Yritykset

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Yritykset toimialoittain 2021

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset.

Toimiala TOL 2008 Yritykset Henki-
löstö 1)
Liike-
vaihto
Lukumäärä % Tuhatta Milj. €
Yhteensä 562 175 100 1 403 488 748
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 131 321 23,4 40 3 009
Kaivostoiminta ja louhinta 1 157 0,2 6 2 421
Teollisuus 28 242 5,0 297 144 388
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 327 0,2 13 18 235
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 2 398 0,4 11 3 824
Rakentaminen 54 512 9,7 154 43 197
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 55 550 9,9 216 128 515
Kuljetus ja varastointi 23 343 4,2 102 20 918
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 15 751 2,8 45 5 699
Informaatio ja viestintä 20 270 3,6 95 25 482
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 14 721 2,6 42 33 211
Kiinteistöalan toiminta 42 202 7,5 19 13 331
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 66 109 11,8 107 18 093
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 23 107 4,1 124 12 808
Koulutus 8 864 1,6 7 821
Terveys- ja sosiaalipalvelut 25 167 4,5 94 9 857
Taiteet, viihde ja virkistys 17 350 3,1 13 3 088
Muu palvelutoiminta 30 572 5,4 19 1 851
Tuntematon 212 0,0 0 2

1) Henkilötyövuotta

Yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan 2021

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset.

Henkilöstön
suuruusluokka
Yritykset Henkilöstö,
henkilötyö-
vuotta
Liikevaihto
Lukumäärä % Tuhatta % Milj. € %
Yhteensä 562 175 100 1 403 100 488 748 100
0–4 526 027 93,6 201 14,3 63 871 13,1
5–9 16 937 3,0 109 7,8 26 800 5,5
10–19 9 654 1,7 129 9,2 34 242 7,0
20–49 6 003 1,1 179 12,8 50 031 10,2
50–99 1 965 0,3 135 9,6 45 555 9,3
100–249 953 0,2 144 10,2 53 162 10,9
250–499 348 0,1 118 8,4 42 804 8,8
500–999 171 0,0 120 8,6 41 779 8,5
1 000– 117 0,0 268 19,1 130 503 26,7

Korjattu 24.4.2023.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2022

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.
 

Vireille pannut konkurssit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Teollisuusyritysten toimipaikat 2021

Alueellisen yritystoimintatilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset.

Toimiala TOL 2008 Yritysten toimipaikat Henkilöstö 1) Tuotannon jalostus­arvo
Luku­määrä Henkilö­työvuotta Milj. € %
Koko teollisuus 37 058 319 473 40 965 100
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 285 6 106 1 052 2,6
C Teollisuus 30 970 290 726 33 474 81,7
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 991 12 211 4 870 11,9
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 2 812 10 431 1 569 3,8

1) Palkansaajat ja yrittäjät

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
2015 = 100

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Kaupan myynnin määräindeksi 2015 = 100

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.
 

Kaupan liikevaihto

Toimiala TOL 2008

Vuosi Tukku-
kauppa 1)
Vähittäis-
kauppa 1)
Auto-
kauppa 2)
Yhteensä
Milj. € % Milj. € % Milj. € % Milj. € %
2018 63 111 53,0 38 099 32,0 17 966 15,1 119 176 100
2019 60 821 51,4 39 137 33,1 18 293 15,5 118 252 100
2020 60 740 51,2 39 929 33,6 18 072 15,2 118 741 100
2021 65 800 51,2 42 446 33,0 20 269 15,8 128 515 100

– Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa
2) Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

Tuonti, vienti ja kauppatase

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.
 

Lähde: Tulli

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.9.2023

Suurimmat tuonti- ja vientimaat 2022

Tuonti alkuperämaittain Milj. € %
Saksa 11 926 12,9
Ruotsi 11 639 12,6
Kiina 8 466 9,2
Norja 6 399 6,9
Venäjä 6 181 6,7
Alankomaat 4 940 5,3
Yhdysvallat 4 177 4,5
Viro 3 507 3,8
Puola 3 014 3,3
Italia 2 366 2,6
Muut maat 29 853 32,2
Yhteensä 92 469 100
Vienti määrämaittain Milj. € %
Saksa 9 520 11,6
Ruotsi 8 879 10,8
Yhdysvallat 7 782 9,5
Alankomaat 6 031 7,4

Kiina

4 039 4,9
Viro 3 560 4,3
Iso-Britannia 2 930 3,6
Belgia 2 873 3,5
Ranska 2 528 3,1
Puola 2 504 3,1
Muut maat 31 239 38,2
Yhteensä 81 885 100

Lähde: Tulli

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.9.2023

Tuonti ja vienti tuoteluokittain 2022

Tuoteluokka CPA 2015

Tuonti Milj. € %
Kemian teollisuuden tuotteet 18 236 19,7
Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 13 130 14,2
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 12 658 13,7
Metallit ja metallituotteet 10  378 11,2
Kulkuneuvot 8 562 9,3
Muut 29 506 31,9
Yhteensä 92 469 100
Vienti Milj. € %
Kemian teollisuuden tuotteet 17 718 21,6
Metsäteollisuuden tuotteet 14 546 17,8
Metallit ja metallituotteet 14 495 17,7
Koneet ja laitteet 10 158 12,4
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 9 583 11,7
Muut 15 384 18,8
Yhteensä 81 885 100

Lähde: Tulli

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.9.2023

Aihealue: Yritykset

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 7.12.2023