Kansantalous

Bruttokansantuote markkinahintaan

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Huoltotase

Nettokansantulo

Vaihtotase

Bruttokansantuote markkinahintaan

 
 
Käyvin hinnoin Viitevuoden 2010 hintoihin
Mrd. € €/as. Mrd. €
2000 136,3 26 325 158,1
2001 144,4 27 841 162,2
2002 148,3 28 514 164,9
2003 151,6 29 075 168,2
2004 158,5 30 312 174,8
2005 164,4 31 335 179,6
2006 172,6 32 777 186,9
2007 186,6 35 280 196,6
2008 193,7 36 457 198,0
2009 181,0 33 908 181,7
2010 187,1 34 885 187,1
2011 196,9 36 536 191,9
2012* 199,1 36 769 189,1
2013* 201,3 37 018 186,8
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans2.xls

Päivitetty: 11.7.2014

Seuraava päivitys: tammikuu 2015

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

  %
1990 0,7
1991 -5,9
1992 -3,3
1993 -0,7
1994 3,9
1995 4,2
1996 3,7
1997 6,3
1998 5,4
1999 4,4
2000 5,6
2001 2,6
2002 1,7
2003 2,0
2004 3,9
2005 2,8
2006 4,1
2007 5,2
2008 0,7
2009 -8,3
2010 3,0
2011 2,6
2012* -1,5
2013* -1,2
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans3.xls

Päivitetty: 11.7.2014

Seuraava päivitys: tammikuu 2015

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Toimiala (TOL 2008) 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
Maa-, metsä- ja kalatalous (A) 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,7
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4
Teollisuus (C) 23,7 19,1 19,5 18,9 16,9 16,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 2,0 2,3 2,6 2,2 2,2 2,4
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E) 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0
Rakentaminen (F) 6,9 6,8 6,4 6,4 6,6 6,5
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G) 9,7 9,6 9,4 9,8 10,1 10,0
Kuljetus ja varastointi (H) 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
Informaatio ja viestintä (J) 4,8 5,1 5,0 5,0 5,2 5,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,7 2,9 2,6 2,7 2,7 2,5
Kiinteistöalan toiminta (L) 10,2 11,2 11,2 11,4 11,7 12,1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 4,5 4,7 4,7 4,9 5,1 5,1
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (O) 5,9 6,4 6,3 6,2 6,4 6,4
Koulutus (P) 5,1 5,7 5,8 5,7 5,9 5,9
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 8,3 9,3 9,3 9,5 10,0 10,1
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Muu palvelutoiminta (S, T) 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Bruttokansantuote perushintaan 100 100 100 100 100 100
Alkutuotanto 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,7
Jalostus 33,7 29,4 30,0 28,9 27,2 26,9
Palvelut 63,8 68,0 67,3 68,4 70,2 70,5
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans4.xls

Päivitetty: 11.7.2014. Korjattu 13.11.2014. Punaisella merkitty luku on korjattu.

Seuraava päivitys: tammikuu 2015

Huoltotase

 
 
2010  2011  2012* 2013* Volyymin vuosimuutos, %  
Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % 2010 2011 2012* 2013*
Tarjonta
Bruttokansantuote 187,1 72,8 196,9 71,4 199,1 70,9 201,3 71,9 3,0 2,6 -1,5 -1,2
Tuonti 70,0 27,2 78,8 28,6 81,8 29,1 78,8 28,1 6,5 6,0 1,3 -2,5
Kokonaistarjonta 257,1 100 275,6 100 280,8 100 280,2 100 3,9 3,5 -0,7 -1,6
Kysyntä 
Vienti 72,4 28,1 77,1 28,0 78,9 28,0 76,9 27,3 6,2 2,0 1,2 -1,7
Kulutusmenot 144,3 56,1 152,3 55,2 157,7 56,1 161,3 57,4 2,1 2,0 0,3 0,0
– yksityiset 99,6 38,7 105,8 38,4 109,0 38,8 111,0 39,5 3,1 2,9 0,1 -0,7
– julkiset 44,7 17,4 46,5 16,9 48,7 17,3 50,2 17,9 -0,1 -0,1 0,7 1,5
Investoinnit 40,9 15,9 43,8 15,9 44,3 15,8 42,6 15,2 1,1 4,1 -2,5 -4,8
– yksityiset 34,1 13,3 36,3 13,2 36,4 12,9 34,3 12,2 2,1 3,8 -3,3 -6,8
– julkiset 6,9 2,7 7,5 2,7 7,9 2,8 8,4 3,0 -3,9 5,4 1,6 4,4
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta -0,5 -0,2 2,5 0,9 0,4 0,1 0,4 0,1 . . . . . . . .
Kysyntäerät yhteensä 257,1 100 275,6 100 281,3 100 281,2 100 4,0 3,4 -0,7 -1,3
Tilastollinen ero 0,0   0,0   -0,5   -1,0   . . . . . . . .
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans1.xls

Päivitetty: 11.7.2014. Korjattu 13.11.2014. Punaisella merkitty luku on korjattu.

Seuraava päivitys: tammikuu 2015

Nettokansantulo

 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
Milj. €
Palkat ja palkkiot 1) 65 758 69 443 74 123 73 468 75 250 78 677 81 377 81 773
Työnantajien sosiaaliturvamaksut 16 177 17 011 18 011 17 583 17 253 18 224 18 977 19 168
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 41 245 46 874 45 428 35 950 40 181 39 782 36 045 35 608
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 20 584 21 306 21 598 20 901 21 576 24 456 25 395 26 532
Nettokansantulo 143 764 154 634 159 160 147 902 154 260 161 139 161 794 163 081
  %
Palkat ja palkkiot 1) 45,7 44,9 46,6 49,7 48,8 48,8 50,3 50,1
Työnantajien sosiaaliturvamaksut 11,3 11,0 11,3 11,9 11,2 11,3 11,7 11,8
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 28,7 30,3 28,5 24,3 26,0 24,7 22,3 21,8
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 14,3 13,8 13,6 14,1 14,0 15,2 15,7 16,3
Nettokansantulo 100 100 100 100 100 100 100 100
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto.
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans5.xls

Päivitetty: 11.7.2014

Seuraava päivitys: tammikuu 2015

Vaihtotase

Vaihtotase milj. € Vaihtotase, % BKT:sta
1990 -4 541 -5,0
1991 -4 658 -5,4
1992 -3 947 -4,7
1993 -1 203 -1,4
1994 831 0,9
1995 3 790 3,8
1996 3 637 3,6
1997 5 291 4,8
1998 5 859 4,9
1999 8 617 6,8
2000 10 168 7,5
2001 11 637 8,1
2002 12 116 8,2
2003 7 225 4,8
2004 9 243 5,8
2005 5 169 3,1
2006 6 800 3,9
2007 7 539 4,0
2008 5 141 2,7
2009 3 635 2,0
2010 2 655 1,4
2011 -2 923 -1,5
2012* -3 836 -1,9
2013* -4 074 -2,0
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka2.xls

Päivitetty: 11.7.2014

Seuraava päivitys: tammikuu 2015

 

 


Päivitetty 23.12.2014

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Suomi lukuina > Kansantalous

Navigointi

Tuotteet ja palvelut

Suomi lukuina

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute