti 291 447 476 627 701
Moottoripyöriä 43 377 60 170 90 877 226 877 261 826
Traktoreita 241 339 316 870 332 584 376 807 415 996
Moottorikelkkoja 1) . . . . 90 511 121 976 142 589

1) Pl. Ahvenanmaa

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.4.2016

Autokanta

  Kaikki autot Henkilöautot
  1 000 1 000
1930 35 23
1931 34 22
1932 31 20
1933 30 19
1934 32 19
1935 34 20
1936 37 21
1937 43 24
1938 47 26
1939 52 29
1940 27 9
1941 23 6
1942 12 4
1943 15 4
1944 15 4
1945 26 6
1946 34 9
1947 42 14
1948 49 19
1949 56 23
1950 61 27
1951 76 36
1952 101 53
1953 108 59
1954 121 71
1955 142 85
1956 167 103
1957 184 122
1958 200 140
1959 229 163
1960 257 183
1961 302 219
1962 350 263
1963 394 305
1964 464 376
1965 545 455
1966 602 506
1967 656 551
1968 685 581
1969 753 643
1970 828 712
1971 880 753
1972 948 818
1973 1 028 894
1974 1 076 937
1975 1 140 996
1976 1 181 1 033
1977 1 228 1 075
1978 1 271 1 115
1979 1 330 1 170
1980 1 393 1 226
1981 1 453 1 279
1982 1 533 1 352
1983 1 598 1 410
1984 1 668 1 474
1985 1 747 1 546
1986 1 829 1 620
1987 1 920 1 699
1988 2 034 1 796
1989 2 181 1 909
1990 2 233 1 939
1991 2 218 1 923
1992 2 231 1 936
1993 2 156 1 873
1994 2 151 1 873
1995 2 181 1 901
1996 2 229 1 943
1997 2 242 1 948
1998 2 329 2 021
1999 2 403 2 083
2000 2 466 2 135
2001 2 499 2 161
2002 2 540 2 195
2003 2 627 2 275
2004 2 727 2 347
2005 2 819 2 430
2006 2 906 2 506
2007 2 990 2 570
2008 3 150 2 700
2009 3 246 2 777
2010 3 368 2 877
2011 3 494 2 979
2012 3 593 3 057
2013 3 681 3 127
2014 3 766 3 195
2015 3 847 3 258

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.4.2016

Liikenneonnettomuudet

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tieliikenneonnettomuudet:            
  Henkilövahinkoon johtaneet 6 408 5 725 5 334 5 324 5 185 *4 709
  Kuolemaan johtaneet 273 235 244 208 246 *221
  Alkoholionnettomuudet 683 542 561 535 507 *496
  Kuolleet 292 255 258 229 270 *240
  Loukkaantuneet 7 931 7 088 6 681 6 705 6 408 *5 881
Vesiliikenneonnettomuudet 1 636 1 407 1 666 1 932 1 948 . .
  Kuolleet 54 42 47 53 40 *48
Lentoliikenneonnettomuudet 9 21 14 7 14 4
  Kuolleet 3 6 7 11 - -

* ennakkotieto

Lähteet: Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuustilasto

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.1.2017

Ulkomaalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä 1)

Asuinmaa 2013 % 2014 % 2015 % 2015
              Vuosimuutos, %
Venäjä 1 620 419 27,7 1 339 526 23,5 782 848 14,2 -41,6
Ruotsi 531 375 9,1 534 358 9,4 549 870 10,0 2,9
Saksa 501 650 8,6 500 057 8,8 543 294 9,9 8,6
Britannia 454 604 7,8 446 792 7,8 471 869 8,6 5,6
Ranska 214 248 3,7 215 393 3,8 230 090 4,2 6,8
Japani 205 988 3,5 192 007 3,4 203 411 3,7 5,9
Yhdysvallat 187 245 3,2 204 036 3,6 202 546 3,7 -0,7
Viro 187 295 3,2 196 277 3,4 188 899 3,4 -3,8
Norja 174 147 3,0 178 956 3,1 185 995 3,4 3,9
Kiina 126 495 2,2 128 685 2,3 181 862 3,3 41,3
Muut 1 656 981 28,3 1 774 253 31,1 1 969 666 35,7 -32,4
Yhteensä 5 860 447 100 5 710 340 100 5 510 350 100 -3,5

1) Majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.4.2016

Suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkat 1)

Kohdemaa 2013 % 2014 % 2015 % 2015
              Vuosimuutos, %
Viro 1 428 000 25,0 1 324 000 22,5 1 529 000 24,8 15,5
Espanja 657 000 11,5 756 000 12,9 648 000 10,5 -14,3
Ruotsi 677 000 11,8 768 000 13,1 607 000 9,9 -21,0
Saksa 295 000 5,2 256 000 4,4 326 000 5,3 27,3
Venäjä 314 000 5,5 237 000 4,0 238 000 3,9 0,4
Kreikka 160 000 2,8 203 000 3,5 237 000 3,8 16,7
Italia 217 000 3,8 265 000 4,5 230 000 3,7 -13,2
Turkki 209 000 3,7 211 000 3,6 214 000 3,5 1,4
Britannia 187 000 3,3 203 000 3,5 200 000 3,2 -1,5
Norja  91 000 1,6 129 000 2,2 189 000 3,1 46,5
Muut 1 484 000 25,9 1 529 000 26,0 1 738 000 28,2 13,7
Yhteensä 5 719 000 100 5 881 000 100 6 156 000 100 4,7

1) 15–84-vuotiaan väestön yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat

Lähde: Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.4.2016

Matkustustase

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Milj. €
Tulot 2 301 2 745 3 021 3 049 2 764 2 307
Menot 3 251 3 502 3 805 3 985 3 979 4 305
Netto -950 -758 -785 -936 -1 215 -1 998

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.12.2016

 

Aihealue: Liikenne ja matkailu

Päivitetty 30.1.2017

Jaa