Företag

Företag 2015

Näringsgren (TOL 2008) Företag Anställda Omsättning
     % 1 000  % mn €  %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 76 246 21,2 54 3,8 2 007 0,5
Tillverkning 20 768 5,8 299 21,0 124 333 32,7
Byggverksamhet 41 616 11,6 152 10,7 30 270 8,0
Handel, reparation av motorfordon
och motorcyklar
43 695 12,1 240 16,9 114 117 30,0
Transport och magasinering 21 102 5,9 123 8,6 22 531 5,9
Hotell- och restaurangverksamhet 11 781 3,3 57 4,0 6 139 1,6
Informations- och kommunikationsverksamhet 10 084 2,8 79 5,6 19 193 5,0
Finans- och försäkringsverksamhet 7 660 2,1 41 2,9 - -
Fastighetsverksamhet 25 444 7,1 19 1,3 8 141 2,1
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
35 682 9,9 99 6,9 13 810 3,6
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster
14 063 3,9 123 8,6 10 483 2,8
Vård och omsorg, sociala tjänster 18 661 5,2 67 4,7 6 059 1,6
Övriga näringsgrenar 33 249 9,2 71 5,0 23 434 6,2
Alla näringsgrenar 360 051 100 1 423 100 380 516 100
Antal anställda            
0–4 321 887 89,4 263 18,5 45 322 11,9
5–9 18 983 5,3 123 8,6 20 863 5,5
10–19 10 136 2,8 135 9,5 28 834 7,6
20–49 5 816 1,6 174 12,2 47 414 12,5
50–99 1 741 0,5 119 8,3 30 830 8,1
100–249 916 0,3 140 9,8 48 407 12,7
250–499 307 0,1 108 7,6 30 921 8,1
500–999 156 0,0 105 7,3 38 050 10,0
1 000– 109 0,0 257 18,1 89 875 23,6
Totalt 360 051 100 1 423 100 380 516 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 16.12.2016

Nya och nedlagda företag 2016

Näringsgren (TOL 2008) Nya företag Nedlagda företag Företags-
beståndet
    i % av
företags-
beståndet
  i % av
företags-
beståndet
 
Handel, reparation av motor-
fordon och motorcyklar
4 451 7,4 4 716 7,8 60 433
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
4 589 8,4 3 633 6,7 54 613
Byggverksamhet 3 751 7,2 3 585 6,8 52 390
Fastighetsverksamhet 1 557 5,6 1 064 3,8 27 692
Tillverkning 1 494 5,5 1 571 5,8 27 137
Transport och magasinering 849 3,7 1 239 5,3 23 218
Övriga näringsgrenar 11 778 8,8 9 118 6,8 133 229
Alla näringsgrenar 28 469 7,5 24 926 6,6 378 712

Källa: Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 24.8.2017

 

Ämnesområde: Företag

Senast uppdaterad 24.8.2017