Ympäristö ja luonnonvarat

Sisällysluettelo

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2021
Pinta-ala 338 462
Maata 303 935
Makeaa vettä 34 527
Merivettä 52 443
Yhteensä 390 905
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti 1 324
Pisin joki, km
Kemijoki 500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin. Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.

Lähteet: Maanmittauslaitos
Suomen ympäristökeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.1.2021

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2021

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 13 127 2 402 268 445 972 18,6
Kansallispuistot 40 1 003 531 180 265 18,0
Luonnonpuistot 19 154 152 2 843 1,8
Soidensuojelualueet 166 476 091 12 010 2,5
Lehtojensuojelualueet 46 1 058 11 1,0
Vanhojen metsien suojelualueet 77 8 603 271 3,2
Muut valtion luonnonsuojelualueet 460 366 425 35 935 9,8
Yksityiset luonnonsuojelualueet 12 255 356 302 181 588 51,0
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 64 36 106 33 049 91,5
Erämaa-alueet 12 1 489 141 111 225 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Lähteet: Ympäristöministeriö
Metsähallitus
ÅSUB

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2021

Kansallispuistot ja luonnonpuistot 1.1.2021

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

© Metsähallitus 2021
© Maanmittauslaitos 1/MML/21

Lähde: Metsähallitus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.6.2021

Sääolot

Kuukausi Keskilämpötila (°C) Sadepäivien määrä 1)
  Helsinki Sodankylä Helsinki Sodankylä
  1981–2010 2020 1981–2010 2020 1981–2010 2020 1981–2010 2020
Tammikuu -3,9 3,0 -13,5 -9,4 12 11 9 17
Helmikuu -4,7 1,4 -12,7 -8,9 8 10 8 9
Maaliskuu -1,3 2,4 -7,5 -5,6 8 10 8 9
Huhtikuu 3,9 5,1 -1,3 -1,8 7 7 6 4
Toukokuu 10,2 9,6 5,3 5,0 7 8 9 3
Kesäkuu 14,6 17,9 11,6 15,4 8 7 10 6
Heinäkuu 17,8 16,7 14,5 15,0 8 14 11 13
Elokuu 16,3 17,1 11,7 13,1 10 11 10 8
Syyskuu 11,5 13,8 6,2 7,7 10 7 9 12
Lokakuu 6,6 9,3 0,1 2,6 10 14 9 18
Marraskuu 1,6 5,6 -7,1 -1,1 12 12 10 10
Joulukuu -2,0 1,9 -11,7 -5,2 11 15 8 11

1) Sademäärä ≥ 1,0 mm

Lähde: Ilmatieteen laitos

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.3.2021

Päästöt ilmaan

  1990 2000 2010 2018 2019 2020
Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekv., milj. tonnia 71,2 70,2 75,7 56,2 52,8 48,1
Hiilidioksidi 1), milj. tonnia 52,5 52,7 59,1 41,1 38,1 33,8
Rikki (SO2:na), tuhatta tonnia 250 81 67 33 29 24
Typen oksidit (NO2:na), tuhatta tonnia 298 235 179 120 113 99

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2021

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

1) Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF).
2) Pikaennakko.

Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.6.2021

Yhdyskuntajätteiden käsittely

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Jätetilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.1.2021

 

Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat

Päivitetty 21.12.2021