Priser och kostnader

Konsumentprisindex

  2010 = 100 2015 = 100
2014 2015 2016 2016
Totalindex 109,0 108,8 109,2 100,4
Livsmedel och alkoholfria drycker 117,9 115,7 114,4 98,9
Alkoholhaltiga drycker och tobak 114,6 116,0 117,2 101,0
Kläder och skodon 102,2 102,8 102,1 99,4
Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra
bränslen
109,8 110,7 111,3 100,5
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll
av bostaden
106,0 105,7 105,3 99,7
Hälsovård 106,0 109,3 116,8 106,8
Transport 109,2 107,1 106,9 99,8
Kommunikationer 86,8 83,1 83,8 100,8
Rekreation och kultur 101,5 100,2 99,6 99,4
Utbildning 114,2 113,1 115,7 102,3
Restauranger och hotell 113,8 115,5 117,5 101,7
Diverse varor och tjänster 110,7 111,0 110,7 99,7

Källa: Statistikcentralen, Konsumentprisindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.5.2017

Inflation

  Konsumentprisindex, genomsnittlig förändring på årsnivå, %
1975 17,8
1980 11,6
1990 6,1
2000 3,4
2010 1,2
2011 3,4
2012 2,8
2013 1,5
2014 1,0
2015 -0,2
2016 0,4

Källa: Statistikcentralen, Konsumentprisindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.1.2017

Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100

  Totalindex
1960 138
1970 223
1980 651
1990 1 248
2000 1 501
2010 1 751
2015 1 906
2016 1 913

Källa: Statistikcentralen, Konsumentprisindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.7.2017

Producentprisindex 2010 = 100

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 100,0 106,4 109,7 109,9 108,4 104,9 103,3
Exportprisindex 100,0 104,9 105,3 103,6 102,5 101,1 98,2
Importprisindex 100,0 108,3 111,4 108,9 106,5 100,1 96,6
Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter 100,0 107,5 111,0 112,2 111,0 108,0 106,7
Producentprisindex för industrin 100,0 105,6 107,0 106,6 105,6 103,6 101,2

Källa: Statistikcentralen, Producentprisindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.1.2017

Producentprisindex 1949 = 100

  1970 1980 1990 2000 2010 2016
Partiprisindex 297 919 1 435 1 701 2 000 2 147
Produktionsprisindex 308 932 1 433 1 666 1 843 1 865
Exportprisindex 343 969 1 392 1 686 1 633 1 603
Importprisindex 277 858 1 000 1 335 1 495 1 441

Källa: Statistikcentralen, Producentprisindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 30.1.2017

Omräkning av penningvärde

Med hjälp av koefficienter värdet i mark åren 1917–2001 och värdet i euro åren 2002–2015 kan räknas om till värdet i euro år 2016

  Koefficient
  2016 = 1,000
1917 1) 1,2454
1920 1) 0,4160
1930 0,3452
1940 0,2995
1950 0,0394
1960 0,0233
1970 1,4453
1980 0,4943
1990 0,2577
2000 0,2144
2001 0,2090
2002 1,2235
2003 1,2129
2004 1,2106
2005 1,2003
2006 1,1795
2007 1,1506
2008 1,1057
2009 1,1056
2010 1,0923
2011 1,0557
2012 1,0269
2013 1,0119
2014 1,0015
2015 1,0036
2016 1,0000

1) Uppgiften är inofficiell

Källa: Statistikcentralen, Konsumentprisindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.4.2017

Byggnadskostnadsindex

Totalindex 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2010 = 100 100,0 103,3 105,8 106,9 107,9 108,5 109,0
2000 = 100 127,5 131,7 134,9 136,3 137,7 138,4 139,1
1964 = 100 1 157,6 1 196,0 1 225,1 1 237,4 1 249,8 1 256,1 1 262,5
Årsförändring, % 1,1 3,3 2,4 1,0 1,0 0,5 0,5

Källa: Statistikcentralen, Byggnadskostnadsindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.1.2017

Vissa medelpriser, €

  Enhet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lättmjölk l 0,79 0,84 0,87 1,05 1,10 1,03 1,01
Smör 500 g 1,93 2,33 2,92 3,06 2,87 2,48 2,46
Ost, Emmentaler kg 12,57 13,13 13,82 14,13 14,02 14,52 13,85
Ägg kg 3,00 3,25 3,93 4,25 3,68 3,60 3,45
Matpotatis kg 0,68 0,80 0,82 0,94 0,87 0,93 0,97
Makaroner 400 g 0,41 0,42 0,41 0,43 0,42 0,40 0,38
Vetemjöl 2 kg 1,04 1,21 1,24 1,38 1,36 1,35 1,32
Köttfärs av nöt kg 8,33 8,74 9,65 10,68 10,20 10,11 9,95
Nötstek kg 12,10 13,54 15,87 16,88 16,74 16,21 16,07
Bröstfilé av kyckling kg 11,28 12,47 13,12 13,75 13,47 13,18 13,02
Länkkorv kg 3,85 4,24 4,44 4,80 4,94 4,64 4,30
Regnbåge, hel kg 8,62 10,18 8,43 9,04 9,56 8,50 9,70
Tonfiskkonserv 150 g 1,27 1,49 1,71 1,85 1,81 1,75 1,79
Kaffepaket 500 g 3,06 4,25 4,11 3,56 3,59 3,87 3,66
Strösocker kg 0,96 1,00 1,06 1,13 1,08 0,93 0,89
Kruksallad st. 0,93 0,94 0,95 1,12 1,10 1,16 1,13
Tomat kg 3,67 3,18 3,24 3,08 3,25 3,19 3,03
Gurka kg 2,61 2,49 2,60 2,77 2,57 2,50 2,47
Apelsiner kg 1,48 1,46 1,52 1,61 1,53 1,55 1,61
Banan kg 1,57 1,64 1,58 1,70 1,69 1,67 1,48
Bensin 95 E10 l 1,43 1,56 1,67 1,64 1,61 1,46 1,38
Biobiljett st. 9,60 10,11 10,86 11,12 11,22 11,36 11,77

Källa: Statistikcentralen, Konsumentprisindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.1.2017

 

Ämnesområde: Priser och kostnader

Senast uppdaterad 24.5.2017