Ympäristö ja luonnonvarat

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2017
Koko pinta-ala 390 908
Maata 303 912
Makeaa vettä 34 536
Merivettä 52 460
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti  1 324
Pisin joki, km
Kemijoki   500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin.
Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.

Lähteet: Maanmittauslaitos

Suomen ympäristökeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.2.2017

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2017

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 11 037 2 103 615 20,5
Kansallispuistot 39 990 162 18,1
Luonnonpuistot 19 153 522 1,9
Soidensuojelualueet 170 463 427 2,6
Lehtojensuojelualueet 47 1 133 1,0
Vanhat metsät 90 9 834 2,9
Muut valtion luonnonsuojelualueet 201 127 404 30,0
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 10 413 322 489 53,3
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 58 35 644 92,4
Erämaa-alueet 12 1 489 119 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Lähteet: Ympäristöministeriö

Metsähallitus

ÅSUB

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.4.2017

Sääolot

  Keskilämpötila (°C)  Sadepäivien määrä 1)
  Helsinki Sodankylä  (Lappi) Helsinki Sodankylä  (Lappi)
   1981–2010 2016  1981–2010 2016  1981–2010 2016  1981–2010 2016
Tammikuu -3,9 -8,8 -13,5 -18,1 12 13 9 9
Helmikuu -4,7 0,3 -12,7 -6,3 8 17 8 15
Maaliskuu -1,3 0,9 -7,5 -4,0 8 4 8 4
Huhtikuu 3,9 4,8 -1,3 1,1 7 12 6 10
Toukokuu 10,2 13,8 5,3 9,0 7 3 9 7
Kesäkuu 14,6 15,3 11,6 12,0 8 8 10 14
Heinäkuu 17,8 17,8 14,5 16,8 8 10 11 15
Elokuu 16,3 16,4 11,7 12,2 10 16 10 16
Syyskuu 11,5 13,3 6,2 8,5 10 3 9 11
Lokakuu 6,6 5,6 0,1 1,7 10 4 9 2
Marraskuu 1,6 0,0 -7,1 -6,1 12 13 10 10
Joulukuu -2,0 0,2 -11,7 -9,1 11 5 8 9

1) Sademäärä ≥ 1,0 mm

Lähde: Ilmatieteen laitos

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.4.2017

Päästöt ilmaan

  Yksikkö 1980 1990 2000 2010 2013 2014 2015
Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekv. milj. t . . 71,3 70,0 75,7 63,2 59,1 55,6
Hiilidioksidi 1) milj. t 54,1 52,6 52,8 59,2 47,4 43,6 40,0
Rikki (SO2:na) 1 000 t 583 250   81 67 48 43 41
Typen oksidit 1 000 t 284 299   229 178 149 141 130

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Lähde: Tilastokeskus, Ympäristö ja luonnonvarat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.4.2017

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

  Päästöt Poistumat 1)
  Milj. t CO2-ekvivalenttia
1991 69,1 -25,4
1992 67,6 -19,4
1993 69,9 -20,3
1994 75,4 -13,3
1995 71,8 -12,4
1996 77,6 -21,4
1997 76,2 -18,3
1998 72,5 -16,6
1999 71,9 -19,6
2000 70,0 -21,7
2001 75,4 -23,4
2002 77,8 -23,9
2003 85,3 -24,5
2004 81,5 -26,0
2005 69,6 -27,1
2006 80,8 -33,4
2007 79,2 -25,8
2008 71,2 -24,7
2009 67,4 -38,0
2010 75,7 -27,3
2011 67,7 -28,7
2012 62,4 -32,3
2013 63,2 -26,3
2014 59,1 -28,3
2015 55,6 -26,0

1) LULUCF (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous)

Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.4.2017

 

Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat

Päivitetty 21.4.2017