Utbildning

Befolkning med examen 1)

Ålder 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
               
Totalt 66,2 67,0 67,7 68,5 69,4 70,2 70,7 71,3
70– 32,5 33,9 35,9 37,5 39,4 41,3 43,5 45,8
65–69 53,4 55,6 57,9 59,4 61,0 62,6 64,3 66,2
60–64 62,1 63,9 65,9 68,1 70,5 72,9 74,7 76,6
55–59 72,1 74,3 76,2 77,8 79,2 80,5 81,6 82,9
50–54 79,6 81,1 82,5 83,8 84,9 85,7 85,7 85,8
45–49 84,9 85,3 85,4 85,5 85,7 85,8 85,4 85,3
40–44 85,0 85,0 85,0 85,0 85,3 85,7 85,9 86,4
35–39 85,0 85,7 86,3 86,8 87,2 87,1 86,3 85,7
30–34 86,6 86,2 85,7 85,3 85,1 84,7 84,2 83,9
25–29 83,8 83,7 83,5 83,4 83,7 83,8 83,5 83,5
20–24 80,6 80,6 80,7 81,0 81,6 82,2 82,3 82,8
15–19 13,3 13,3 13,8 13,7 14,3 14,2 14,0 14,1

1) Personer som avlagt examen vid gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor eller universitet
    efter åldersgrupp

Källa: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 23.11.2017

Studerande i utbildning som leder till examen och avlagda examina

Studerande   2014 2015 2016
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 542 932 546 065 550 236
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna  2 112 2 220 2 984
Gymnasieutbildning 103 914 104 060 103 550
Yrkesutbildning 321 736 325 085 327 734
Yrkeshögskoleutbildning 138 719 139 727 140 792
Universitetsutbildning 163 759 157 436 154 736
Totalt 1 273 172 1 274 593 1 280 032
Avlagda examina      
Avgångsbetyg från grundskolan, läropliktsskolan 58 009 58 284 58 028
Avgångsbetyg från grundskolan, vuxenutbildning 537 604 592
Gymnasieexamina 32 064 31 081 30 986
Yrkesexamina 71 987 74 645 74 700
Examina vid yrkeshögskolor 1) 25 002 26 175 25 713
Examina vid universitet 31 164 32 718 31 881
Totalt 218 763 223 507 221 900

1) Innehåller högre yrkeshögskoleexamina

Källa: Statistikcentralen, Studerande och examina vid läroanstalter

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.12.2017

 

Ämnesområde: Utbildning

Senast uppdaterad 1.12.2017