Maa-, metsä- ja kalatalous

Maatilat

Maatilojen tuotantosuunnat

Kotieläimet

Elintarvikeomavaraisuus

Metsätilastoa

Maatilat

 
 
Maatiloja Keskipeltopinta-ala Luomutiloja
 
Luomutilan 
keskipeltopinta-ala
kpl ha kpl % kaikista
tiloista
ha
2000 79 783 28,0 5 225 6,5 28,2
2001 77 320 28,9 4 983 6,4 29,7
2002 75 474 29,9 5 071 6,8 30,9
2003 73 714 30,5 4 983 6,7 32,1
2004 72 054 31,4 4 887 6,6 33,2
2005 69 517 33,0 4 296 5,8 34,4
2006 69 071 33,3 3 966 5,7 36,5
2007 66 938 34,4 3 896 5,6 38,2
2008 65 802 35,0 3 811 5,5 39,4
2009 64 175 35,9 3 967 5,9 41,2
2010 1) 59 483 . . 3 939 6,1 43,4
2011 58 283 . . 4 036 6,6 45,8
2012 55 816 . . 4 260 7,2 46,4
2013 54 398 41,5 4 215 7,7 48,9
2014 52 775 43,0 4 239 8,0 50,9
1) Vuodesta 2010 lähtien maatalous- ja puutarhayrityksiä

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_maat1.xls

Päivitetty: 9.4.2015

 

Maatilojen tuotantosuunnat

Tuotantotoiminta 2012 2013 2014
%
Kasvituotanto 63,5 64,1 64,7
Lypsykarjatalous 16,1 15,6 15,3
Muu nautakarjatalous 7,3 7,2 7,2
Sika- ja siipikarjatalous  2,6 2,6 2,6
Muut tuotantosuunnat 10,5 10,5 10,2
Yhteensä  100 100 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_maat3.xls

Päivitetty: 9.4.2015

 

Kotieläimet 1)

  1938 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 000
Nautakarjaa 1 940 1 922 1 873 1 738 1 360 1 057 959 949 927 915 918 926 914 913 912 914
Sikoja 531 483 1 047 1 451 1 394 1 296 1 401 1 436 1 448 1 483 1 381 1 367 1 335 1 290 1 308 1 245
Siipikarjaa 2) 2 779 5 778 8 264 8 476 6 477 4 024 4 081 3 947 3 898 4 056 3 785 4 232 4 050 3 916 4 290 4 359
Lampaita 956 341 189 106 103 100 87 117 119 122    I      118 126 129 130 136 138
Hevosia 390 251 90 34 44 58 64 66 68 69 72 74 76 75 75 . .
Poroja 205 181 118 186 239 203 207 198 193 195 193 194 196 192 192 187
1) Tiedot 1938 ja 1960 yli 0,25 ha:n, sen jälkeen yli 1 ha:n tiloilta
2) Munivat kanat ja kananpoikaset
l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_maat2.xls

Päivitetty: 9.4.2015

 

Elintarvikeomavaraisuus

Tuotannon määrä % kulutuksesta
Tuoteryhmä 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Leipävilja 114 70 175 103 102 96 116 114 114 97 123 114 115 155
Maitotuotteet,
neste
 . . 129 122 112 109 106 103 103 103 101 98 95 95 97
Maitotuotteet,
rasva
126 130 143 132 133 132 129 125 124 121 112 108 . . . .
Naudanliha 110 102 109 93 89 90 90 85 86 83 83 79 81 81
Sianliha 111 119 114 101 116 115 115 116 112 109 103 99 100 99
Siipikarjanliha 97 106 99 93 103 106 102 109 102 99 103 106 105 103
Kananmunat 136 149 136 114 119 116 116 117 106 117 116 111 115 113
Sokeri 27 61 91 71 92 65 47 33 44 46 57 36 39 51

Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Taulukko Excel-muodossa suoluk_maat4.xls

Päivitetty: 30.4.2015

 

Metsätilastoa

Puuston vuotuinen kasvu ja poistuma Markkinapuun hakkuut
  Kasvu
Poistuma
  Yhteensä
1)
Tukki-
puuta
Kuitu-
puuta
milj. m3/vuosi milj. m3
1970–74 58 55 2000 55,9 28,3 27,6
1975–79 67 46 2001 53,3 25,4 27,8
1980–84 73 53 2002 54,2 25,9 28,2
1985–89 78 55 2003 55,0 26,8 28,2
1990–94 82 53 2004 55,1 26,4 28,6
1995–99 87 65 2005 52,6 24,4 28,2
2000–04 96 70 2006 50,8 23,7 27,0
2005–09 103 67 2007 57,7 28,0 29,7
2010–13 104 75 2008 52,6 21,5 30,1
  2009 42,6 16,8 24,2
2010 54,0 21,6 30,0
2011 54,7 21,8 29,9
2012 54,2 21,4 29,3
2013 59,6 23,8 32,3
2014* 59,0 24,3 31,2
Metsätalouden maata (ml. luonnonsuojelualueet) vuosina 2009–2013
oli 26 192 000 ha, josta yksityiset omistivat 53,1 %, yhtiöt 7,2 %, valtio 34,7 %
ja muut 5,1 %. Puuston tilavuus oli 2 356 milj. m3, josta mäntyä 49,8 %,
kuusta 30,0 % ja lehtipuuta 20,1 %.
m3 = kuorellinen kiintokuutiometri
1) Ml. energiapuu
 ––  viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_mets1.xls

Päivitetty: 28.4.2015

 


Päivitetty 30.4.2015

Jaa