Maa-, metsä- ja kalatalous

Maatilat

Maatilojen tuotantosuunnat

Kotieläimet

Elintarvikeomavaraisuus

Metsätilastoa

Maatilat

  Maatiloja
 
Keskipelto-
pinta-ala
Luomutiloja
 
Luomutilan 
keskipeltopinta-ala
kpl ha kpl % kaikista tiloista ha
2000 79 783 28,0 5 225 6,5 28,2
2001 77 320 28,9 4 983 6,4 29,7
2002 75 474 29,9 5 071 6,8 30,9
2003 73 714 30,5 4 983 6,7 32,1
2004 72 054 31,4 4 887 6,6 33,2
2005 69 517 33,0 4 296 5,8 34,4
2006 69 071 33,3 3 966 5,7 36,5
2007 66 938 34,4 3 896 5,6 38,2
2008 65 802 35,0 3 811 5,5 39,4
2009 64 175 35,9 3 967 5,9 41,2
2010 1) 59 483 39,0 3 939 6,1 43,4
2011 58 283 40,0 4 036 6,6 45,8
2012 55 816 41,0 4 260 7,2 46,4
2013 54 398 41,5 4 215 7,4 48,9
2014 52 775 43,0 4 180 7,9 50,9
2015 50 999 45,0 4 251 8,3 52,8
1) Vuodesta 2010 lähtien maatalous- ja puutarhayrityksiä

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_maat1.xls

Päivitetty: 13.4.2016

 

Maatilojen tuotantosuunnat

Tuotantotoiminta
 
2011 2012 2013 2014 2015
%
Kasvituotanto 62,9 63,5 64,1 64,7 65,9
Lypsykarjatalous 16,4 16,1 15,6 15,3 15,2
Muu nautakarjatalous 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2
Sika- ja siipikarjatalous  2,7 2,6 2,6 2,6 2,4
Muut tuotantosuunnat 10,6 10,5 10,5 10,2 9,4
Yhteensä  100 100 100 100 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_maat3.xls

Päivitetty: 13.4.2016

 

Kotieläimet 1)

  1938 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 000
Nautakarjaa 1 940 1 922 1 873 1 738 1 360 1 057 926 914 913 912 914 915
Sikoja 531 483 1 047 1 451 1 394 1 296 1 367 1 335 1 290 1 308 1 245 1 235
Siipikarjaa 2) 2 779 5 778 8 264 8 476 6 477 4 024 4 232 4 050 3 916 4 290 4 359 4 163
Lampaita 956 341 189 106 103 100   I    126 129 130 136 138 155
Hevosia  390 251 90 34 44 58 74 76 75 75 75 . .
Poroja 205 181 118 186 239 203 194 196 192 192 187 191
1) Tiedot 1938 ja 1960 yli 0,25 ha:n, sen jälkeen yli 1 ha:n tiloilta
2) Munivat kanat ja kananpoikaset
l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_maat2.xls

Päivitetty: 13.4.2016

 

Elintarvikeomavaraisuus

Tuotannon määrä % kulutuksesta
Tuoteryhmä 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Leipävilja 114 70 175 103 97 123 114 115 154 115
Maitotuotteet, neste  . . 129 122 112 100 129 121 128 165 116
Maitotuotteet, rasva 126 130 143 132 70 74,7 65 26 80 107
Naudanliha 110 102 109 93 83 83 79 81 81 82
Sianliha 111 119 114 101 109 103 99 100 99 100
Siipikarjanliha 97 106 99 93 99 103 106 105 103 99
Kananmunat 136 149 136 114 117 116 111 115 113 114
Sokeri 27 61 91 71 46 57 36 39 49 33

Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Taulukko Excel-muodossa suoluk_maat4.xls

Päivitetty: 26.4.2016

 

Metsätilastoa

Teollisuuspuun hakkuut Puuston vuotuinen kasvu ja poistuma
 
 
Yhteensä Tukkipuuta Kuitupuuta  
 
Kasvu Poistuma
milj. m3 milj. m3/vuosi
2000 55,9 28,3 27,6 1970–74 58 55
2001 53,3 25,4 27,8 1975–79 67 46
2002 54,2 25,9 28,2 1980–84 73 53
2003 55,0 26,8 28,2 1985–89 78 55
2004 55,1 26,4 28,6 1990–94 82 53
2005 52,6 24,4 28,2 1995–99 87 65
2006 50,8 23,7 27,0 2000–04 96 69
2007 57,7 28,0 29,7 2005–09 103 67
2008 51,7 21,5 30,1 2010–14 105 76
2009 41,4 16,8 24,2  
2010 52,0 21,6 30,0
2011 52,4 21,8 29,9
2012 51,5 21,4 29,3
2013 56,1 23,8 32,3
2014 55,9 24,1 31,9
2015* 54,1 23,7 30,4
Metsätalouden maata (ml. luonnonsuojelualueet) vuosina 2009–2013 oli 26,2 milj. ha, 
josta yksityiset omistivat 53 %,  valtio 35 %, yhtiöt 7 % ja muut 5 %. 
Puuston tilavuus oli 2 356 milj. m3, josta mäntyä 50 %, kuusta 30 % ja lehtipuuta 20 %.
m= kuorellinen kiintokuutiometri

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_mets1.xls

Päivitetty: 23.6.2016


Päivitetty 23.6.2016

Jaa