Yritykset

Sisällysluettelo

Yritykset 2018

Toimiala TOL 2008 Yritykset  Henkilöstö 1)  Liikevaihto 
  lukumäärä % tuhatta % milj. € %
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 75 021 20,8 48 3,2 2 747 0,7
Kaivostoiminta ja louhinta 910 0,3 6 0,4 2 225 0,5
Teollisuus 19 849 5,5 301 20,1 132 091 31,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytys-
  liiketoiminta
926 0,3 12 0,8 14 476 3,4
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jäte-
  huolto ja muu ympäristön puhtaanapito
1 489 0,4 9 0,6 2 975 0,7
Rakentaminen 40 808 11,3 172 11,5 37 720 9,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
  ajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
40 299 11,2 239 16,0 118 906 28,3
Kuljetus ja varastointi 19 526 5,4 123 8,2 23 118 5,5
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 12 012 3,3 62 4,1 7 054 1,7
Informaatio ja viestintä 10 676 3,0 89 6,0 22 010 5,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 281 2,3 44 2,9 - -
Kiinteistöalan toiminta 30 822 8,5 22 1,5 12 430 3,0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
  toiminta
36 614 10,1 106 7,1 15 990 3,8
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 14 212 3,9 140 9,4 12 774 3,0
Koulutus 3 897 1,1 8 0,6 886 0,2
terveys- ja sosiaalipalvelut 18 196 5,0 80 5,3 7 908 1,9
Taiteet, viihde ja virkistys 7 819 2,2 16 1,1 5 237 1,2
Muu palvelutoiminta 19 350 5,4 20 1,3 1 710 0,4
Tuntematon 111 0,0 0 0,0 2 0,0
Yhteensä 360 818 100 1 496 100 420 258 100
Henkilöstön suuruusluokka      
0–4 321 484 89,1 239 16,0 48 687 11,6
5–9 18 887 5,2 123 8,2 22 742 5,4
10–19 10 620 2,9 142 9,5 29 474 7,0
20–49 6 223 1,7 186 12,4 45 942 10,9
50–99 1 982 0,5 135 9,1 43 899 10,4
100–249 989 0,3 149 10,0 43 518 10,4
250–499 359 0,1 126 8,4 35 274 8,4
500–999 151 0,0 106 7,1 34 405 8,2
1 000– 123 0,0 290 19,4 116 318 27,7
Yhteensä 360 818 100 1 496 100 420 258 100

1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina

Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.5.2020

Aloittaneet yritykset toimialoittain 1) 2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Toimiala TOL 2008

Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.5.2020

 

Aihealue: Yritykset

Päivitetty 11.5.2020