Sosiaaliturva

Sosiaalimenot kohderyhmittäin

Eläkkeensaajat

Sosiaalimenot kohderyhmittäin

 
Sosiaalimenot, milj. €
2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
Sairaus ja terveys 13 468 24,6 14 156 24,9 14 836 24,7 15 223 24,0 15 421 23,5
Toimintarajoitteisuus 6 427 11,7 6 559 11,5 6 761 11,2 6 927 10,9 6 971 10,6
Vanhuus 19 171 35,0 20 384 35,9 22 055 36,7 23 631 37,3 24 837 37,9
Leski ja muut omaiset 1 724 3,1 1 700 3,0 1 744 2,9 1 802 2,8 1 803 2,8
Perhe ja lapset 5 845 10,7 6 095 10,7 6 385 10,6 6 541 10,3 6 550 10,0
Työttömyys 4 370 8,0 3 880 6,8 4 062 6,8 4 597 7,3 5 249 8,0
Asuminen 923 1,7 973 1,7 1 048 1,7 1 138 1,8 1 240 1,9
Muu sosiaaliturva 1 425 2,6 1 589 2,8 1 730 2,9 1 814 2,9 1 845 2,8
Hallinto 1 480 2,7 1 506 2,6 1 536 2,6 1 645 2,6 1 637 2,5
Sosiaalimenot yhteensä 54 832 100 56 841 100 60 156 100 63 317 100 65 553 100
% BKT:sta 29,3   28,9   30,1   31,1   31,9  

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Taulukko Excel-muodossa suoluk_sosi1.xls

Päivitetty: 23.3.2016

 

Eläkkeensaajat

Eläkelaji 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vanhuuseläke 1 093 267 1 134 942 1 174 470 1 209 645 1 237 541 1 270 408
Työttömyyseläke 33 938 23 017 10 956 5 257 380  -
Työkyvyttömyyseläke 267 248 260 453 250 703 241 872 232 475 221 952
Osa-aikaeläke 28 764 27 521 23 511 20 433 16 057 12 066
Maatalouden erityiseläkkeet 24 330 22 152 20 155 18 304 16 811 15 322
Leskeneläke 263 176 262 692 261 135 259 932 258 354 256 330
Lapseneläke 22 503 21 808 21 147 20 407 19 638 18 885
Kaikki 1) 1 463 835 1 483 041 1 494 425 1 513 122 1 525 317 1 540 972
Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) keskimääräinen kokonaiseläke 
vuonna 2015 oli 1 613 €/kk, miehillä 1 829 € ja naisilla 1 434 €.
1) Yksi henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Lähde: Eläketurvakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_sosi2.xls

Päivitetty: 11.4.2016

 


Päivitetty 11.4.2016

Jaa