Palkat ja työvoimakustannukset

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.2.2019

Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi

Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.2.2019

Kokonaisansiot työnantajasektorin mukaan 2017

Työnantajasektori Kokoaikaiset palkansaajat
  Lukumäärä Kokonaisansion mediaani, €/kk
    Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen 959 723 3 095 3 319 2 802
Kunta 360 588 2 760 3 159 2 701
Valtio 67 214 3 641 3 965 3 208
Yhteensä 1 387 525 3 018 3 332 2 771

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.10.2018

Kokonaisansiot 1) koulutusasteen ja iän mukaan 2017

Kokonaisansiot koulutusasteen ja iän mukaan 2017

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.10.2018

Kokonaisansiot ammatin mukaan 2017

Ammattiluokka Kokoaikaiset palkansaajat 
  Yhteensä Kokonaisansion mediaani, €/kk
    Yhteensä Miehet Naiset
Johtajat 45 352 5 973 6 359 5 187
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat 1 969 7 064 7 040 7 210
Erityisasiantuntijat 336 639 3 994 4 381 3 684
Lääkärit 12 645 6 874 7 280 6 635
Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat 38 700 2 995 3 582 2 881
Asiantuntijat 340 009 3 131 3 588 2 873
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 52 446 2 942 3 241 2 916
Myynti- ja ostoagentit 44 945 3 809 4 093 3 420
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 96 822 2 616 2 727 2 591
Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 16 758 2 656 2 723 2 650
Palvelu- ja myyntityöntekijät 228 969 2 419 2 599 2 372
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 104 799 2 405 2 519 2 398
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 127 860 2 881 2 911 2 550
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 118 151 2 910 2 994 2 534

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.10.2018

 

Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset

Päivitetty 31.5.2019