Koulutus

Tutkinnon suorittanut väestö 1)

Ikä 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
               
Yhteensä 66,2 67,0 67,7 68,5 69,4 70,2 70,7 71,3
70– 32,5 33,9 35,9 37,5 39,4 41,3 43,5 45,8
65–69 53,4 55,6 57,9 59,4 61,0 62,6 64,3 66,2
60–64 62,1 63,9 65,9 68,1 70,5 72,9 74,7 76,6
55–59 72,1 74,3 76,2 77,8 79,2 80,5 81,6 82,9
50–54 79,6 81,1 82,5 83,8 84,9 85,7 85,7 85,8
45–49 84,9 85,3 85,4 85,5 85,7 85,8 85,4 85,3
40–44 85,0 85,0 85,0 85,0 85,3 85,7 85,9 86,4
35–39 85,0 85,7 86,3 86,8 87,2 87,1 86,3 85,7
30–34 86,6 86,2 85,7 85,3 85,1 84,7 84,2 83,9
25–29 83,8 83,7 83,5 83,4 83,7 83,8 83,5 83,5
20–24 80,6 80,6 80,7 81,0 81,6 82,2 82,3 82,8
15–19 13,3 13,3 13,8 13,7 14,3 14,2 14,0 14,1

1) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkinnon
    suorittaneet ikäryhmittäin

Lähde: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.11.2017

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Opiskelijat 2014 2015 2016
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 542 932 546 065 550 236
Aikuisten perus- ja lisäopetus 2 112 2 220 2 984
Lukiokoulutus 103 914 104 060 103 550
Ammatillinen koulutus 321 736 325 085 327 734
Ammattikorkeakoulukoulutus 138 719 139 727 140 792
Yliopistokoulutus 163 759 157 436 154 736
Yhteensä 1 273 172 1 274 593 1 280 032
Suoritetut tutkinnot       
Peruskoulun päättötodistukset, oppivelvollisuuskoulu 58 009 58 284 58 028
Peruskoulun päättötodistukset, aikuisopetus  537 604 592
Lukiotutkinnot 32 064 31 081 30 986
Ammatilliset tutkinnot 71 987 74 645 74 700
Ammattikorkeakoulututkinnot 1) 25 002 26 175 25 713
Yliopistotutkinnot 31 164 32 718 31 881
Yhteensä 218 763 223 507 221 900

1) Sisältää ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.12.2017

 

Aihealue: Koulutus

Päivitetty 1.12.2017