Suomi lukuina

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. Sivusto sisältää taulukoita ja kuvioita muun muassa väestöstä, asumisesta, koulutuksesta, yrityksistä, hinnoista ja kulttuurista.

Tiedot ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Infograafi saatavilla tekstimuodossa.

Infografiikka tekstimuodossa

Suomi lukuina -julkaisut

Suomi lukuina 2021 (2., korjattu painos)

Suomi lukuina 2020

Suomi lukuina 2019

Suomi lukuina 2018

Suomi lukuina 2017

Suomi lukuina 2016

Suomi lukuina 2015

Suomi lukuina 2014