Asuminen

Rakennukset ja kesämökit

  1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017
  Tuhatta
Asuinrakennukset 840 1 005 1 111 1 235 1 283 1 290 1 294
  Erilliset pientalot 773 908 993 1 102 1 144 1 150 1 152
  Rivi- ja ketjutalot 23 53 66 76 80 81 81
  Asuinkerrostalot 44 45 52 57 59 60 61
Muut rakennukset 92 158 189 211 222 222 229
Kesämökit 252 368 451 489 502 503 507
Saunat 1) 548 932 1 212 1 502 1 607 1 631 1 651

1)  Vain huoneistokohtaiset saunat. Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan v. 2017 lopussa
yli kaksi miljoonaa.

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.5.2018

Asuntokunnat 2017

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt

Asuntokunnan koko Kaikki
talotyypit
Erillinen
pientalo
Rivi- tai
ketjutalo
Asuin-
kerrostalo
Muu 
rakennus
1 henkilö 1 162 308 242 376 162 763 730 195 26 974
2 henkilöä 880 794 415 064 117 566 336 699 11 465
3 henkilöä 281 143 153 169 41 688 82 998 3 288
4 henkilöä 231 604 152 521 32 049 45 076 1 958
5 henkilöä 85 445 62 590 8 634 13 408 813
6+ henkilöä 38 783 29 204 2 681 6 208 690
Yhteensä 2 680 077 1 054 924 365 381 1 214 584 45 188

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.12.2018

Asunnot

  1990 2000 2010 2016 2017
Asunnot yhteensä, tuhatta 2 210 2 512 2 808 2 968 3 003
Omistusasunto, % 66,8 58,1 59,2 57,3 56,8
Vuokra-asunto 1), % 24,7 30,8 29,3  2) 31,2  2) 31,7
Asumisoikeusasunto, % . . 1,0 1,3 1,5 1,5
Muu hallintaperuste tai tuntematon, % 8,4 10,1 10,3 10,0 9,9
Pinta-ala asuntoa kohti, m2 74,4 76,5 79,5 79,9 79,8
Pinta-ala henkilöä kohti, m2 31,4 35,3 39,1 40,3 40,5
Ahtaasti asuvia 3), % 30,4 23,7 17,9 17,4

17,2

1) Ml. virka- ja työsuhdeasunnot

2) Ml. vuokrataloissa olevat tyhjät asunnot

3) Enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti, pl. keittiö

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.12.2018

Kerrostalohuoneistojen hinnat 1)

  Vanhat huoneistot Uudet huoneistot  
  Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  Keskimääräiset velattomat neliöhinnat, €/m2
2010 3 142 1 492 4 346 2 853
2011 3 255 1 536 4 554 2 960
2012 3 353 1 561 5 003 3 140
2013 3 458 1 580 4 974 3 215
2014 3 478 1 578 5 102 3 373
2015 3 515 1 587 5 122 3 403
2016 3 584 1 579 4 980 3 520
2017 3 718 1 588 5 071 3 536
2018 *3 875 *1 599 5 179 3 664

1)  Vanhojen asuntojen tiedot verohallinnon aineiston mukaan, uusien asuntojen tiedot suurimpien kiinteistönvälittäjien ja rakennuttajien mukaan.

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.2.2019

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.2.2019

Kiinteistöjen hinnat

  Omakotitalot Omakotitalotontit
  Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
  €/asuin-m2 2015 = 100 €/m2 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1

Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistöjen hinnat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.3.2019

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

  Aravahuoneistot Vapaarahoitteiset asunnot Kaikki vuokra-asunnot
  €/m2/kk
1990 3,91 4,33 4,14
2000 6,39 7,67 7,10
2001 6,64 7,99 7,42
2002 6,92 8,21 7,66
2003 7,16 8,50 7,94
2004 7,37 8,60 8,07
2005 7,54 8,81 8,27
2006 7,68 8,93 8,37
2007 7,96 9,35 8,72
2008 8,38 9,73 9,04
2009 8,93 10,07 9,48
2010 9,28 10,40 9,86
2011 9,90 11,54 10,79
2012 10,25 11,98 11,19
2013 10,64 12,43 11,61
2014 10,96 12,84 11,98
2015 11,21 13,30 12,34
2016 11,38 13,65 12,61
2017 11,53 13,88 12,80
2018 11,60 14,08 12,94

Lähde: Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2018

 

Aihealue: Asuminen

Päivitetty 1.4.2019