Ympäristö ja luonnonvarat

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2017
Koko pinta-ala 390 908
Maata 303 912
Makeaa vettä 34 536
Merivettä 52 460
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti  1 324
Pisin joki, km
Kemijoki   500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin.
Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.

Lähteet: Maanmittauslaitos

Suomen ympäristökeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.2.2017

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2016

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 10 864 2 099 040 20,5
Kansallispuistot 39 989 242 18,0
Luonnonpuistot 19 153 495 1,9
Soidensuojelualueet 170 463 321 2,6
Lehtojensuojelualueet 47 1 133 1,0
Vanhat metsät 90 9 829 2,9
Muut valtion luonnonsuojelualueet 201 127 062 30,0
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 10 244 319 376 53,5
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 54 35 582 92,6

Erämaa-alueet

12 1 489 114 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Lähteet: Ympäristöministeriö

Metsähallitus

ÅSUB

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.3.2016

Keskilämpötila (°C)

  Helsinki Sodankylä  (Lappi)
 1981–2010 2016  1981–2010 2016
Tammikuu -3,9 -8,8 -13,5 -18,1
Helmikuu -4,7 0,3 -12,7 -6,3
Maaliskuu -1,3 0,9 -7,5 -4,0
Huhtikuu 3,9 4,8 -1,3 1,1
Toukokuu 10,2 13,8 5,3 9,0
Kesäkuu 14,6 15,3 11,6 12,0
Heinäkuu 17,8 17,8 14,5 16,8
Elokuu 16,3 16,4 11,7 12,2
Syyskuu 11,5 13,3 6,2 8,5
Lokakuu 6,6 5,6 0,1 1,7
Marraskuu 1,6 0,0 -7,1 -6,1
Joulukuu -2,0 0,2 -11,7 -9,1

Lähde: Ilmatieteen laitos

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.1.2017

Päästöt ilmaan

  Yksikkö 1980 1990 2000 2010 2013 2014 *2015
Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekv. milj. t . . 71,3 70,1 75,8 63,4 59,3 55,6
Hiilidioksidi 1) milj. t 54,1 52,6 52,8 59,2 47,6 43,6 40,0
Rikki (SO2:na) 1 000 t 583 250   81 67 49 44 41
Typen oksidit 1 000 t 284 299   229 178 150 141 131

* ennakkotieto

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Lähde: Tilastokeskus, Ympäristö ja luonnonvarat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.12.2016

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

  Päästöt Poistumat 1)
  Milj. t CO2-ekvivalenttia
1991 69,1 -25,4
1992 67,6 -19,4
1993 69,9 -20,3
1994 75,4 -13,3
1995 71,8 -12,4
1996 77,6 -21,4
1997 76,2 -18,3
1998 72,5 -16,6
1999 71,9 -19,6
2000 70,1 -21,7
2001 75,4 -23,4
2002 77,8 -23,9
2003 85,3 -24,5
2004 81,6 -26,0
2005 69,7 -27,1
2006 80,8 -33,4
2007 79,3 -25,8
2008 71,3 -24,7
2009 67,5 -38,0
2010 75,8 -27,3
2011 67,9 -28,7
2012 62,6 -32,3
2013 63,4 -26,3
2014 59,3 -28,3
2015* 55,6 -26,0

* ennakkotieto

1) LULUCF (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

 

Päivitetty: 14.12.2016

 

Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat

Päivitetty 1.2.2017

Jaa