Ympäristö ja luonnonvarat

Maantieteellisiä tietoja

Keskilämpötila

Päästöt ilmaan

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, 1.1.2015

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2015
Koko pinta-ala 390 906
Maata 303 892
Makeaa vettä 34 548
Merivettä 52 465
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti  1 324
Pisin joki, km
Kemijoki   500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540
Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä
on noin 168 000, joista noin 57 000
on pinta-alaltaan yli hehtaarin.
Saaria, joiden pinta-ala ylittää
aarin, on noin 187 000.

Lähteet: Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_alue1.xls

Päivitetty: 17.12.2015

 

Keskilämpötila (°C)

  Helsinki Sodankylä (Lappi)
 1981–
2010
2010 2011 2012 2013 2014 2015  1981–
2010
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tammikuu -3,9 -10,4 -4,4 -3,4 -4,9 -5,9 -0,9 -13,5 -14,6 -13,4 -12,5 -11,5 -15,1 -14,1
Helmikuu -4,7 -8,1 -9,9 -6,8 -1,8 0,2 0,9 -12,7 -17,5 -19,0 -15,8 -9,4 -4,0 -6,5
Maaliskuu -1,3 -1,8 -1,0 0,8 -5,2 2,1 2,4 -7,5 -10,3 -6,0 -5,4 -13,2 -3,9 -2,3
Huhtikuu 3,9 4,6 5,6 4,1 3,1 5,9 5,3 -1,3 1,2 2,6 -2,2 -0,9 -0,2 0,9
Toukokuu 10,2 11,5 9,9 10,9 12,6 10,6 9,3 5,3 8,1 6,5 5,9 9,5 5,4 6,3
Kesäkuu 14,6 14,6 16,7 13,7 17,5 13,5 13,3 11,6 10,9 14,5 10,7 14,2 10,6 10,2
Heinäkuu 17,8 21,7 20,6 17,7 18,1 20,1 16,4 14,5 15,8 16,5 13,9 14,6 18,3 12,0
Elokuu 16,3 18,1 17,5 16,0 17,2 17,9 17,5 11,7 11,4 12,5 12,1 13,9 13,9 13,5
Syyskuu 11,5 12,2 13,6 12,5 12,6 13,0 13,7 6,2 6,9 8,7 6,9 9,1 7,6 9,5
Lokakuu 6,6 6,0 8,5 6,7 7,5 6,7 6,4 0,1 2,0 2,9 -0,1 0,4 -1,0 0,6
Marraskuu 1,6 -0,5 5,3 4,2 4,7 3,2 5,6 -7,1 -11,4 -2,1 -4,1 -5,9 -5,7 -2,5
Joulukuu -2,0 -7,5 3,4 -5,3 2,3 0,1 3,3 -11,7 -15,2 -3,7 -14,5 -8,2 -8,4 -8,9

Lähde: Ilmatieteen laitos

Taulukko Excel-muodossa suoluk_alue2.xls

Päivitetty: 8.1.2016

 

Päästöt ilmaan

  Yksikkö 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 *2014
Kasvihuonekaasu-
päästöt, CO2-ekv.
milj. t . .
71,3

70,0

75,9

68,0

62,4
63,2 59,1
Hiilidioksidi 1) milj. t 54,1 52,6 52,7 58,9 51,7 46,4 47,3 43,4
Rikki (SO2:na) 1 000 t 583 250 81 67 61 51 48 44
Typen oksidit 1 000 t 284 299 228 177 162 153 149 140
1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt.
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ympäristö ja luonnonvarat

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ympa1.xls

Päivitetty: 7.1.2016

 

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, 1.1.2015

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 10 385 2 090 541 19,4
Kansallispuistot 39 987 630 18,0
Luonnonpuistot 19 153 495 1,9
Soidensuojelualueet 171 463 448 2,6
Lehtojensuojelualueet 47 1 133 1,0
Vanhat metsät 90 9 799 2,9
Muut valtion luonnonsuojelualueet 202 126 190 30,0
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 9 765 313 346 54,6
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 52 35 500 92,7
Erämaa-alueet 12 1 489 114 7,5
Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, 
jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Lähteet: Ympäristöministeriö, Metsähallitus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ympa2.xls

Päivitetty: 20.4.2015

 

 


Päivitetty 8.1.2016

Jaa