Maa-, metsä- ja kalatalous

Maatilat

  Maatiloja
 
Keskipelto-
pinta-ala
Luomutiloja
 
Luomutilan 
keskipeltopinta-ala
kpl ha kpl % kaikista tiloista ha
2005 69 517 33 4 296 5,8 34,4
2006 69 071 33 3 966 5,7 36,5
2007 66 938 34 3 896 5,6 38,2
2008 65 802 35 3 811 5,5 39,4
2009 64 175 36 3 967 5,9 41,2
2010

1) 59 483

39 3 939 6,1 43,4
2011 58 283 40 4 036 6,6 45,8
2012 55 816 41 4 260 7,2 46,4
2013 54 398 42 4 215 7,4 48,9
2014 52 775 43 4 180 7,9 50,9
2015 50 999 45 4 251 8,3 52,8
2016 50 388 45 4 415 8,8 54,5

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Vuodesta 2010 lähtien maatalous- ja puutarhayrityksiä

Lähteet: Luonnonvarakeskus, Elintarvikevirasto Evira

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.5.2017

Maatilojen tuotantosuunnat

Tuotantotoiminta 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  %
Muut tuotantosuunnat 10,6 10,5 10,5 10,2 9,4 9,4
Sika- ja siipikarjatalous  2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 2,1
Naudanlihan tuotanto 1) 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1
Lypsykarjatalous 16,4 16,1 15,6 15,3 15,2 14,5
Kasvintuotanto 62,9 63,5 64,1 64,7 65,9 66,8
Yhteensä  100 100 100 100 100 100

1) Ml. muu nautakarjatalous
Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.5.2017

Kotieläimet 1)

  Nautakarjaa Sikoja Siipikarjaa 2) Lampaita Hevosia  Poroja
  1 000
1938 1 940 531 2 779 956 390 205
1960 1 922 483 5 778 341 251 181
1970 1 873 1 047 8 264 189 90 118
1980 1 738 1 451 8 476 106 34 186
1990 1 360 1 394 6 477 103 44 239
2000 1 057 1 296 4 024 100 58 203
2010 926 1 367 4 232      126 74 194
2011 914 1 335 4 050 129 76 196
2012 913 1 290 3 916 130 75 192
2013 912 1 308 4 290 136 75 192
2014 914 1 245 4 359 138 75 187
2015 915 1 235 4 163 155 . . 191

 l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Tiedot 1938 ja 1960 yli 0,25 ha:n, sen jälkeen yli 1 ha:n tiloilta
2) Munivat kanat ja kananpoikaset

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.4.2016

Metsätilastoa

  Teollisuuspuun hakkuut Puuston vuotuinen kasvu ja poistuma
  Yhteensä Tukkipuuta Kuitupuuta Jakso Kasvu Poistuma
  milj. m3       milj. m3/vuosi  
2000 55,9 28,3 27,6 1970–74 58 55
2001 53,3 25,4 27,8 1975–79 67 46
2002 54,2 25,9 28,2 1980–84 73 53
2003 55,0 26,8 28,2 1985–89 78 55
2004 55,1 26,4 28,6 1990–94 82 53
2005 52,6 24,4 28,2 1995–99 87 65
2006 50,8 23,7 27,0 2000–04 96 69
2007 57,7 28,0 29,7 2005–09 103 67
2008 51,7 21,5 30,1 2010–14 105 76
2009 41,4 16,8 24,2      
2010 52,0 21,6 30,0      
2011 52,4 21,8 29,9      
2012 51,5 21,4 29,3      
2013 56,1 23,8 32,3      
2014 55,9 24,1 31,9      
2015* 54,1 23,7 30,4      

Metsätalouden maata (ml. luonnonsuojelualueet) vuosina 2009–2013 oli 26,2 milj. ha, josta yksityiset omistivat 53 %,  valtio 35 %, yhtiöt 7 % ja muut 5 %. 

Puuston tilavuus oli 2 356 milj. m3, josta mäntyä 50 %, kuusta 30 % ja lehtipuuta 20 %. 

m3 = kuorellinen kiintokuutiometri

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.8.2016

Kalansaalis ja kalanviljely

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Milj. kg
Ammattikalastus 126,6 124,2 137,7 143,2 154,3 154,2
Vapaa-ajankalastus 29,2 1) 29,2 24,5 2) 24,5 28,6 3) 28,6 
Ruokakalantuotanto 4) 11,8 11,3 12,7 13,6 13,5 14,9
Yhteensä 167,6 164,7 174,9 181,3 196,3 197,6

1) 2010
2) 2012
3) 2014
4) Perkaamaton kala

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.4.2017

 

Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous


Päivitetty 9.8.2017