Ympäristö ja luonnonvarat

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2018
Koko pinta-ala 390 908
Maata 303 919
Makeaa vettä 34 533
Merivettä 52 456
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti  1 324
Pisin joki, km
Kemijoki   500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin.
Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.

Lähteet: Maanmittauslaitos

Suomen ympäristökeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.2.2018

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2017

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 11 037 2 103 615 20,5
Kansallispuistot 39 990 162 18,1
Luonnonpuistot 19 153 522 1,9
Soidensuojelualueet 170 463 427 2,6
Lehtojensuojelualueet 47 1 133 1,0
Vanhat metsät 90 9 834 2,9
Muut valtion luonnonsuojelualueet 201 127 404 30,0
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 10 413 322 489 53,3
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 58 35 644 92,4
Erämaa-alueet 12 1 489 119 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Lähteet: Ympäristöministeriö

Metsähallitus

ÅSUB

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.4.2017

Sääolot

  Keskilämpötila (°C)  Sadepäivien määrä 1)
  Helsinki Sodankylä 
(Lappi)
Helsinki Sodankylä 
(Lappi)
   1981–2010 2017  1981–2010 2017  1981–2010 2017  1981–2010 2017
Tammikuu -3,9 -1,9 -13,5 -10,2 12 6 9 9
Helmikuu -4,7 -2,0 -12,7 -10,1 8 6 8 6
Maaliskuu -1,3 1,2 -7,5 -5,6 8 9 8 9
Huhtikuu 3,9 2,8 -1,3 -2,5 7 11 6 5
Toukokuu 10,2 9,5 5,3 2,6 7 5 9 4
Kesäkuu 14,6 13,7 11,6 10,3 8 11 10 13
Heinäkuu 17,8 16,0 14,5 15,1 8 9 11 10
Elokuu 16,3 16,2 11,7 11,9 10 11 10 11
Syyskuu 11,5 12,1 6,2 7,2 10 9 9 7
Lokakuu 6,6 5,8 0,1 0,4 10 16 9 9
Marraskuu 1,6 4,1 -7,1 -5,5 12 20 10 13
Joulukuu -2,0 1,8 -11,7 -10,1 11 20 8 12

1) Sademäärä ≥ 1,0 mm

Lähde: Ilmatieteen laitos

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.1.2018

Päästöt ilmaan

  Yksikkö 1980 1990 2000 2010 2014 2015 2016
Kasvihuonekaasu-
päästöt, CO2-ekv.
milj. t . . 71,3 70,1 75,5 58,9 55,4 58,9
Hiilidioksidi 1) milj. t 54,1 52,6 52,8 59,2 43,6 40,0 43,3
Rikki (SO2:na) 1 000 t 583 250   81 67 43 42 40
Typen oksidit 1 000 t 284 299   229 178 141 130 129

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.12.2017

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

  Päästöt Poistumat 1)
  Milj. t CO2-ekvivalenttia
1990 71,3 -14,0
1991 69,1 -26,5
1992 67,6 -20,5
1993 69,9 -21,4
1994 75,4 -14,6
1995 71,9 -13,7
1996 77,8 -22,4
1997 76,4 -19,2
1998 72,7 -17,6
1999 72,1 -20,4
2000 70,1 -22,4
2001 75,5 -23,9
2002 78,0 -24,5
2003 85,5 -25,0
2004 81,8 -26,3
2005 69,8 -27,7
2006 81,1 -34,0
2007 79,4 -26,5
2008 71,3 -25,4
2009 67,7 -38,1
2010 75,5 -27,5
2011 67,8 -29,0
2012 62,3 -32,7
2013 63,1 -27,3
2014 58,9 -30,9
2015 55,4 -28,8
2016 58,9 -27,1

1) LULUCF (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous)

Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.12.2017

 

Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat

Päivitetty 2.2.2018