Asuminen

Sisällysluettelo

Rakennukset ja kesämökit

Käyttötarkoitus 1980 1990 2000 2010 2019 2020 1)
  Tuhatta          
Asuinrakennukset 840 1 005 1 111 1 235 1 308 1 319
  Erilliset pientalot 773 908 993 1 102 1 163 1 170
  Rivi- ja ketjutalot 23 53 66 76 83 84
  Asuinkerrostalot 44 45 52 57 62 65
Muut rakennukset 92 158 189 211 230 217
Kesämökit 252 368 451 489 512 508
Saunat 2) 548 932 1 212 1 502 1 686 1 720

Korjattu 4.6.2021. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

1) Talotyyppi muodostettu rakennusluokitus 2018 pohjalta.

2)  Vain huoneistokohtaiset saunat. Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan v. 2020 lopussa yli 2,3 miljoonaa.

 

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.6.2021

Asuntokunnat 2020

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt

Asuntokunnan
koko
Yhteensä % Omakoti- ja
paritalot
Rivi-
talot
Kerros-
talot
Muut
rakennukset
1 henkilö 1 254 300 45,3 251 656 171 840 804 732 26 072
2 henkilöä 899 757 32,5 427 036 120 246 342 324 10 151
3 henkilöä 273 769 9,9 148 301 40 791 81 876 2 801
4+ henkilöä 338 853 12,2 228 785 41 793 65 328 2 947
Yhteensä 2 766 679 100 1 055 778 374 670 1 294 260 41 971

Aluejako 1.1.2021 mukainen.

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.5.2021

Asunnot ja asuinolot

  1990 2000 2010 2019 2020 1)
Asunnot yhteensä, tuhatta 2 210 2 512 2 808 3 076 3 124
Erilliset pientalot, % 42,3 40,3 40,5 37,9 37,7
Rivi- ja ketjutalot, % 11,8 13,5 13,6 13,5 13,4
Asuinkerrostalot, % 42,5 43,5 44,0 46,9 47,0
Hallintaperuste          
Omistusasunto, % 66,8 58,1 59,2 55,6 . .
Vuokra-asunto, % 24,7 30,8 29,3 32,8 . .
Asumisoikeusasunto, % . . 1,0 1,3 1,6 . .
Muu hallintaperuste tai tuntematon, % 8,4 10,1 10,3 10,0 . .
Pinta-ala asuntoa kohti, m2 74,4 76,5 79,5 79,3 79,4
Vakinaisesti asutut, tuhatta 2 037 2 295 2 537 2 734 2 767
Pinta-ala henkilöä kohti, m2 31,4 35,3 39,1 41,0 41,3
Ahtaasti asuvia henkilöitä 2), % 30,4 23,7 17,9 16,5 16,1

Korjattu 10.8.2021. Korjattu kohta on merkitty punaisella.

1) Talotyyppi muodostettu rakennusluokitus 2018 pohjalta.

2) Enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti, pl. keittiö.

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2021

Kerrostalohuoneistojen hinnat

Vanhojen asuntojen tiedot verohallinnon aineiston mukaan, uusien asuntojen tiedot Kiinteistönvälitysalan keskusliiton ja Tilastokeskuksen aineiston mukaan

Vuosi Vanhat huoneistot  Uudet huoneistot 
  Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  Keskimääräiset velattomat neliöhinnat, €/m2   
2015 3 515 1 588 5 111 3 452
2016 3 584 1 582 5 168 3 733
2017 3 718 1 598 5 206 3 859
2018 3 874 1 598 5 450 3 997
2019 3 966 1 590 5 873 4 073
2020 4 152 1 590 6 262 4 238

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.5.2021

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.5.2021

Kiinteistöjen hinnat

Vuosi Omakotitalot   Omakotitalotontit  
  Keski-
hinta
Nimellis-
hinta-
indeksi
Reaali-
hinta-
indeksi
Keski-
hinta
Nimellis-
hinta-
indeksi
Reaali-
hinta-
indeksi
  €/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 629 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9

Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistöjen hinnat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.4.2021

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

Vuosi  Vapaarahoitteiset asunnot  Aravahuoneistot 
  Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  €/m2/kk €/m2/kk €/m2/kk €/m2/kk
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05

Lähde: Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.4.2021

 

Aihealue: Asuminen

Päivitetty 10.8.2021