Energia

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Energian kokonaiskulutus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2021*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 22 649 26,1
Vesivoima 15 550 17,9
Tuulivoima 8 133 9,4
Aurinkovoima 305 0,4
Nettotuonti 17 768 20,5
Muu lämpövoima 22 370 25,8
Yhteensä 86 775 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 37 706 43,5
Kotitaloudet ja maatalous 24 535 28,3
Palvelut ja julkinen kulutus 21 906 25,2
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 629 3,0
Yhteensä 86 775 100

* ennakkotieto

Asumisen energiankulutus 2020

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 39 220 64,3
Käyttöveden lämmitys 10 082 16,5
Muut sähkölaitteet 6 209 10,2
Saunojen lämmitys 3 063 5,0
Valaistus 1 512 2,5
Ruoan valmistus 898 1,5
Yhteensä 60 984 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 041 36,1
Kaukolämpö 16 982 27,8
Puu 13 154 21,6
Lämpöpumppu 5 811 9,5
Muut 1) 2 996 4,9
Yhteensä 60 984 100

1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt- ja raskas polttoöljy

Aihealue: Energia

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 17.6.2022