Palkat ja työvoimakustannukset

Palkansaajien ansiotasoindeksi

  Ansiotasoindeksi  Vuosimuutos, %
  2010 = 100 Nimellinen Reaalinen
  2014 2015 2016* 2014 2015 2016* 2014 2015 2016*
Yhteensä 109,8 111,3 112,6 1,4 1,4 1,2 0,4 1,6 0,8
  Yksityiset 109,7 111,4 112,7 1,6 1,5 1,2 0,6 1,8 0,8
  Kunnat 109,3 110,2 111,3 0,7 0,8 1,0 -0,3 1,0 0,6
  Valtio 112,0 114,0 115,9 1,9 1,8 1,6 0,9 2,0 1,3
Miehet 109,0 110,4 111,7 1,3 1,3 1,1 0,3 1,5 0,8
Naiset 110,4 112,0 113,4 1,6 1,4 1,2 0,6 1,6 0,9

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.2.2017

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

  Ansiotasoindeksi Reaaliansioindeksi
%
1975 21,9 3,4
1980 12,0 0,4
1985 8,4 2,4
1990 9,2 3,0
1995 4,7 3,7
2000 4,0 0,6
2005 3,9 3,0
2010 2,6 1,4
2015 1,4 1,6
2016* 1,2 0,8

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.2.2017

Kokonaisansiot koulutusasteen ja iän mukaan 2015

Ikä Kokoaikaiset palkansaajat
  Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi
korkeakoulu-
aste
Ylempi
korkeakoulu-
aste
Tutkija-
koulutus-
aste
  Kokonaisansion mediaani, €/kk
    –20 1 972 2 104 . . . . . . -
20–24 2 124 2 231 2 173 2 410 2 810 . .
25–29 2 388 2 444 2 343 2 660 3 165 3 311
30–34 2 607 2 627 2 647 2 949 3 542 3 650
35–39 2 741 2 737 2 924 3 213 3 912 4 119
40–44 2 720 2 762 3 045 3 400 4 189 4 589
45–49 2 664 2 731 3 094 3 420 4 362 5 091
50–54 2 662 2 703 3 119 3 544 4 437 5 346
55–59 2 630 2 658 3 064 3 713 4 590 5 592
60–69 2 574 2 637 3 087 3 847 4 698 5 923

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:13.3.2017

Kokonaisansiot työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan 2015

Työnantajasektori Kokoaikaiset palkansaajat
  Lukumäärä Kokonaisansion mediaani, €/kk
    Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen 931 348 3 026 3 243 2 752
Kunta 366 869 2 728 3 144 2 668
Valtio 67 482 3 582 3 929 3 127
Yhteensä 1 365 699 2 963 3 271 2 727

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.12.2016

Kokonaisansiot ammatin ja sukupuolen mukaan 2015

Ammatin pääluokka Kokoaikaiset palkansaajat
  Lukumäärä Kokonaisansion mediaani, €/kk
    Yhteensä Miehet Naiset
Sotilaat 7 211 4 345 4 377 3 516
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 46 869 5 808 6 177 5 060
Erityisasiantuntijat 313 389 3 946 4 356 3 648
Asiantuntijat 332 073 3 146 3 546 2 885
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 101 921 2 585 2 635 2 572
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 245 983 2 387 2 570 2 339
Maanviljelijät, metsätyöntekijät 6 469 2 337 2 402 2 260
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 122 831 2 815 2 843 2 482
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 103 678 2 842 2 917 2 522
Muut työntekijät 82 316 2 137 2 434 2 019
Tuntematon 2 959 2 702 2 851 2 500
Yhteensä 1 365 699 2 963 3 271 2 727

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.12.2016

Palkkojen 1) osuus kansantulosta, %

  %
1990 54,4
1991 58,7
1992 58,0
1993 54,4
1994 50,3
1995 47,6
1996 47,9
1997 46,0
1998 45,5
1999 45,5
2000 45,4
2001 44,8
2002 45,0
2003 45,9
2004 45,1
2005 46,0
2006 45,7
2007 44,9
2008 46,5
2009 49,7
2010 48,8
2011 48,8
2012 50,1
2013 49,8
2014 49,1
2015* 48,5
2016* 47,9

* ennakkotieto 

1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.3.2017

 

Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset

Päivitetty 18.5.2017

Jaa