Terveys

Terveydenhuolto

  2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lääkäreitä 15 905 l  20 306 20 734 21 106 21 404 21 714 21 980
Asukkaita/lääkäri 325 l      264 260 257 254 252 249
Hammaslääkäreitä 4 794 4 699 4 878 4 983 5 069 4 976 5 000
Sairaanhoitajia 59 053 69 817 71 170 72 483 73 664 74 793 77 459
Lähihoitajia 36 363 87 006 93 946 101 384 108 663 116 815 124 257
Proviisoreita 1 902 2 473 2 532 2 593 2 647 2 707 2 747
Farmaseutteja 5 758 6 588 6 684 6 811 6 908 7 012 7 511

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.4.2016

Kuolemansyyt 2015

Kuolemansyy Kuolleet kaikkiaan % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 19 365 37 9 471 37 9 894 37
Kasvaimet 12 481 24 6 623 26 5 858 22
Dementia, Alzheimerin tauti 8 580 16 2 717 10 5 863 22
Tapaturmat (pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys) 2 161 4 1 354 5 807 3
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 666 3 1 288 5 378 1
Hengityselinten sairaudet 1 940 4 1 158 4 782 3
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 178 2 538 2 640 2
Itsemurhat 731 1 558 2 173 1
Muut kuolemansyyt 4 200 8 2 177 8 2 023 8
Yhteensä 52 302 100 25 884 100 26 418 100

Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.1.2017

Terveydenhuoltomenot 1)

Toiminto 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Mrd. € (vuoden 2015 hinnoin)
Erikoissairaanhoito 6,2 6,5 6,6 6,9 6,9 6,9
Perusterveydenhuolto 2)  3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 2,9
Ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoito 3) 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8
Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5
Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
Muu terveydenhuolto 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,6
Yhteensä 18,0 18,6 19,0 19,5 19,6 19,8

* ennakkotieto
1) Pl. investointimenot. Tilastoinnissa käytetään EU-asetusperusteista SHA 2011-tilastointijärjestelmää
2) Pl. työterveys-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto
3) Pl. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoito

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.7.2017

 

Aihealue: Terveys

Päivitetty 26.6.2017