Kansantalous

Bruttokansantuote markkinahintaan

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Huoltotase

Nettokansantulo

Vaihtotase

Bruttokansantuote markkinahintaan

 
 
Käyvin hinnoin Viitevuoden 2010 hintoihin
Mrd. € €/as. Mrd. €
2000 136,3 26 325 158,1
2001 144,4 27 841 162,2
2002 148,3 28 514 164,9
2003 151,6 29 075 168,2
2004 158,5 30 312 174,8
2005 164,4 31 335 179,6
2006 172,6 32 777 186,9
2007 186,6 35 280 196,6
2008 193,7 36 457 198,0
2009 181,0 33 908 181,7
2010 187,1 34 885 187,1
2011 196,9 36 536 191,9
2012 199,8 36 903 189,2
2013* 202,7 37 276 187,1
2014* 205,2 37 559 186,3
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans2.xls

Päivitetty: 21.7.2015

Seuraava päivitys: helmikuu 2016

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

  %
1990 0,7
1991 -5,9
1992 -3,3
1993 -0,7
1994 3,9
1995 4,2
1996 3,7
1997 6,3
1998 5,4
1999 4,4
2000 5,6
2001 2,6
2002 1,7
2003 2,0
2004 3,9
2005 2,8
2006 4,1
2007 5,2
2008 0,7
2009 -8,3
2010 3,0
2011 2,6
2012 -1,4
2013* -1,1
2014* -0,4
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans3.xls

Päivitetty: 21.7.2015

Seuraava päivitys: helmikuu 2016

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Toimiala (TOL 2008) 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Maa-, metsä- ja kalatalous (A) 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 3,0 2,8
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3
Teollisuus (C) 23,7 19,1 19,5 18,9 16,9 16,9 16,7
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta (D)
2,0 2,3 2,6 2,2 2,2 2,3 2,2
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jäte-
huolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)
0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
Rakentaminen (F) 6,9 6,8 6,4 6,4 6,6 6,4 6,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)
9,7 9,6 9,4 9,8 10,1 9,9 9,6
Kuljetus ja varastointi (H) 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2 5,1 5,0
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6
Informaatio ja viestintä (J) 4,8 5,1 5,0 5,0 5,2 5,3 5,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,7 2,9 2,6 2,7 2,7 2,5 3,0
Kiinteistöalan toiminta (L) 10,2 11,2 11,2 11,4 11,6 11,9 12,3
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta (M)
4,5 4,7 4,7 4,9 5,1 5,1 5,0
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
Pakollinen sosiaalivakuutus (O)
5,9 6,4 6,3 6,2 6,3 6,4 6,3
Koulutus (P) 5,1 5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 5,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 8,3 9,3 9,3 9,5 9,9 10,0 10,0
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Muu palvelutoiminta (S, T) 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Bruttokansantuote perushintaan 100 100 100 100 100 100 100
Alkutuotanto  2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 3,0 2,8
Jalostus 33,7 29,4 30,0 28,9 27,0 26,9 26,5
Palvelut  63,8 68,0 67,3 68,4 70,2 70,1 70,6
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans4.xls

Päivitetty: 21.7.2015

Seuraava päivitys: helmikuu 2016

Huoltotase

 
 
2011  2012  2013* 2014* Volyymin vuosimuutos,
%
Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % 2011 2012 2013* 2014*
Tarjonta 
Bruttokansan-
tuote
196,9 71,4 199,8 71,0 202,7 71,5 205,2 72,1 2,6 -1,4 -1,1 -0,4
Tuonti 78,8 28,6 81,8 29,0 80,6 28,5 79,4 27,9 6,0 1,6 0,0 0,0
Kokonais-
tarjonta
275,6 100 281,6 100 283,4 100 284,6 100 3,5 -0,6 -0,8 -0,3
Kysyntä 
Vienti 77,1 28,0 78,9 28,0 79,0 27,8 77,8 27,3 2,0 1,2 1,1 -0,7
Kulutusmenot 152,3 55,2 157,8 56,0 161,6 56,9 164,5 57,6 2,0 0,4 0,0 0,3
– yksityiset 105,8 38,4 109,1 38,8 111,3 39,2 113,6 39,8 2,9 0,3 -0,3 0,5
– julkiset 46,5 16,9 48,7 17,3 50,3 17,7 50,9 17,8 -0,1 0,5 0,8 -0,2
Investoinnit 43,8 15,9 44,5 15,8 42,8 15,1 41,6 14,6 4,1 -2,2 -5,2 -3,3
– yksityiset 36,3 13,2 36,5 13,0 34,4 12,1 33,2 11,6 3,8 -3,2 -7,1 -3,9
– julkiset 7,5 2,7 8,0 2,8 8,4 3,0 8,4 2,9 5,4 2,6 3,5 -0,9
Varastojen muutos,
arvoesineiden
hankinta
2,5 0,9 0,4 0,1 0,5 0,2 1,5 0,5 . . . . . . . .
Kysyntäerät
yhteensä
275,6 100 281,6 100 283,9 100 285,4 100 3,4 -0,6 -0,5 -0,2
Tilastollinen ero .   0,0 -0,5 -0,9 . . . . . . . .
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans1.xls

Päivitetty: 21.7.2015

Seuraava päivitys: helmikuu 2016

Nettokansantulo

 
 
2010 2011 2012 2013* 2014*
Milj. €
Palkat ja palkkiot 1) 75 133 78 580 81 283 81 968 82 229
Työnantajien 
sosiaaliturvamaksut
17 271 18 248 19 005 19 201 19 159
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 40 217 39 823 36 797 36 511 37 824
Julkisyhteisöjen saamat 
tuotannon ja tuonnin verot 
miinus maksamat tukipalkkiot
21 576 24 456 25 395 26 609 26 739
Nettokansantulo 154 296 161 180 162 570 164 392 166 052
  %
Palkat ja palkkiot 1) 48,7 48,8 50,0 49,9 49,5
Työnantajien 
sosiaaliturvamaksut
11,2 11,3 11,7 11,7 11,5
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 26,1 24,7 22,6 22,2 22,8
Julkisyhteisöjen saamat 
tuotannon ja tuonnin verot 
miinus maksamat tukipalkkiot
14,0 15,2 15,6 16,2 16,1
Nettokansantulo 100 100 100 100 100
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. 
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans5.xls

Päivitetty: 21.7.2015

Seuraava päivitys: helmikuu 2016

Vaihtotase

  Vaihtotase milj. € Vaihtotase, % BKT:sta
1990 -4 541 -5,0
1991 -4 658 -5,4
1992 -3 947 -4,7
1993 -1 203 -1,4
1994 831 0,9
1995 3 790 3,8
1996 3 637 3,6
1997 5 291 4,8
1998 5 859 4,9
1999 8 617 6,8
2000 10 168 7,5
2001 11 637 8,1
2002 12 085 8,1
2003 7 228 4,8
2004 9 258 5,8
2005 5 203 3,2
2006 6 865 4,0
2007 7 652 4,1
2008 5 287 2,7
2009 3 688 2,0
2010 2 691 1,4
2011 -2 882 -1,5
2012 -3 767 -1,9
2013* -3 630 -1,8
2014* -4 467 -2,2
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka2.xls

Päivitetty: 21.7.2015

Seuraava päivitys: helmikuu 2016


Päivitetty 21.7.2015

Jaa