Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Tilastoissa on tiedettä ja vähän taidettakin

17.5.2021
Twitterissä: @JuhaJemartik
Kuva: Risto Wuolle

Tilastoissa tieto on pyritty saamaan ihmiselle mahdollisimman saavutettavaan ja helposti sulatettavaan muotoon. Tilastotiedon tulisi olla laadukasta ja pyrkiä heijastamaan objektiivista totuutta. Suomessa tästä pyritään huolehtimaan mm. standardeilla luokituksilla ja laaturaportoinnilla.

Tilasto pohjautuu lähdeaineistoon eli dataan. Suomessa tilastojen tietoaineistoista yli 90 prosenttia tulee hallinnollisista rekistereistä, kuten Valtionkonttorilta tai Verohallitukselta. Loput tiedot saadaan muun muassa yrityksille ja kansalaisille tehtävillä otantatutkimuksilla.

Kuva 1. Tilastoinnin perustana ovat lähdetiedot eli data
Kuva 1. Tilastoinnin perustana ovat lähdetiedot eli data. Kuvan oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.

 

Lähdeaineisto asettaa tilastolle myös rajoitteita, joista on hyvä olla tietoinen. Aineisto ei aina kata riittävän hyvin koko ilmiötä, tai siinä voi olla virheitä tai vinoumia. Puutteita korjataan aineistoja yhdistelemällä, mallinnuksella ja editoinnilla. Korjauksen tarve voi ilmetä esimerkiksi jonkin muun datan perusteella, tai se voi perustua asiantuntijan arvioon.

Kansantalouden tilinpidon takana olevaa kansantaloustieteen teoriaa voisi verrata fysiikan ilmiöiden mallintamiseen. Itselleni tulee mieleen termodynamiikka, jossa aine muuttaa muotoaan lämpötilan eli energian muutosten myötä.

Aine voi olla kiinteää, jolloin se on helposti havaittavissa ja tilastoitavissa. Kansantaloudessa tällaisia ovat esimerkiksi maa-alueet, kansalaiset ja tavarat. Neste liikkuu enemmän, kuten tekevät myös työvoima, pääoma, palvelut, vienti ja tuonti. Kaasuun voisi verrata esimerkiksi aineetonta pääomaa ja omistuksiin liittyviä sopimuksia. Ja rahoituksella voisi taloudessa kuvata energiaa, joka voi karata, vaikka avaruuteen.

Hyvinvointi, ympäristö ja onnellisuus sen sijaan menevät pitkälle kansantalouden tilinpidon viitekehyksen ulkopuolelle, kuten esimerkiksi kvanttifysiikka suhteessa termodynamiikkaan.

Miten tilastot heijastavat objektiivista totuutta? Ovatko asiat tieteellisesti arvioitavissa, toistettavissa ja testattavissa vaiko enemmänkin taidetta vai peräti taikuutta?

Taiteessa yhdistellään asioita, joita muutoin on ehkä vaikea käsitellä. Taide vetoa tunteisiin ja pyrkii vaikuttamaan. Merkitystä on painotuksilla, tyhjällä tilalla ja sillä, mitä jätetään kertomatta. Taiteen tuottaminen heijastaa monesti tekijänsä näkökulmaa, ja perusteita on toisinaan vaikea hahmottaa.

Itse olen löytänyt taloustilastoista monia uusklassisia piirteitä, mutta mukana on ainakin myös funktionalismia, minimalismia, realismia, kansallisromantiikkaa, sosiaalista realismia, impressionismiä ja ekspressionismia.

Jos lähtödata on puutteellista ja mallinnus ei ole kohdillaan, voi tilastointi saada surrealistisia piirteitä. Poukkoilevien ja katkeavien aikasarjojen esittäminen on kuin dadaistista runoutta. Tuolloin on syytä palata tilastojen tieteellisen perustaan ja muuttaa laskentaa ja siihen liittyviä sääntöjä.

Kaikki ei ole tilastointimenetelmin laskettavissa, joten tilastojen tekemiseen kuuluu edelleen taiteesta tuttuja piirteitä. Tämä onkin se ihmisenä olemisen ja tilastoinnin suola.

Kirjoittaja työskentelee maksutaseen ja kansan­talouden tilinpidon asiantuntija­tehtävissä Tilastokeskuksessa.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
24.10.2022
Jukka Hoffren

Demokratioissa tilastot ovat osa yhteiskunnallista keskustelua, päätöksentekoa sekä seurausten arviointia  ja puolueettomina ne luovat edellytyksiä kompromisseille. Tietoon perustuva päätöksenteko edellyttää hidasta, harkitsevaa ja kyseenalaistavaa ajattelua. Jotta demokratia säilyisi informaatioyhteiskunnan perustana, tulisi tilastojen luku- ja käyttötaidosta tehdä yleinen kansalaistaito.

Blogi
20.10.2022
Anna Pärnänen

Miten keskustelisimme nyt vaikkapa palkkojen ostovoimasta – eli inflaatiosta ja ansioiden kehityksestä – tai nuorten mielenterveysongelmista, jos mitään tilastotietoa yhteiskunnasta ei olisi olemassa? kysyy Anna Pärnänen Euroopan tilastopäivän blogissaan. 

Blogi
25.8.2022
Jukka Hoffren

Luotettavan ja nopean faktatiedon kysyntä kasvaa jatkuvasti. Säästöpaineissa tuskailevilla valtion­hallinnon organisaatioilla on kasvavia haasteita vastata tarpeisiin. Tietoaineistoa on saatavissa käyttöön valtavasti lisää kustannus­tehokkaasti hyödyntämällä laajemmin rekisteri­tietoja ja muita hallinnollisia tieto­aineistoja. Tämä edellyttää tieto- ja tilasto­ekosysteemin kehittämistä ja entistä syvempää verkostoitumista.

Blogi
1.7.2022
Sirkku Hiltunen

Suomi lukuina 2022 -julkaisujen kesä alkoi tänä vuonna vauhdikkaasti: uunituoreet taskutilastot olivat jo kesäkuun alussa mukana juhlistamassa Tutkitun tiedon teemavuotta Heurekassa. Taskuun menevään julkaisuun on jälleen kerran koottu mielenkiintoisia tilastolukuja – vanhimmat lähes 300 vuoden takaa. Lue blogista toimittajan poiminnat.

Blogi
9.6.2022
Anna Pärnänen

Suuri määrä eri mittareita kertoo monenlaista tarinaa lasten tilanteesta Suomessa, mutta tieto on hajallaan. Tilastokeskus suunnittelee lapsia ja nuoria koskevaa tietoa kokoavan portaalin – paitsi helpottaakseen tiedon käytettävyyttä myös palvellakseen kansallisen lapsistrategian toteutusta.

Blogi
7.3.2022
Leena Storgårds

YK:n tilastotoimen laatimat tilastotyön perus­periaatteet täyttävät tänä vuonna 30 vuotta. Vuosien saatossa niiden merkitys on vahvistunut yhteiskunnassa. Perus­periaatteet luovat hyvän perustan tietojen hallinnalle ja jakamiselle erityisesti julkisella sektorilla.

tk-icons