Yritykset

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Yritykset toimialoittain 2020

Toimiala TOL 2008 Yritykset Henkilöstö 1) Liikevaihto
  lukumäärä % Tuhatta % Milj. € %
Yhteensä 368 622 100 1 503 100 413 368 100
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 74 001 20,1 55 3,6 2 642 0,6
Kaivostoiminta ja louhinta 887 0,2 6 0,4 2 248 0,5
Teollisuus 19 885 5,4 302 20,1 128 765 31,2
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 981 0,3 13 0,9 13 242 3,2
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 527 0,4 9 0,6 3 060 0,7
Rakentaminen 42 375 11,5 171 11,4 40 381 9,8
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 39 580 10,7 237 15,8 118 489 28,7
Kuljetus ja varastointi 19 719 5,3 110 7,3 19 097 4,6
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 12 274 3,3 54 3,6 5 426 1,3
Informaatio ja viestintä 11 790 3,2 94 6,3 23 451 5,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9 641 2,6 42 2,8 . . . .
Kiinteistöalan toiminta 32 020 8,7 23 1,6 12 463 3,0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 38 795 10,5 113 7,5 17 019 4,1
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 14 812 4,0 141 9,4 12 654 3,1
Koulutus 4 019 1,1 9 0,6 843 0,2
terveys- ja sosiaalipalvelut 18 245 4,9 91 6,0 8 779 2,1
Taiteet, viihde ja virkistys 8 465 2,3 15 1,0 3 128 0,8
Muu palvelutoiminta 19 520 5,3 18 1,2 1 680 0,4
Tuntematon 86 0,0 0 0,0 1 0,0

1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina

Yritykset henkilöstön suuruusluokittain 2020

Henkilöstön suuruusluokka Yritykset Henkilöstö 1) Liikevaihto
  Lukumäärä % Tuhatta % Milj. € %
Yhteensä 368 622 100 1 503 100 413 368 100
0–4 328 904 89,2 241 16,0 48 635 11,8
5–9 18 951 5,1 123 8,2 22 513 5,4
10–19 10 715 2,9 143 9,5 30 866 7,5
20–49 6 337 1,7 189 12,6 44 925 10,9
50–99 2 089 0,6 142 9,5 38 458 9,3
100–249 986 0,3 147 9,8 43 429 10,5
250–499 354 0,1 120 8,0 36 654 8,9
500–999 168 0,0 119 7,9 34 135 8,3
1 000– 118 0,0 279 18,5 113 752 27,5

1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2021

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Vireille pannut konkurssit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Teollisuusyritysten toimipaikat 2020

Toimiala TOL 2008 Yritysten toimipaikat Henkilöstö 1), henkilö­työvuotta Tuotannon jalostus­arvo
  Luku­määrä Tuhatta milj. € %
Koko teollisuus 27 232 326 35 029 100
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 020 7 911 2,6
C Teollisuus 22 604 296 28 586 81,6
Elintarvikkeiden valmistus 1 902 31 2 330 6,7
Juomien valmistus 222 3 404 1,2
Tekstiilien valmistus 645 3 194 0,6
Vaatteiden valmistus 911 2 113 0,3
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 167 1 73 0,2
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1 809 18 1 142 3,3
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 312 17 2 377 6,8
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 862 5 328 0,9
Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 29 3 325 0,9
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 407 12 2 486 7,1
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 42 5 1 279 3,7
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 594 12 967 2,8
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 897 12 1 029 2,9
Metallien jalostus 160 13 1 265 3,6
Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) 4 671 38 2 798 8,0
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 624 20 3 190 9,1
Sähkölaitteiden valmistus 535 15 1 461 4,2
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1 528 43 3 851 11,0
Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 256 9 582 1,7
Muiden kulkuneuvojen valmistus 418 7 381 1,1  
Huonekalujen valmistus 860 6 349 1,0
Muu valmistus 1 292 4 248 0,7
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3 461 20 1 413 4,0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 644 12 4 148 11,8  
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 964 11 1 384 4,0

1) Palkansaajat ja yrittäjät

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2015 = 100

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Kaupan myynnin määräindeksi 2015 = 100

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Kaupan liikevaihto

Toimiala TOL 2008. Yritysten tiedot yritysyksikön tietoihin perustuen

Vuosi Tukkukauppa 1) Vähittäiskauppa 1) Autokauppa 2) Yhteensä
  Milj. € % Milj. € % Milj. € % Milj. € %
2017 54 903 48 42 447 37 17 189 15 114 539 100
2018 63 045 53 37 955 32 17 907 15 118 906 100
2019 60 595 51 39 021 33 18 248 15 117 864 100
2020 60 636 51 39 803 34 18 050 15 118 489 100

1) Pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa
2) Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

Tuonti, vienti ja kauppatase

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

 

Lähde: Tulli

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.9.2022

Suurimmat tuonti- ja vientimaat 2021

Tuonti alkuperämaittain Milj. € %
Saksa 10 858 14,9
Venäjä 8 620 11,8
Ruotsi 8 425 11,6
Kiina 6 600 9,0
Alankomaat 3 890 5,3
Puola 2 449 3,4
Viro 2 417 3,3
Yhdysvallat 2 342 3,2
Italia 2 019 2,8
Ranska 1 815 2,5
Muut maat 23 501 32,2
Yhteensä 72 936 100
Vienti määrämaittain Milj. € %
Saksa 9 154 13,3
Ruotsi 7 115 10,3
Yhdysvallat 4 658 6,8
Alankomaat 4 344 6,3
Venäjä 3 739 5,4
Kiina 3 625 5,3
Italia 2 942 4,3
Iso-Britannia 2 560 3,7
Viro 2 405 3,5
Belgia 2 309 3,4
Muut maat 26 058 37,7
Yhteensä 68 908 100

 

Lähde: Tulli

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.9.2022

Tuonti ja vienti tuoteluokittain 2021

Tuoteluokka CPA 2015

Tuonti Milj. € %
Kemian teollisuuden tuotteet 13 227 18,1
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 10 416 14,3
Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 8 035 11,0
Kulkuneuvot 7 953 10,9
Koneet ja laitteet 6 557 9,0
Muut 26 748 36,7
Yhteensä 72 936 100
Vienti    
Metsäteollisuuden tuotteet 13 037 18,9
Kemian teollisuuden tuotteet 12 674 18,4
Metallit ja metallituotteet 11 448 16,6
Koneet ja laitteet 8 978 13,0
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 7 721 11,2
Muut 15 050 21,9
Yhteensä 68 908 100

 

Lähde: Tulli

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.9.2022

Aihealue: Yritykset

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 2.9.2022