Ympäristö ja luonto

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Maantieteellisiä tietoja

Suomen pinta-ala, km2, 1.1.2024
Pinta-ala 338 485
- Maata 303 985
- Makeaa vettä 34 500
Merivettä 52 420
Yhteensä 390 905
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 344
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 944
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m meren pinnan yläpuolella
Halti 1 324
Pisin joki, km
Kemijoki 500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
Merialueilla  
- Ahvenanmanner 689
- Kemiönsaari 545
Sisävesillä  
- Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin

Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2023

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 14 513 2 502 650 454 859 18,2
Kansallispuistot 41 1 017 400 182 852 18,0
Luonnonpuistot 19 153 998 2 843 1,8
Soidensuojelualueet 163 487 644 12 374 2,5
Lehtojensuojelualueet 45 1 050 11 1,0
Vanhojen metsien suojelualueet 74 7 978 256 3,2
Muut valtion luonnonsuojelualueet 743 417 254 39 593 9,5
Yksityiset luonnonsuojelualueet 13 368 381 006 183 503 48,2
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 60 36 320 33 427 92,0
Erämaa-alueet 12 1 489 311 111 220 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Kansallispuistot ja luonnonpuistot 1.1.2023

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

© Metsähallitus 2023
© Maanmittauslaitos 1/MML/23

Sääolot

Kuukausi Keskilämpötila (°C) Sadepäivien määrä
(sademäärä ≥ 1,0 mm)
Helsinki Sodankylä Helsinki Sodankylä
1991–
2020
2023 1991–
2020
2023 1991–
2020
2023 1991–
2020
2023
Tammikuu -3,1 -0,8 -12,5 -7,7 12 14 10 14
Helmikuu -3,8 -1,3 -12,1 -8,8 9 7 8 7
Maaliskuu -0,7 -0,4 -7,1 -10,7 8 11 8 9
Huhtikuu 4,4 5,9 -0,8 0,1 7 3 7 5
Toukokuu 10,4 10,9 5,6 8,3 7 5 8 6
Kesäkuu 14,9 17,0 11,9 13,9 8 3 11 6
Heinäkuu 18,1 16,9 15,0 14,5 7 13 11 8
Elokuu 16,9 17,8 12,4 14,6 10 13 9 12
Syyskuu 12,3 15,8 7,0 10,0 9 8 9 15
Lokakuu 6,6 5,6 0,0 -2,7 10 15 9 8
Marraskuu 2,4 0,8 -5,8 -10,9 12 11 11 7
Joulukuu -0,7 -3,3 -9,6 -11,5 11 14 10 5
Tammi–
joulukuu
6,5 7,1 0,3 0,8 110 117 111 102

Lähde: Ilmatieteen laitos

Sääolot (xlsx)

Päivitetty: 27.2.2024

Päästöt ilmaan

  1990 2000 2010 2020 2021 2022
Kasvihuonekaasupäästöt, milj. tonnia CO2-ekvivalenttia 71,3 70,2 75,5 47,7 47,6 46,0
Hiilidioksidi 1), milj. tonnia 52,5 52,7 59,1 33,6 33,3 32,2
Rikki (SO2:na), tuhatta tonnia 250 81 67 23 24 24
Typen oksidit (NO2:na), tuhatta tonnia 298 235 179 98 98 93

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

1) Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous

* ennakkotieto

Yhdyskuntajätteiden käsittely

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aihealue: Ympäristö ja luonto

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 27.2.2024