Energi

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Totalförbrukning av energi 1970-2022*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Anskaffning och totalförbrukning av el 2022*

Anskaffning GWh %
Kärnkraft 24 221 29,6
Vattenkraft 13 354 16,3
Vindkraft 11 562 14,1
Solkraft 380 0,5
Nettoimport 12 518 15,3
Annan värmekraft 19 679 24,0
Totalt 81 714 100
Totalförbrukning GWh %
Industri och byggnadsverksamhet 36 341 44,5
Hushåll och jordbruk 24 307 29,7
Tjänster och offentlig konsumtion 17 825 21,8
Transmissions- och  distributionsförluster 3 241 4,0
Totalt 81 714 100

* preliminär uppgift

Energiförbrukning inom boende 2021

Efter användningsändamål GWh %
Uppvärmning av  bostadsbyggnader 46 423 67,5
Uppvärmning av bruksvatten 10 133 14,7
Övriga elapparater 6 871 10,0
Uppvärmning av bastu 3 069 4,5
Belysning 1 482 2,2
Matlagning 833 1,2
Totalt 68 810 100
Efter energikälla GWh %
El 24 261 35,3
Fjärrvärme 19 688 28,6
Trä 14 753 21,4
Värmepump 7 345 10,7
Övriga 1) 2 763 4,0
Totalt 68 810 100

1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja

Tabelltjänsten Energi 2022

Energy in Finland 2022 (pdf)

Ämnesområde: Energi

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 8.8.2023