Ympäristö ja luonnonvarat

Sisällysluettelo

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2019
Pinta-ala 338 455
  Maata 303 921
  Makeaa vettä 34 534
Merivettä 52 454
Yhteensä 390 909
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti  1 324
Pisin joki, km
Kemijoki   500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin.
Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.

Lähteet: Maanmittauslaitos

Suomen ympäristökeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.1.2019

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2019

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 11 614 2 366 532 17,8
Kansallispuistot 40 1 002 304 18,0
Luonnonpuistot 19 154 150 1,9
Soidensuojelualueet 167 473 866 2,5
Lehtojensuojelualueet 46 1 058 1,1
Vanhat metsät 87 9 479 3,0
Muut valtion luonnonsuojelualueet 284 350 439 10,1
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 10 911 339 484 53,5
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 60 35 752 92,2
Erämaa-alueet 12 1 489 121 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Lähteet: Ympäristöministeriö

Metsähallitus

ÅSUB

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.2.2019

Kansallispuistot ja luonnonpuistot 1.1.2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

© Metsähallitus 2019

© Maanmittauslaitos 1/MML/19

Lähde: Metsähallitus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.1.2019

Sääolot

  Keskilämpötila (°C)    Sadepäivien määrä 1)  
  Helsinki Sodankylä Helsinki Sodankylä
   1981–2010 2018  1981–2010 2018  1981–2010 2018  1981–2010 2018
Tammikuu -3,9 -1,2 -13,5 -11,7 12 9 9 9
Helmikuu -4,7 -7,0 -12,7 -14,9 8 5 8 1
Maaliskuu -1,3 -3,6 -7,5 -10,4 8 5 8 5
Huhtikuu 3,9 5,0 -1,3 0,2 7 9 6 10
Toukokuu 10,2 14,5 5,3 10,2 7 2 9 3
Kesäkuu 14,6 15,3 11,6 11,0 8 5 10 8
Heinäkuu 17,8 21,1 14,5 20,1 8 5 11 6
Elokuu 16,3 18,6 11,7 13,6 10 7 10 12
Syyskuu 11,5 13,9 6,2 7,8 10 11 9 13
Lokakuu 6,6 7,7 0,1 -0,4 10 9 9 5
Marraskuu 1,6 3,8 -7,1 -0,8 12 3 10 4
Joulukuu -2,0 -0,8 -11,7 -8,5 11 9 8 12

1) Sademäärä ≥ 1,0 mm

Lähde: Ilmatieteen laitos

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.2.2019

Päästöt ilmaan

  1990 2000 2010 2016 2017 2018
Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekv., milj. tonnia 71,3 70,2 75,7 58,1 55,3 56,4
Hiilidioksidi 1), milj. tonnia 52,6 52,8 59,3 42,5 40,1 41,3
Rikki (SO2:na), tuhatta tonnia 250   81 67 40 35 34
Typen oksidit (NO2:na), tuhatta tonnia 299   236 181 129 125 121

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.12.2019

Yhdyskuntajätteiden käsittely

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Jätetilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.1.2019, korjattu 25.2.2019

 

Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat

Päivitetty 8.1.2020