Energia

Sisällysluettelo

Energian kokonaiskulutus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.4.2021

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2020*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 22 358 27,6
Vesivoima 15 608 19,3
Tuulivoima 7 970 9,8
Aurinkovoima 256 0,3
Nettotuonti 14 949 18,4
Muu lämpövoima 19 931 24,6
Yhteensä 81 072 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 37 293 46,0
Kotitaloudet ja maatalous 22 700 28,0
Palvelut ja julkinen kulutus 18 647 23,0
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 432 3,0
Yhteensä 81 072 100

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.4.2021

Asumisen energiankulutus 2019

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 43 370 66,7
Käyttöveden lämmitys 10 022 15,4
Muut sähkölaitteet 6 281 9,7
Saunojen lämmitys 3 069 4,7
Valaistus 1 558 2,4
Ruoan valmistus 680 1,0
Yhteensä 64 980 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 545 34,7
Kaukolämpö 18 517 28,5
Puu 14 304 22,0
Lämpöpumppu 6 231 9,6
Muut 1) 3 383 5,2
Yhteensä 64 980 100

1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt- ja raskas polttoöljy

Lähde: Tilastokeskus, Asumisen energiankulutus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.3.2021

 

Aihealue: Energia

Päivitetty 23.4.2021