Terveys

Terveydenhuolto

  2000 2010 2015 2016
Lääkäreitä 15 905 l  20 306 21 980 ..
Asukkaita/lääkäri 325 l      264 249 ..
Hammaslääkäreitä 4 794 4 699 5 000 ..
Sairaaloita 389 271 253 256
Apteekkeja 595 618 615 613
  Lääkemääräyksiä, tuhatta 37 934 50 364 55 791 58 812
  Lääkemääräyksiä, asukasta kohti 7,3 9,4 10,2 10,7

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.10.2018

Terveydenhuoltomenot 1)

Terveydenhuoltomenot

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.9.2018

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

  2000 2010 2015 2016 2017
  Tuhatta
Terveyskeskus          
Avohoitokäynnit 1)  25 131 27 191 24 093 24 488 25 087
Lääkärikäynnit  10 350 7 129 6 830 6 620 6 634
Muut  14 780 18 796 17 263 17 868 18 453
Erikoissairaanhoito          
Avohoitokäynnit 2)  5 693 7 858 9 352 9 770 . .
Päiväkirurgiset hoitojaksot 137 190 200 198 . .
Vuodeosastojen hoitojaksot  962 827 795 786 . .

1) Pl. hammashuolto

2) Sisältää käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.10.2018

Alkoholijuomien 1) kulutus

Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina

1) Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.10.2018

Päivittäin tupakoivat 20–64-vuotiaat

Päivittäin tupakoivat 20–64-vuotiaat

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.10.2018

Kuolemansyyt 2016

Kuolemansyy Kuolleet yhteensä % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 19 665 36 9 758 36 9 907 37
Kasvaimet 12 854 24 6 824 25 6 030 22
Dementia, Alzheimerin tauti 9 175 17 2 960 11 6 215 23
Tapaturmat (pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys) 2 243 4 1 403 5 840 3
Hengityselinten sairaudet 2 133 4 1 274 5 859 3
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 730 3 1 333 5 397 1
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 217 2 554 2 663 2
Itsemurhat 787 1 615 2 172 1
Muut kuolemansyyt 4 160 8 2 226 8 1 934 7
Yhteensä 53 964 100 26 947 100 27 017 100

Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.1.2018

Aihealue: Terveys

Päivitetty 9.10.2018