Energi

Innehåll

Totalförbrukning av energi

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.4.2021

Anskaffning och totalförbrukning av el 2020

Anskaffning GWh %
Kärnkraft 22 354 27,4
Vattenkraft 15 669 19,2
Vindkraft 7 938 9,7
Solkraft 218 0,3
Nettoimport 14 977 18,4
Annan värmekraft 20 417 25,0
Totalt 81 573 100
Totalförbrukning GWh %
Industri och byggnadsverksamhet 37 331 45,8
Hushåll och jordbruk 23 441 28,7
Tjänster och offentlig konsumtion 17 780 21,8
Transmissions- och  distributionsförluster 3 021 3,7
Totalt 81 573 100

Källa: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 16.12.2021

Energiförbrukning inom boende 2020

Efter användningsändamål GWh %
Uppvärmning av  bostadsbyggnader 39 220 64,3
Uppvärmning av bruksvatten 10 082 16,5
Övriga elapparater 6 209 10,2
Uppvärmning av bastu 3 063 5,0
Belysning 1 512 2,5
Matlagning 898 1,5
Totalt 60 984 100
Efter energikälla GWh %
El 22 041 36,1
Fjärrvärme 16 982 27,8
Trä 13 154 21,6
Värmepump 5 811 9,5
Övriga 1) 2 996 4,9
Totalt 60 984 100

1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja

Källa: Statistikcentralen, Energiförbrukning inom boende

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 16.12.2021

 

Ämnesområde: Energi

Senast uppdaterad 21.12.2021