Kansantalous

Bruttokansantuote markkinahintaan

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Huoltotase

Nettokansantulo

Vaihtotase

Bruttokansantuote markkinahintaan

 
 
Käyvin hinnoin Viitevuoden 2010 hintoihin
Mrd. € €/as. Mrd. €
2000 136,3 26 325 158,1
2001 144,4 27 841 162,2
2002 148,3 28 514 164,9
2003 151,6 29 075 168,2
2004 158,5 30 312 174,8
2005 164,4 31 335 179,6
2006 172,6 32 777 186,9
2007 186,6 35 280 196,6
2008 193,7 36 457 198,0
2009 181,0 33 908 181,7
2010 187,1 34 885 187,1
2011 196,9 36 536 191,9
2012 199,8 36 903 189,2
2013* 202,0 37 138 186,7
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans2.xls

Päivitetty: 30.1.2015

Seuraava päivitys: maaliskuu 2015

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

  %
1990 0,7
1991 -5,9
1992 -3,3
1993 -0,7
1994 3,9
1995 4,2
1996 3,7
1997 6,3
1998 5,4
1999 4,4
2000 5,6
2001 2,6
2002 1,7
2003 2,0
2004 3,9
2005 2,8
2006 4,1
2007 5,2
2008 0,7
2009 -8,3
2010 3,0
2011 2,6
2012 -1,4
2013* -1,3
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans3.xls

Päivitetty: 30.1.2015

Seuraava päivitys: maaliskuu 2015

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Toimiala (TOL 2008) 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Maa-, metsä- ja kalatalous (A) 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 2,9
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4
Teollisuus (C) 23,7 19,1 19,5 18,9 16,9 16,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta (D)
2,0 2,3 2,6 2,2 2,2 2,4
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jäte-
huolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)
0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Rakentaminen (F) 6,9 6,8 6,4 6,4 6,6 6,4
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)
9,7 9,6 9,4 9,8 10,1 10,0
Kuljetus ja varastointi (H) 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2 5,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
Informaatio ja viestintä (J) 4,8 5,1 5,0 5,0 5,2 5,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,7 2,9 2,6 2,7 2,7 2,5
Kiinteistöalan toiminta (L) 10,2 11,2 11,2 11,4 11,6 12,0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta (M)
4,5 4,7 4,7 4,9 5,1 5,1
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
Pakollinen sosiaalivakuutus (O)
5,9 6,4 6,3 6,2 6,3 6,4
Koulutus (P) 5,1 5,7 5,8 5,7 5,9 5,9
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 8,3 9,3 9,3 9,5 9,9 10,0
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Muu palvelutoiminta (S, T) 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Bruttokansantuote perushintaan 100 100 100 100 100 100
Alkutuotanto  2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 2,9
Jalostus 33,7 29,4 30,0 28,9 27,0 26,8
Palvelut  63,8 68,0 67,3 68,4 70,2 70,4
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans4.xls

Päivitetty: 30.1.2015

Seuraava päivitys: heinäkuu 2015

Huoltotase

 
 
2010  2011  2012 2013* Volyymin 
vuosimuutos, %
 
Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % 2010 2011 2012 2013*
Tarjonta 
Bruttokansantuote 187,1 72,8 196,9 71,4 199,8 71,0 202,0 71,8 3,0 2,6 -1,4 -1,3
Tuonti 70,0 27,2 78,8 28,6 81,8 29,0 79,4 28,2 6,5 6,0 1,6 -1,6
Kokonaistarjonta 257,1 100 275,6 100 281,6 100 281,4 100 3,9 3,5 -0,6 -1,4
Kysyntä 
Vienti 72,4 28,1 77,1 28,0 78,9 28,0 77,6 27,5 6,2 2,0 1,2 -0,7
Kulutusmenot 144,3 56,1 152,3 55,2 157,8 56,0 161,3 57,2 2,1 2,0 0,4 -0,2
– yksityiset 99,6 38,7 105,8 38,4 109,1 38,8 111,2 39,4 3,1 2,9 0,3 -0,6
– julkiset 44,7 17,4 46,5 16,9 48,7 17,3 50,2 17,8 -0,1 -0,1 0,5 0,6
Investoinnit 40,9 15,9 43,8 15,9 44,5 15,8 42,7 15,1 1,1 4,1 -2,2 -5,3
– yksityiset 34,1 13,3 36,3 13,2 36,5 13,0 34,3 12,2 2,1 3,8 -3,2 -7,3
– julkiset 6,9 2,7 7,5 2,7 8,0 2,8 8,4 3,0 -3,9 5,4 2,6 4,0
Varastojen muutos,
arvoesineiden
hankinta
-0,5 -0,2 2,5 0,9 0,4 0,1 0,5 0,2 . . . . . . . .
Kysyntäerät 
yhteensä
257,1 100 275,6 100 281,6 100 282,1 100 4,0 3,4 -0,6 -1,1
Tilastollinen ero 0,0   0,0   0,0   -0,8   . . . . . . . .
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans1.xls

Päivitetty: 30.1.2015

Seuraava päivitys: maaliskuu 2015

Nettokansantulo

 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Milj. €
Palkat ja palkkiot
1)
65 758 69 443 74 123 73 468 75 250 78 677 81 398 81 831
Työnantajien 
sosiaaliturva-
maksut
16 177 17 011 18 011 17 583 17 253 18 224 18 980 19 178
Omaisuus- ja 
yrittäjätulot, 
netto
41 310 46 987 45 574 36 003 40 217 39 823 36 797 36 357
Julkisyhteisöjen
saamat tuotannon
ja tuonnin verot
miinus maksamat
tukipalkkiot
20 584 21 306 21 598 20 901 21 576 24 456 25 395 26 527
Nettokansantulo 143 829 154 747 159 306 147 955 154 296 161 180 162 570 163 893
  %
Palkat ja palkkiot
1)
45,7 44,9 46,5 49,7 48,8 48,8 50,1 49,9
Työnantajien 
sosiaaliturva-
maksut
11,2 11,0 11,3 11,9 11,2 11,3 11,7 11,7
Omaisuus- ja 
yrittäjätulot, 
netto
28,7 30,4 28,6 24,3 26,1 24,7 22,6 22,2
Julkisyhteisöjen
saamat tuotannon
ja tuonnin verot
miinus maksamat
tukipalkkiot
14,3 13,8 13,6 14,1 14,0 15,2 15,6 16,2
Nettokansantulo 100 100 100 100 100 100 100 100
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. 
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans5.xls

Päivitetty: 30.1.2015

Seuraava päivitys: maaliskuu 2015

Vaihtotase

  Vaihtotase milj. € Vaihtotase, % BKT:sta
1990 -4 541 -5,0
1991 -4 658 -5,4
1992 -3 947 -4,7
1993 -1 203 -1,4
1994 831 0,9
1995 3 790 3,8
1996 3 637 3,6
1997 5 291 4,8
1998 5 859 4,9
1999 8 617 6,8
2000 10 168 7,5
2001 11 637 8,1
2002 12 085 8,1
2003 7 228 4,8
2004 9 258 5,8
2005 5 203 3,2
2006 6 865 4,0
2007 7 652 4,1
2008 5 287 2,7
2009 3 688 2,0
2010 2 691 1,4
2011 -2 882 -1,5
2012 -3 767 -1,9
2013* -3 786 -1,9
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka2.xls

Päivitetty: 30.1.2015

Seuraava päivitys: maaliskuu 2015


Päivitetty 2.2.2015

Jaa