Koulutus

Sisällysluettelo

Väestö koulutusasteen mukaan

  2000 % 2010 % 2018 % 2019 %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 244 782 100 4 487 599 100 4 635 685 100 4 654 256 100
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 2 520 455 59,4 3 004 903 67,0 3 399 532 73,3 3 435 385 73,8
Toinen aste 1 526 023 36,0 1 737 248 38,7 1 885 053 40,7 1 892 279 40,7
Erikoisammattikoulutusaste 2 913 0,1 20 808 0,5 41 471 0,9 44 372 1,0
Alin korkea-aste 520 683 12,3 472 283 10,5 431 981 9,3 426 481 9,2
Alempi korkeakouluaste 217 221 5,1 395 862 8,8 542 023 11,7 557 666 12,0
Ylempi korkeakouluaste 230 367 5,4 342 598 7,6 450 497 9,7 464 953 10,0
Tutkijakoulutusaste 23 248 0,5 36 104 0,8 48 507 1,0 49 634 1,1
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 724 327 40,6 1 482 696 33,0 1 236 153 26,7 1 218 871 26,2

Lähde: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.1.2021

Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Koulutussektori Opiskelijat 1)   Suoritetut tutkinnot  
  2018 2019 2018 2019
Perusasteen koulutus 565 516 569 283 57 698 59 765
Lukiokoulutus 103 440 105 248 30 873 29 605
Ammatillinen koulutus 322 296 320 058 79 588 71 579
Ammattikorkeakoulukoulutus 142 022 142 157 27 965 28 099
Yliopistokoulutus 153 429 153 767 30 773 31 707
Yhteensä 1 286 703 1 290 513 226 897 220 755

1) Tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta. Muiden koulutussektoreiden tiedot ovat tilanteesta 20.9.

Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.1.2021

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Sijoittuminen koulutuksen jälkeen

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.2.2021

 

Aihealue: Koulutus

Päivitetty 10.3.2021