Palkat ja työvoimakustannukset

Palkansaajien ansiotasoindeksi

  Ansiotasoindeksi  Vuosimuutos, %
  2015 = 100 Nimellinen Reaalinen
  2015 2016 2015 2016 2015 2016
Yhteensä 100,0 100,9 . 0,9 . 0,6
  Yksityiset 100,0 100,8 . 0,8 . 0,5
  Kunnat 100,0 100,9 . 0,9 . 0,6
  Valtio 100,0 101,4 . 1,4 . 1,1
Miehet 100,0 100,6 . 0,6 . 0,3
Naiset 100,0 101,3 . 1,3 . 1,0

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.9.2017

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

  Ansiotasoindeksi Reaaliansioindeksi
%
1975 21,9 3,4
1980 12,0 0,4
1985 8,4 2,4
1990 9,2 3,0
1995 4,7 3,7
2000 4,0 0,6
2005 3,9 3,0
2010 2,6 1,4
2015 1,4 1,6
2016 0,9 0,5

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.9.2017

Kokonaisansiot koulutusasteen ja iän mukaan 2016

Ikä Kokoaikaiset palkansaajat
  Perusaste Keskiaste Alin korkea-
aste
Alempi
korkeakoulu-
aste
Ylempi
korkeakou-
luaste
Tutkijakoulutus-
aste
  Kokonaisansion mediaani, €/kk
    –20 2 030 2 040 . . . .
20–24 2 168 2 259 . . 2 437 2 812 .
25–29 2 402 2 470 2 350 2 677 3 197 3 500
30–34 2 616 2 648 3 000 2 978 3 552 3 673
35–39 2 776 2 761 2 969 3 204 3 912 4 079
40–44 2 760 2 817 3 046 3 420 4 176 4 585
45–49 2 714 2 770 3 112 3 426 4 380 5 031
50–54 2 700 2 744 3 148 3 516 4 426 5 290
55–59 2 668 2 697 3 088 3 705 4 551 5 537
60–69 2 612 2 659 3 089 3 821 4 714 5 965

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.9.2017

Kokonaisansiot työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan 2016

Työnantajasektori Kokoaikaiset palkansaajat
  Lukumäärä Kokonaisansion mediaani, €/kk
    Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen 913 044 3 076 3 313 2 777
Kunta 364 730 2 745 3 154 2 686
Valtio 67 170 3 600 3 908 3 187
Yhteensä 1 344 944 3 001 3 328 2 748

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.9.2017

Kokonaisansiot ammatin ja sukupuolen mukaan 2016

Ammatin pääluokka Kokoaikaiset palkansaajat
  Lukumäärä Kokonaisansion mediaani, €/kk
    Yhteensä Miehet Naiset
Sotilaat 7 037 4 321 4 346 3 652
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 44 657 5 920 6 282 5 192
Erityisasiantuntijat 313 065 3 970 4 389 3 670
Asiantuntijat 329 794 3 166 3 583 2 898
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 96 806 2 614 2 718 2 591
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 244 153 2 400 2 580 2 353
Maanviljelijät, metsätyöntekijät 6 184 2 263 2 370 2 152
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 115 676 2 876 2 908 2 559
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 106 356 2 945 3 032 2 568
Muut työntekijät 77 789 2 155 2 476 2 035
Tuntematon 3 427 2 607 2 706 2 421
Yhteensä 1 344 944 3 001 3 328 2 748

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.9.2017

Palkkojen 1) osuus kansantulosta, %

  %
1990 54,4
1991 58,7
1992 58,0
1993 54,4
1994 50,3
1995 47,6
1996 47,9
1997 46,0
1998 45,5
1999 45,5
2000 45,4
2001 44,8
2002 45,0
2003 45,9
2004 45,1
2005 46,0
2006 45,7
2007 44,9
2008 46,5
2009 49,7
2010 48,8
2011 48,8
2012 50,1
2013 49,8
2014 49,1
2015* 48,5
2016* 47,6

* ennakkotieto 

1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.8.2017

Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset

Päivitetty 21.9.2017