Energia

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Energian kokonaiskulutus 1970-2022*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2022*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 24 221 29,6
Vesivoima 13 354 16,3
Tuulivoima 11 562 14,1
Aurinkovoima 380 0,5
Nettotuonti 12 518 15,3
Muu lämpövoima 19 679 24,0
Yhteensä 81 714 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 36 341 44,5
Kotitaloudet ja maatalous 24 307 29,7
Palvelut ja julkinen kulutus 17 825 21,8
Siirto- ja jakeluhäviöt 3 241 4,0
Yhteensä 81 714 100

* ennakkotieto

Asumisen energiankulutus 2021

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 46 423 67,5
Käyttöveden lämmitys 10 133 14,7
Muut sähkölaitteet 6 871 10,0
Saunojen lämmitys 3 069 4,5
Valaistus 1 482 2,2
Ruoan valmistus 833 1,2
Yhteensä 68 810 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 24 261 35,3
Kaukolämpö 19 688 28,6
Puu 14 753 21,4
Lämpöpumppu 7 345 10,7
Muut 1) 2 763 4,0
Yhteensä 68 810 100

1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt- ja raskas polttoöljy

Aihealue: Energia

 

Tilastolukuja energiasta muualla

Energian tuotannosta, kulutuksesta, päästöistä ja hinnoista on kattavasti tietoa Excel-pohjaisessa Energia 2022 -taulukkopalvelussa.

Keskeisiä energiatilastoja esitetään myös englanninkielisessä taskukokoisessa julkaisussa Energy in Finland 2022 (pdf, doria.fi).

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 8.8.2023