Utbildning

Befolkning med examen 1)

Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
Totalt 65,5 66,2 67,0 67,7 68,5 69,4 70,2 70,7
70– 30,9 32,5 33,9 35,9 37,5 39,4 41,3 43,5
65–69 50,9 53,4 55,6 57,9 59,4 61,0 62,6 64,3
60–64 60,5 62,1 63,9 65,9 68,1 70,5 72,9 74,7
55–59 69,9 72,1 74,3 76,2 77,8 79,2 80,5 81,6
50–54 78,3 79,6 81,1 82,5 83,8 84,9 85,7 85,7
45–49 84,1 84,9 85,3 85,4 85,5 85,7 85,8 85,4
40–44 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 85,3 85,7 85,9
35–39 84,4 85,0 85,7 86,3 86,8 87,2 87,1 86,3
30–34 86,5 86,6 86,2 85,7 85,3 85,1 84,7 84,2
25–29 84,1 83,8 83,7 83,5 83,4 83,7 83,8 83,5
20–24 80,6 80,6 80,6 80,7 81,0 81,6 82,2 82,3
15–19 13,0 13,3 13,3 13,8 13,7 14,3 14,2 14,0

1) Personer som avlagt examen vid gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor eller universitet efter åldersgrupp

Källa: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.12.2016

Studerande i utbildning som leder till examen och avlagda examina

Studerande   2013 2014 2015
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 540 477 542 932 546 065
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna  2 440 2 112 2 220
Gymnasieutbildning 105 898 103 914 104 060
Yrkesutbildning 313 972 321 736 325 085
Yrkeshögskoleutbildning 138 880 138 719 139 727
Universitetsutbildning 167 179 163 759 157 436
Totalt 1 268 846 1 273 172 1 274 593
Avlagda examina      
Avgångsbetyg från grundskolan, läropliktsskolan 59 886 58 009 58 284
Avgångsbetyg från grundskolan, vuxenutbildning 478 537 604
Gymnasieexamina 32 125 32 064 31 081
Yrkesexamina 69 206 71 987 74 645
Examina vid yrkeshögskolor 1) 24 833 25 002 26 175
Examina vid universitet 30 322 31 164 32 718
Totalt 216 850 218 763 223 507

1) Innehåller högre yrkeshögskoleexamina

Källa: Statistikcentralen, Studerande och examina vid läroanstalter

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.12.2016

 

Ämnesområde: Utbildning

Senast uppdaterad 22.6.2017