Kansantalous

Bruttokansantuote markkinahintaan

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

Bruttokansantuote toimialoittain (TOL 2008), %

Huoltotase

Nettokansantulo

Vaihtotase

Bruttokansantuote markkinahintaan

 
 
Käyvin hinnoin Viitevuoden 2000 hintoihin
Mrd. € €/as. Mrd. €
2000 132,2 25 539 132,2
2001 139,3 26 848 135,2
2002 143,6 27 621 137,7
2003 145,5 27 917 140,5
2004 152,3 29 124 146,3
2005 157,4 30 009 150,5
2006 165,8 31 477 157,2
2007 179,8 34 003 165,5
2008 185,7 34 944 166,0
2009 172,3 32 276 151,9
2010 178,7 33 323 157,0
2011 188,7 35 028 161,4
2012* 192,4 35 528 159,8
2013* 193,4 35 569 157,6
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans2.xls

Päivitetty: 3.3.2014

Seuraava päivitys: heinäkuu 2014

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

  %
1990 0,5
1991 -6,0
1992 -3,5
1993 -0,8
1994 3,7
1995 4,0
1996 3,6
1997 6,2
1998 5,0
1999 3,9
2000 5,3
2001 2,3
2002 1,8
2003 2,0
2004 4,1
2005 2,9
2006 4,4
2007 5,3
2008 0,3
2009 -8,5
2010 3,4
2011 2,8
2012* -1,0
2013* -1,4
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans3.xls

Päivitetty: 3.3.2014

Seuraava päivitys: heinäkuu 2014

Bruttokansantuote toimialoittain (TOL 2008), %

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Maa-, metsä- ja kalatalous (A) 3,1 2,9 2,8 2,4 3,0 2,7 2,8 2,9 2,9 2,7
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
Teollisuus (C) 23,5 22,8 22,5 23,2 23,3 21,5 16,8 17,4 16,6 15,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 2,1 2,1 1,9 2,1 2,1 2,0 2,4 2,7 2,3 2,3
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E) 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9
Rakentaminen (F) 6,0 6,3 6,8 6,9 7,1 7,3 7,1 6,7 6,8 7,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G) 10,1 10,2 10,3 9,8 9,7 10,2 10,0 9,8 10,3 10,3
Kuljetus ja varastointi (H) 6,3 6,0 6,0 5,6 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Informaatio ja viestintä (J) 5,4 5,6 5,0 4,8 4,8 4,8 5,1 5,0 5,1 5,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,4 2,6 2,5 2,9 3,2 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8
Kiinteistöalan toiminta (L) 10,7 10,7 10,8 10,7 10,3 10,8 11,9 11,9 12,2 12,5
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,4 4,6 4,8
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (O) 6,0 6,0 6,1 6,0 5,7 5,8 6,4 6,2 6,2 6,2
Koulutus (P) 4,9 4,9 5,0 4,8 4,6 4,7 5,3 5,3 5,2 5,3
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 8,3 8,4 8,6 8,6 8,3 8,7 9,9 9,8 9,9 10,4
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
Muu palvelutoiminta (S, T) 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9
Bruttokansantuote perushintaan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alkutuotanto 3,1 2,9 2,8 2,4 3,0 2,7 2,8 2,9 2,9 2,7
Jalostus 32,5 32,1 32,1 33,2 33,5 32,0 27,5 28,2 27,1 26,0
Palvelut 64,4 65,0 65,1 64,3 63,5 65,3 69,6 69,0 70,0 71,3
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans4.xls

Päivitetty: 31.1.2014

Seuraava päivitys: heinäkuu 2014

Huoltotase

 
 
