Koulutus

Tutkinnon suorittanut väestö 1)

Ikä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
Yhteensä 65,5 66,2 67,0 67,7 68,5 69,4 70,2 70,7
70– 30,9 32,5 33,9 35,9 37,5 39,4 41,3 43,5
65–69 50,9 53,4 55,6 57,9 59,4 61,0 62,6 64,3
60–64 60,5 62,1 63,9 65,9 68,1 70,5 72,9 74,7
55–59 69,9 72,1 74,3 76,2 77,8 79,2 80,5 81,6
50–54 78,3 79,6 81,1 82,5 83,8 84,9 85,7 85,7
45–49 84,1 84,9 85,3 85,4 85,5 85,7 85,8 85,4
40–44 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 85,3 85,7 85,9
35–39 84,4 85,0 85,7 86,3 86,8 87,2 87,1 86,3
30–34 86,5 86,6 86,2 85,7 85,3 85,1 84,7 84,2
25–29 84,1 83,8 83,7 83,5 83,4 83,7 83,8 83,5
20–24 80,6 80,6 80,6 80,7 81,0 81,6 82,2 82,3
15–19 13,0 13,3 13,3 13,8 13,7 14,3 14,2 14,0

1) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkinnon
    suorittaneet ikäryhmittäin

Lähde: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.12.2016

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Opiskelijat 2013 2014 2015
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 540 477 542 932 546 065
Aikuisten perus- ja lisäopetus 2 440 2 112 2 220
Lukiokoulutus 105 898 103 914 104 060
Ammatillinen koulutus 313 972 321 736 325 085
Ammattikorkeakoulukoulutus 138 880 138 719 139 727
Yliopistokoulutus 167 179 163 759 157 436
Yhteensä 1 268 846 1 273 172 1 274 593
Suoritetut tutkinnot       
Peruskoulun päättötodistukset, oppivelvollisuuskoulu 59 886 58 009 58 284
Peruskoulun päättötodistukset, aikuisopetus  478 537 604
Lukiotutkinnot 32 125 32 064 31 081
Ammatilliset tutkinnot 69 206 71 987 74 645
Ammattikorkeakoulututkinnot 1) 24 833 25 002 26 175
Yliopistotutkinnot 30 322 31 164 32 718
Yhteensä 216 850 218 763 223 507

1) Sisältää ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.12.2016

 

Aihealue: Koulutus

Päivitetty 22.6.2017