Ympäristö ja luonnonvarat

Maantieteellisiä tietoja

Keskilämpötila

Päästöt ilmaan

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, 1.1.2016

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2016
Koko pinta-ala 390 905
Maata 303 900
Makeaa vettä 34 544
Merivettä 52 461
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti  1 324
Pisin joki, km
Kemijoki   500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540
Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä 
on noin 168 000, joista noin 57 000 
on pinta-alaltaan yli hehtaarin.
Saaria, joiden pinta-ala ylittää 
aarin, on noin 187 000.

Lähteet: MaanmittauslaitosSuomen ympäristökeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_alue1.xls

Päivitetty: 15.2.2016

 

Keskilämpötila (°C)

  Helsinki Sodankylä (Lappi)
 1981–
2010
2010 2011 2012 2013 2014 2015  1981–
2010
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tammikuu -3,9 -10,4 -4,4 -3,4 -4,9 -5,9 -0,9 -13,5 -14,6 -13,4 -12,5 -11,5 -15,1 -14,1
Helmikuu -4,7 -8,1 -9,9 -6,8 -1,8 0,2 0,9 -12,7 -17,5 -19,0 -15,8 -9,4 -4,0 -6,5
Maaliskuu -1,3 -1,8 -1,0 0,8 -5,2 2,1 2,4 -7,5 -10,3 -6,0 -5,4 -13,2 -3,9 -2,3
Huhtikuu 3,9 4,6 5,6 4,1 3,1 5,9 5,3 -1,3 1,2 2,6 -2,2 -0,9 -0,2 0,9
Toukokuu 10,2 11,5 9,9 10,9 12,6 10,6 9,3 5,3 8,1 6,5 5,9 9,5 5,4 6,3
Kesäkuu 14,6 14,6 16,7 13,7 17,5 13,5 13,3 11,6 10,9 14,5 10,7 14,2 10,6 10,2
Heinäkuu 17,8 21,7 20,6 17,7 18,1 20,1 16,4 14,5 15,8 16,5 13,9 14,6 18,3 12,0
Elokuu 16,3 18,1 17,5 16,0 17,2 17,9 17,5 11,7 11,4 12,5 12,1 13,9 13,9 13,5
Syyskuu 11,5 12,2 13,6 12,5 12,6 13,0 13,7 6,2 6,9 8,7 6,9 9,1 7,6 9,5
Lokakuu 6,6 6,0 8,5 6,7 7,5 6,7 6,4 0,1 2,0 2,9 -0,1 0,4 -1,0 0,6
Marraskuu 1,6 -0,5 5,3 4,2 4,7 3,2 5,6 -7,1 -11,4 -2,1 -4,1 -5,9 -5,7 -2,5
Joulukuu -2,0 -7,5 3,4 -5,3 2,3 0,1 3,3 -11,7 -15,2 -3,7 -14,5 -8,2 -8,4 -8,9

Lähde: Ilmatieteen laitos

Taulukko Excel-muodossa suoluk_alue2.xls

Päivitetty: 8.1.2016

 

Päästöt ilmaan

  Yksikkö 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Kasvihuonekaasu-
päästöt, CO2-ekv.
milj. t . .
71,3

70,0

75,9

68,0

62,4
63,3 59,1
Hiilidioksidi 1) milj. t 54,1 52,6 52,8 59,0 51,7 46,5 47,4 43,4
Rikki (SO2:na) 1 000 t 583 250 81 67 61 51 48 44
Typen oksidit 1 000 t 284 299 228 177 162 153 149 140
1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt.

Lähde: Tilastokeskus, Ympäristö ja luonnonvarat

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ympa1.xls

Päivitetty: 19.4.2016

 

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, 1.1.2016

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 10 864 2 099 040 20,5
Kansallispuistot 39 989 242 18,0
Luonnonpuistot 19 153 495 1,9
Soidensuojelualueet 170 463 321 2,6
Lehtojensuojelualueet 47 1 133 1,0
Vanhat metsät 90 9 829 2,9
Muut valtion luonnonsuojelualueet 201 127 062 30,0
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 10 244 319 376 53,5
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 54 35 582 92,6
Erämaa-alueet 12 1 489 114 7,5
Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, 
jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Lähteet: YmpäristöministeriöMetsähallitus, ÅSUB

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ympa2.xls

Päivitetty: 18.3.2016

 

 


Päivitetty 19.4.2016

Jaa