Terveys

Sisällysluettelo

Terveydenhuolto

  2000 2010 2015 2017 2018 2019
Lääkäreitä 15 905 l   20 306 21 980 . . . . . .
Asukkaita/lääkäri 325 l   264 249 . . . . . .
Hammaslääkäreitä 4 794 4 699 5 000 . . . . . .
Sairaaloita 389 271 253 *253 . . . .
Apteekkeja 595 618 615 614 618 621
Lääkemääräyksiä, tuhatta 37 934 50 364 55 791 61 250 63 300 64 668
Lääkemääräyksiä, asukasta kohti 7,3 9,4 10,2 11,1 11,4 11,7

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

* ennakkotieto

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.1.2021

Terveydenhuoltomenot 1)

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.
1) Pl. investointimenot. Tilastoinnissa käytetään EU-asetusperusteista SHA 2011-tilastointijärjestelmää.
2) Pl. työterveys-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto. Ml. kotisairaanhoito 2000–2014.
3) Pl. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoito. Ml. kotihoito vuodesta 2015.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.5.2021

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

  2000 2010 2016 2017 2018 2019 1)
  Tuhatta          
Terveyskeskus            
Avohoitokäynnit 2)  25 131 27 191 I   24 670 25 087 25 127 I   22 772
Lääkärikäynnit  10 350 7 129 I     6 684 6 634 6 442 I     5 889
Muut  14 780 18 796 I   17 986 18 453 18 685 I   16 883
Erikoissairaanhoito            
Avohoitokäynnit 3) 5 693 7 858 9 770 10 036 10 469 . .
Päiväkirurgiset hoitojaksot 128 176 177 177 183 . .
Vuodeosastojen hoitojaksot 960 816 779 782 770 . .

1) Vuoden 2019 perusterveydenhuollon avohoidon tietoja ei saatu kattavasti kaikista terveyskeskuksista.
2) Pl. hammashuolto
3) Sisältää käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.1.2021

Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Vuodesta 2000 lähtien alkoholijuomien matkustajatuonti, vuodesta 2017 lähtien ml. internet-ostot ulkomailta.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2021

Päivittäin tai satunnaisesti tupakkatuotteita 1) käyttävien 20–64-vuotiaiden osuus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Tupakkatuotteiden käyttö sisältää savukkeiden, nuuskan tai molempien tuotteiden yhtäaikaisen käytön

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.8.2021

Kuolemansyyt 2020

Kuolemansyy Kuolleet % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 18 496 33 9 541 34 8 955 33
Kasvaimet 13 411 24 7 154 26 6 257 23
Dementia, Alzheimerin tauti 10 673 19 3 495 12 7 178 26
Tapaturmat pl. alkoholimyrkytykset 2 213 4 1 457 5 756 3
Hengityselinten sairaudet 1 749 3 1 130 4 619 2
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 716 3 1 318 5 398 1
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 359 2 621 2 738 3
Itsemurhat 717 1 529 2 188 1
Covid-19-virusinfektio 558 1 282 1 276 1
Muut kuolemansyyt 4 606 8 2 444 9 2 162 8
Yhteensä 55 498 100 27 971 100 27 527 100

Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2021

Aihealue: Terveys

Päivitetty 21.12.2021