Aiheet
Ympäristö ja luonto

Kasvihuonekaasut

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Kasvihuonekaasut-tilasto sisältää Suomen kasvihuonekaasujen päästö- ja poistumatiedot. Kasvihuonekaasuinventaarion tietoja käytetään kansallisten päästövähennystoimien ja Suomen kansainvälisten vähennysvelvoitteiden seurannassa. Pikaennakko-, ennakolliset ja lopulliset tiedot julkaistaan vuosittain.

Tuottaja:

Tilastokeskus

Muutostiedote

Kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien raportoinnissa alkaa uusi kausi – tiedot julkaistaan IPCC:n 4. ja 5. arviointiraportin mukaisilla GWP-kertoimilla laskettuna.
Lue lisää muutoksesta ja sen vaikutuksesta muutostiedotteesta.

Julkaisut

Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2021 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilman maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektoria olivat 47,7 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. Maankäyttösektori (LULUCF) oli ensimmäisen kerran nettopäästölähde (2,1 miljoonaa tonnia CO₂-ekv).

Lue lisää

katsaus | Kasvihuonekaasut 2021, pikaennakko

Tulevat julkaisut

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Pia Forsell
kehittämispäällikkö
029 551 2937
Muut asiantuntijat

Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.