Utbildning

Befolkning efter utbildningsnivå 2016

  Totalt % Kvinnor %
Den 15 år fyllda befolkningen 4 609 119 100 2 353 862 100
Antal personer som avlagt examen totalt 3 287 272 71,3 1 702 742 72,3
Andra stadiet 1 852 669 40,2 883 194 37,5
Specialyrkesutbildningsnivå 32 199 0,7 14 820 0,6
Lägsta högre nivå 441 758 9,6 271 636 11,5
Lägre högskolenivå 500 520 10,9 281 100 11,9
Högre högskolenivå 416 084 9,0 232 607 9,9
Forskarutbildningsnivå 44 042 1,0 19 385 0,8
Ingen examen efter grundnivå 1 321 847 28,7 651 120 27,7

Källa: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2018

Studerande och avlagda examina 2016

Utbildningssektor Studerande 1) Avlagda examina
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola  550 236 58 028
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 2 984 592
Gymnasieutbildning 103 550 30 986
Yrkesutbildning 327 734 74 700
Yrkeshögskoleutbildning 140 792 25 713
Universitetsutbildning 154 736 31 881
Totalt 1 280 032 221 900

1) I utbildning som leder till examen. Uppgifterna om yrkesutbildning är från kalenderåret. Uppgifter om andra utbildningssektorer är enligt situationen 20.9.

Källa: Statistikcentralen, Studerande och examina vid läroanstalter

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2018

Sysselsättningen bland utexaminerade ett år efter examen 2016

Sysselsättningen bland utexaminerade ett år efter examen 2016

Källa: Statistikcentralen, Studerande och examina vid läroanstalter

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2018

 

Ämnesområde: Utbildning

Senast uppdaterad 20.9.2018