2008   2009   2010   2011   2012* 2013* Volyymin vuosimuutos, %
Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
Tarjonta 
Bruttokansantuote 185,7 69,9 172,3 73,7 178,7 71,9 188,7 70,6 192,4 70,6 193,4 71,3 0,3 -8,5 3,4 2,8 -1,0 -1,4
Tuonti 80,0 30,1 61,5 26,3 69,7 28,1 78,7 29,4 80,0 29,4 77,8 28,7 7,5 -17,2 6,8 6,2 -0,7 -1,8
Kokonaistarjonta 265,7 100 233,9 100 248,5 100 267,4 100 272,4 100 271,2 100 2,4 -11,2 4,3 3,8 -0,6 -1,5
Kysyntä 
Vienti 87,0 32,7 64,4 27,5 72,1 29,0 77,3 28,9 78,1 28,6 77,6 28,4 5,8 -21,3 7,9 2,8 -0,2 0,3
Kulutusmenot 137,4 51,7 137,5 58,8 143,3 57,7 151,3 56,6 156,9 57,4 159,2 58,3 1,9 -1,7 2,1 1,9 0,4 -0,3
– yksityiset 95,6 36,0 94,2 40,3 99,1 39,9 105,1 39,3 108,5 39,7 109,4 40,1 1,9 -2,9 3,3 2,5 0,3 -0,8
– julkiset 41,7 15,7 43,4 18,5 44,2 17,8 46,2 17,3 48,3 17,7 49,7 18,2 1,9 1,1 -0,4 0,5 0,5 0,8
Investoinnit 39,7 14,9 34,0 14,5 33,7 13,6 36,7 13,7 37,9 13,9 36,6 13,4 -0,6 -13,2 1,6 5,8 -0,8 -4,6
– yksityiset 35,0 13,2 29,1 12,5 29,2 11,8 31,9 11,9 32,8 12,0 31,2 11,4 -0,9 -15,7 3,2 6,3 -1,2 -6,4
– julkiset 4,7 1,8 4,9 2,1 4,5 1,8 4,7 1,8 5,0 1,8 5,4 2,0 1,5 4,9 -7,8 2,6 1,7 6,8
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 1,7 0,6 -2,0 -0,9 -0,7 -0,3 2,1 0,8 0,4 0,1 -0,3 -0,1 . . . . . . . . . . . .
Kysyntäerät yhteensä 265,7 100 233,9 100 248,5 100 267,4 100 273,2 100 273,1 100 2,4 -11,2 4,3 3,8 -0,9 -0,9
Tilastollinen ero 0,0   0,0   0,0   0,0   -0,8   -1,8   . . . . . . . . . . . .
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans1.xls

Päivitetty: 3.3.2014

Seuraava päivitys: heinäkuu 2014

Nettokansantulo

 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
Milj. €
Palkat ja palkkiot 1) 64 864 68 824 73 728 73 365 75 177 78 553 81 042 81 838
Työnantajien sosiaaliturvamaksut 16 080 16 919 18 105 17 508 17 186 18 098 18 807 18 939
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 40 311 45 422 43 692 34 313 38 794 38 409 36 997 35 817
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 20 415 21 109 21 423 20 662 21 268 24 149 25 020 26 011
Nettokansantulo 141 670 152 274 156 948 145 848 152 425 159 209 161 866 162 605
  %
Palkat ja palkkiot 1) 45,8 45,2 47,0 50,3 49,3 49,3 50,1 50,3
Työnantajien sosiaaliturvamaksut 11,4 11,1 11,5 12,0 11,3 11,4 11,6 11,6
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 28,5 29,8 27,8 23,5 25,5 24,1 22,9 22,0
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 14,4 13,9 13,6 14,2 14,0 15,2 15,5 16,0
Nettokansantulo 100 100 100 100 100 100 100 100
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. Ei sisällä tuloja työsuhdeoptioista.
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans5.xls

Päivitetty: 3.3.2014

Seuraava päivitys: heinäkuu 2014

Vaihtotase

Vaihtotase milj. € Vaihtotase, % bkt:sta
1990 -4 535 -5,1
1991 -4 652 -5,5
1992 -3 940 -4,7
1993 -1 196 -1,4
1994 837 0,9
1995 3 800 4,0
1996 3 650 3,7
1997 5 305 4,9
1998 5 841 5,0
1999 8 552 7,0
2000 10 037 7,6
2001 11 732 8,4
2002 12 248 8,5
2003 7 406 5,1
2004 9 588 6,3
2005 5 477 3,5
2006 7 666 4,6
2007 7 558 4,2
2008 5 794 3,1
2009 3 422 2,0
2010 2 985 1,7
2011 -2 739 -1,5
2012* -2 737 -1,4
2013* -1 560 -0,8
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka2.xls

Päivitetty: 3.3.2014

Seuraava päivitys: heinäkuu 2014


Päivitetty 24.3.2014

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Suomi lukuina > Kansantalous

Navigointi

Tuotteet ja palvelut

Suomi lukuina

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 09 17 341 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute