Ympäristö ja luonnonvarat

Maantieteellisiä tietoja

Keskilämpötila

Päästöt ilmaan

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, 1.1.2014

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2014
Koko pinta-ala 390 905
Maata 303 891
Makeaa vettä 34 544
Merivettä 52 470
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti  1 324
Pisin joki, km
Kemijoki   500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Inarijärvi 1 082
Päijänne 1 082
Oulujärvi 953
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540
Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä
on noin 168 000, joista noin 57 000
on pinta-alaltaan yli hehtaarin.
Saaria, joiden pinta-ala ylittää
aarin, on noin 187 000.

Lähteet: Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_alue1.xls

Päivitetty: 8.4.2014

 

Keskilämpötila (°C)

 
Helsinki Sodankylä (Lappi)
1981–
2010
2010 2011 2012 2013 2014 1981–
2010
2010 2011 2012 2013 2014
Tammikuu -3,9 -10,4 -4,4 -3,4 -4,9 -5,9 -13,5 -14,6 -13,4 -12,5 -11,5 -15,1
Helmikuu -4,7 -8,1 -9,9 -6,8 -1,8 0,2 -12,7 -17,5 -19,0 -15,8 -9,4 -4,0
Maaliskuu -1,3 -1,8 -1,0 0,8 -5,2 2,1 -7,5 -10,3 -6,0 -5,4 -13,2 -3,9
Huhtikuu 3,9 4,6 5,6 4,1 3,1 5,9 -1,3 1,2 2,6 -2,2 -0,9 -0,2
Toukokuu 10,2 11,5 9,9 10,9 12,6 10,6 5,3 8,1 6,5 5,9 9,5 5,4
Kesäkuu 14,6 14,6 16,7 13,7 17,5 13,5 11,6 10,9 14,5 10,7 14,2 10,6
Heinäkuu 17,8 21,7 20,6 17,7 18,1 20,1 14,5 15,8 16,5 13,9 14,6 18,3
Elokuu 16,3 18,1 17,5 16,0 17,2 17,9 11,7 11,4 12,5 12,1 13,9 13,9
Syyskuu 11,5 12,2 13,6 12,5 12,6 13,0 6,2 6,9 8,7 6,9 9,1 7,6
Lokakuu 6,6 6,0 8,5 6,7 7,5 6,7 0,1 2,0 2,9 -0,1 0,4 -1,0
Marraskuu 1,6 -0,5 5,3 4,2 4,7 3,2 -7,1 -11,4 -2,1 -4,1 -5,9 -5,7
Joulukuu -2,0 -7,5 3,4 -5,3 2,3 0,1 -11,7 -15,2 -3,7 -14,5 -8,2 -8,4

Lähde: Ilmatieteen laitos

Taulukko Excel-muodossa suoluk_alue2.xls

Päivitetty: 13.1.2015

 

Päästöt ilmaan

  Yksikkö 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kasvihuonekaasu-
päästöt, CO2-ekv.
milj. t . . 70,3 69,2 74,4 76,6 84,6 80,6 68,6 79,9 78,2 70,1 66,0 74,4 66,9 61,0
Hiilidioksidi 1) milj. t 54,1 53,0 53,0 58,2 60,8 68,3 64,3 52,5 63,7 61,7 53,3 51,3 58,9 51,9 46,4
Rikki (SO2:na) 1 000 t 583 249 81 90 89 102 84 68 84 82 68 59 67 61 52
Typen oksidit     1 000 t 284 295 211 212 209 218 204 176 193 184 169 155 167 156 147
1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Lähde: Tilastokeskus, Ympäristö ja luonnonvarat

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ympa1.xls

Päivitetty: 25.4.2014

 

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, 1.1.2014

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 9 940 2 005 512 1) 20,3
Kansallispuistot 37 980 697 18,0
Luonnonpuistot 19 153 492 1,9
Soidensuojelualueet 171 461 989 2,6
Lehtojensuojelualueet 51 1 169 1,0
Vanhat metsät 91 9 801 2,9
Muut valtion luonnonsuojelualueet 69 67 522 39,1
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 9 450 295 342 1) 57,1
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 52 35 500 92,7
Erämaa-alueet 12 1 489 113 7,5
Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, 
jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.
1) 2012

Lähteet: Ympäristöministeriö, Metsähallitus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ympa2.xls

Päivitetty: 23.4.2014

 

 


Päivitetty 13.1.2015

Jaa