Boende

Byggnader och fritidshus

  1980 1990 2000 2010 2013 2014 2015
  1 000
Bostadsbyggnader 840 1 005 1 111 1 235 1 266 1 278 1 283
  Fristående småhus 773 908 993 1 102 1 128 1 139 1 144
  Rad- och kedjehus 23 53 66 76 79 79 80
  Flervåningsbostadshus 44 45 52 57 58 59 59
Övriga byggnader 92 158 189 211 218 220 222
Fritidshus 252 368 451 489 499 500 502
Bastur 1) 548 932 1 212 1 502 1 581 1 591 1 607

1) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än 2 000 000 i slutet av år 2015.

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.12.2016

Bostadshushåll efter hustyp och storlek

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

  Bostadshushåll
  1990 % 2000 % 2010 % 2015 %
Alla hustyp 2 036 732 100 2 295 386 100 2 537 197 100 2 634 339 100
Fristående småhus 862 194 42,3 930 180 40,5 1 029 365 40,6 1 052 851 40,0
Rad- och kedjehus 256 016 12,6 312 219 13,6 351 408 13,9 361 507 13,7
Flervåningsbostads-
hus
853 132 41,9 991 845 43,2 1 105 443 43,6 1 173 686 44,6
Övriga, okänd 65 390 3,2 61 142 2,7 50 981 2,0 46 295 1,8
Bostadshushållets storlek
1 person 646 229 31,7 856 746 37,3 1 040 378 41,0 1 112 342 42,2
2 personer 597 928 29,4 722 437 31,5 837 234 33,0 874 880 33,2
3 personer 332 295 16,3 312 646 13,6 290 767 11,5 285 433 10,8
4 personer 300 429 14,8 254 707 11,1 238 135 9,4 234 939 8,9
5 personer 112 714 5,5 103 339 4,5 90 845 3,6 87 506 3,3
6+ personer 47 137 2,3 45 511 2,0 39 838 1,6 39 239 1,5

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.12.2016

Bostäder efter upplåtelseform, %

  1990 2000 2010 2013 2014 2015
Ägarbostad 66,8 58,1 59,2 58,4 58,2 57,9
Hyresbostad 21,6 1) 30,8 1) 29,3 1) 28,9 1) 2)  31,0 1) 2) 30,8
Bostadsrättsbostad . . 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4
Annan upplåtelseform
eller okänd
8,4 10,1 10,3 11,4 9,4 9,9

1) Inkl. tjänstebostäder
2) Inkl. tomma bostäder i byggnader som räknats till hyreshus

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.12.2016

Bostäder

  Enhet 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015
Bostäder 1 000 1 211 1 463 1 838 2 210 2 512 2 808 2 934
Golvyta per bostad m2 51,0 60,0 69,0 74,4 76,5 79,5 80,0
Golvyta per person m2 14,3 18,9 26,3 31,4 35,3 39,1 40,1

Trångbodda 1) i % av

bostadsbefolkningen

% . .  . . 31,0 30,4 23,7 17,9 17,5

1) Fler än 1 person per rum, exkl. köket

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.12.2016

Bostadspriser 1)

  Gamla flervåningshus Nya flervåningshus
  Huvudstads-
regionen
Det övriga
Finland
Huvudstads-
regionen
Det övriga
Finland
  Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2010 3 262 1 592 4 346 2 853
2011 3 402 1 616 4 554 2 960
2012 3 511 1 644 5 003 3 140
2013 3 650 1 673 4 974 3 215
2014 3 684 1 689 5 102 3 373
2015 3 721 1 692 5 122 3 403
2016 3 825 1 699 4 980 3 520

1) Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på de största fastighetsmäklarnas och byggherrarnas prisuppgifter.

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.5.2017

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

  Huvudstadsregionen Det övriga Finland
  1983 = 100
1992 84,2 104,0
1993 79,6 92,5
1994 87,2 95,2
1995 79,8 92,4
1996 85,2 97,2
1997 104,2 111,4
1998 114,4 119,6
1999 126,6 126,4
2000 133,8 127,3
2001 128,9 122,2
2002 140,7 127,6
2003 147,6 134,5
2004 156,3 145,2
2005 164,1 153,1
2006 176,8 161,3
2007 184,2 164,5
2008 179,1 159,1
2009 180,8 160,0
2010 198,6 169,1
2011 199,8 166,9
2012 199,9 165,0
2013 204,8 165,0
2014 203,7 161,9
2015 204,3 160,4
2016 208,9 160,1

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.5.2017

Fastighetspriser

  Egnahemshus Tomter för egnahemshus
  Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
  €/bostads-m2 2005 = 100 €/m2 2005 = 100
2005 1 214 100,0 100,0 10,6 100,0 100,0
2006 1 309 107,8 106,1 12,1 115,2 113,4
2007 1 384 114,3 109,8 12,8 123,5 118,6
2008 1 379 115,4 106,5 13,3 129,6 119,6
2009 1 385 112,7 104,0 14,1 124,9 115,3
2010 1 474 121,8 111,1 16,7 140,7 128,3
2011 1 508 125,2 110,3 18,0 136,7 120,4
2012 1 526 124,9 107,1 19,6 140,9 120,8
2013 1 519 123,0 103,9 21,5 145,1 122,6
2014 1 505 120,9 101,1 23,3 151,1 126,3
2015 1 554 121,3 101,6 23,2 139,7 117,1
2016 1 568 122,7 102,4 28,7 145,1 121,2

Källa: Statistikcentralen, Fastighetspriser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 24.3.2017

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

  Aravalägenheter Fritt finansierade bostäder Alla hyresbostäder
  €/m2/mån.
1990 3,91 4,33 4,14
2000 6,39 7,67 7,10
2001 6,64 7,99 7,42
2002 6,92 8,21 7,66
2003 7,16 8,50 7,94
2004 7,37 8,60 8,07
2005 7,54 8,81 8,27
2006 7,68 8,93 8,37
2007 7,96 9,35 8,72
2008 8,38 9,73 9,04
2009 8,93 10,07 9,48
2010 9,28 10,40 9,86
2011 9,90 11,54 10,79
2012 10,25 11,98 11,19
2013 10,64 12,43 11,61
2014 10,96 12,84 11,98
2015 11,21 13,30 12,34
2016 11,38 13,65 12,61

Källa: Statistikcentralen, Bostadshyror

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.3.2017

 

Ämnesområde: Boende

Senast uppdaterad 9.8.2017