Boende

Byggnader och fritidshus

  1980 1990 2000 2010 2016 2017
  Tusen          
Bostadsbyggnader 840 1 005 1 111 1 235 1 290 1 294
  Fristående småhus 773 908 993 1 102 1 150 1 152
  Rad- och kedjehus 23 53 66 76 81 81
  Flervåningsbostadshus 44 45 52 57 60 61
Övriga byggnader 92 158 189 211 222 229
Fritidshus 252 368 451 489 503 507
Bastur 1) 548 932 1 212 1 502 1 631 1 651

1) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än två miljoner i slutet av år 2017.

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 31.5.2018

Bostadshushåll 2017

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

Bostadshushållets
storlek
Alla
hustyp
Fristående
småhus
Rad- och
kedjehus
Flervånings-
bostadshus
Annan
byggnad
1 person 1 162 308 242 376 162 763 730 195 26 974
2 personer 880 794 415 064 117 566 336 699 11 465
3 personer 281 143 153 169 41 688 82 998 3 288
4 personer 231 604 152 521 32 049 45 076 1 958
5 personer 85 445 62 590 8 634 13 408 813
6+ personer 38 783 29 204 2 681 6 208 690
Totalt 2 680 077 1 054 924 365 381 1 214 584 45 188

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 14.12.2018

Bostäder

  1990 2000 2010 2016 2017
Bostäder totalt, tusen 2 210 2 512 2 808 2 968 3 003
Ägarbostad, % 66,8 58,1 59,2 57,3 56,8
Hyresbostad 1), % 24,7 30,8 29,3  2) 31,2  2) 31,7
Bostadsrättsbostad, % . . 1,0 1,3 1,5 1,5
Annan upplåtelseform eller okänd, % 8,4 10,1 10,3 10,0 9,9
Golvyta per bostad, m2 74,4 76,5 79,5 79,9 79,8
Golvyta per person, m2 31,4 35,3 39,1 40,3 40,5
Trångbodda 3), % 30,4 23,7 17,9 17,4 17,2

1) Inkl. tjänstebostäder

2) Inkl. tomma bostäder i byggnader som räknats till hyreshus

3) Fler än 1 person per rum, exkl. köket

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 14.12.2018

Priser på lägenheter i flervåningshus 1)

  Gamla lägenheter Nya lägenheter
  Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
  Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2010 3 142 1 492 4 346 2 853
2011 3 255 1 536 4 554 2 960
2012 3 353 1 561 5 003 3 140
2013 3 458 1 580 4 974 3 215
2014 3 478 1 578 5 102 3 373
2015 3 515 1 587 5 122 3 403
2016 3 584 1 579 4 980 3 520
2017 3 718 1 588 5 071 3 536
2018 *3 875 *1 599 5 179 3 664

1) Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på de största fastighetsmäklarnas och byggherrarnas prisuppgifter.

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.2.2019

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.2.2019

Fastighetspriser

  Egnahemshus Tomter för egnahemshus
  Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
  €/bostads-m2 2015 = 100 €/m2 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1

Källa: Statistikcentralen, Fastighetspriser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.3.2019

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

  Aravalägenheter Fritt finansierade bostäder Alla hyresbostäder
  €/m2/mån.
1990 3,91 4,33 4,14
2000 6,39 7,67 7,10
2001 6,64 7,99 7,42
2002 6,92 8,21 7,66
2003 7,16 8,50 7,94
2004 7,37 8,60 8,07
2005 7,54 8,81 8,27
2006 7,68 8,93 8,37
2007 7,96 9,35 8,72
2008 8,38 9,73 9,04
2009 8,93 10,07 9,48
2010 9,28 10,40 9,86
2011 9,90 11,54 10,79
2012 10,25 11,98 11,19
2013 10,64 12,43 11,61
2014 10,96 12,84 11,98
2015 11,21 13,30 12,34
2016 11,38 13,65 12,61
2017 11,53 13,88 12,80
2018 11,60 14,08 12,94

Källa: Statistikcentralen, Bostadshyror

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2018

 

Ämnesområde: Boende

Senast uppdaterad 1.4.2019