Företag

Innehåll

Företag 2020

Näringsgren TOL 2008 Företag Anställda 1), årsverken  Omsättning
  antal % tusen % mn € %
Totalt 368 622 100 1 503 100 413 368 100
Jordbruk, skogsbruk och fiske 74 001 20,1 55 3,6 2 642 0,6
Utvinning av mineral 887 0,2 6 0,4 2 248 0,5
Tillverkning 19 885 5,4 302 20,1 128 765 31,2
Försörjning av el, gas, värme och kyla 981 0,3 13 0,9 13 242 3,2
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 527 0,4 9 0,6 3 060 0,7
Byggverksamhet 42 375 11,5 171 11,4 40 381 9,8
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 39 580 10,7 237 15,8 118 489 28,7
Transport och magasinering 19 719 5,3 110 7,3 19 097 4,6
Hotell- och restaurang­verksamhet 12 274 3,3 54 3,6 5 426 1,3
Informations- och kommunikations­verksamhet 11 790 3,2 94 6,3 23 451 5,7
Finans- och försäkrings­verksamhet 9 641 2,6 42 2,8 . . . .
Fastighets­verksamhet 32 020 8,7 23 1,6 12 463 3,0
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 38 795 10,5 113 7,5 17 019 4,1
Uthyrning, fastighetsservice, rese­tjänster och andra stödtjänster 14 812 4,0 141 9,4 12 654 3,1
Utbildning 4 019 1,1 9 0,6 843 0,2
Vård och omsorg; sociala tjänster 18 245 4,9 91 6,0 8 779 2,1
Kultur, nöje och fritid 8 465 2,3 15 1,0 3 128 0,8
Annan serviceverksamhet 19 520 5,3 18 1,2 1 680 0,4
Okänd 86 0,0 0 0,0 1 0,0
Storleksklass av antal anställda Företag Anställda 1), årsverken  Omsättning
  antal % tusen % mn € %
Totalt 368 622 100 1 503 100 413 368 100
0–4 328 904 89,2 241 16,0 48 635 11,8
5–9 18 951 5,1 123 8,2 22 513 5,4
10–19 10 715 2,9 143 9,5 30 866 7,5
20–49 6 337 1,7 189 12,6 44 925 10,9
50–99 2 089 0,6 142 9,5 38 458 9,3
100–249 986 0,3 147 9,8 43 429 10,5
250–499 354 0,1 120 8,0 36 654 8,9
500–999 168 0,0 119 7,9 34 135 8,3
1 000– 118 0,0 279 18,5 113 752 27,5

1) Löntagare och företagare

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2021

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 1) 2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Näringsgren TOL 2008

Källa: Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2021

 

Ämnesområde: Företag

Senast uppdaterad 21.12.2021