Yritykset

Sisällysluettelo

Yritykset 2019

Toimiala TOL 2008 Yritykset Henkilöstö 1) Liikevaihto
  lukumäärä % tuhatta % milj. € %
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 77 923 21,1 53 3,5 2 799 0,7
Kaivostoiminta ja louhinta 897 0,2 6 0,4 2 060 0,5
Teollisuus 19 976 5,4 305 19,9 138 058 32,1
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 952 0,3 13 0,8 14 524 3,4
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 506 0,4 9 0,6 2 968 0,7
Rakentaminen 41 403 11,2 171 11,2 39 731 9,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 39 932 10,8 241 15,8 117 864 27,4
Kuljetus ja varastointi 19 790 5,3 120 7,8 23 622 5,5
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 12 258 3,3 64 4,2 7 338 1,7
Informaatio ja viestintä 11 241 3,0 92 6,0 22 750 5,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 748 2,4 43 2,8 - -
Kiinteistöalan toiminta 31 274 8,5 22 1,4 12 765 3,0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 37 551 10,2 109 7,2 16 919 3,9
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 14 572 3,9 152 9,9 13 750 3,2
Koulutus 4 060 1,1 8 0,6 922 0,2
terveys- ja sosiaalipalvelut 18 208 4,9 88 5,8 8 489 2,0
Taiteet, viihde ja virkistys 8 374 2,3 16 1,1 3 894 0,9
Muu palvelutoiminta 19 841 5,4 19 1,2 1 792 0,4
Tuntematon 1 434 0,4 0 0,0 2 0,0
Yhteensä 369 940 100 1 531 100 430 246 100
Henkilöstön suuruusluokka            
0–4 330 555 89,4 232 15,2 50 965 11,8
5–9 18 466 5,0 120 7,8 22 154 5,1
10–19 10 679 2,9 143 9,4 30 604 7,1
20–49 6 395 1,7 191 12,5 48 464 11,3
50–99 2 160 0,6 148 9,6 39 595 9,2
100–249 1 025 0,3 153 10,0 44 067 10,2
250–499 372 0,1 128 8,4 37 819 8,8
500–999 161 0,0 113 7,4 33 418 7,8
1 000– 127 0,0 302 19,7 123 161 28,6
Yhteensä 369 940 100 1 531 100 430 246 100

1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina

Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2021

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 1) 2020

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Toimiala TOL 2008

Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.8.2021

 

Aihealue: Yritykset

Päivitetty 24.11.2021