Työmarkkinat

Väestö toiminnan mukaan

  1990 2000 2010 2012 2014 2015
  1 000 henkeä
Väestö, keskiväkiluku 4 986 5 176 5 363 5 414 5 462 5 480
15–74-vuotias väestö 3 737 3 901 4 043 4 075 4 095 4 102
Työvoima 2 586 2 589 2 672 2 690 2 679 2 689
 Työlliset 2 504 2 335 2 447 2 483 2 447 2 437
 Työttömät 82 253 224 207 232 252
Työvoiman ulkopuolella
olevat
1 151 1 312 1 372 1 385 1 416 1 413
Työvoimaosuus, % 69,2 66,4 66,1 66,0 65,4 65,6
Työttömyysaste, % 3,2 9,8 8,4 7,7 8,7 9,4
Työllisyysaste
(15–64-vuotiaat), %
74,1 66,9 67,8 69,0 68,3 68,1
Työlliset 2 504 2 335 2 447 2 483 2 447 2 437
Työaika
Osa-aikatyö  238 286 358 374 377 378
Kokoaikatyö 2 267 2 047 2 087 2 108 2 068 2 057
Tuntematon - 2 2 1 2 2
Työnantaja
Yksityinen  1 793 1 692 1 774 1 808 1 764 1 759
Kunta 482 486 510 522 534 532
Valtio 226 151 153 144 139 136
Tuntematon 3 6 10 9 10 9
Ammattiasema
Yrittäjät ja yrittäjä-
perheenjäsenet
388 319 328 337 343 346
Palkansaajat 2 116 2 016 2 120 2 146 2 105 2 090
Tuntematon 0 0 0 0 0 0
Tehty työ, milj. tuntia 4 415 I       4 019 3 998 4 040 3 956 3 947

I  viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia 

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2016

Työlliset toimialoittain

Toimiala (TOL 2008) 2000 2010 2012 2014 2015
  1 000 henkeä
Yhteensä 2 335 2 447 2 483 2 447 2 437
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta  146 115 109 109 109
Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.  473 388 382 359 352
Rakentaminen 147 172 175 169 168
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus 
277 298 300 290 284
Kuljetus ja varastointi  152 156 144 140 137
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  77 83 86 86 87
Informaatio ja viestintä  89 95 101 100 106
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 70 71 74 74 73
Liike-elämän palvelut  184 250 261 269 278
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus 
115 117 113 106 106
Koulutus 165 174 175 180 179
Terveys- ja sosiaalipalvelut  326 379 409 402 404
Muu palvelutoiminta  109 139 142 151 145
Toimiala tuntematon  6 12 11 11 9

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2016

Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan

  Kaikki työsuhteet
  Kaikki palkansaajat Jatkuva kokoaikatyö Jatkuva osa-aikatyö Määräaikainen  työ
  1 000 henkeä
2007 2 178 1 625 205 348
2008 2 207 1 678 196 333
2009 2 123 1 610 201 311
2010 2 120 1 581 209 330
2011 2 143 1 585 222 336
2012 2 146 1 588 222 336
2013 2 127 1 580 217 330
2014 2 105 1 558 218 329
2015 2 090 1 549 219 322

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.6.2016

Työttömät

  Työttömät, 1 000 henkilöä
  Yhteensä Miehet Naiset
1990 82 49 33
1991 169 106 62
1992 292 178 114
1993 405 235 170
1994 408 235 174
1995 382 204 178
1996 363 186 176
1997 314 160 154
1998 285 143 142
1999 261 130 131
2000 253 122 131
2001 238 117 121
2002 237 123 114
2003 235 124 111
2004 229 118 111
2005 220 111 109
2006 204 101 104
2007 183 90 93
2008 172 85 87
2009 221 122 99
2010 224 126 98
2011 209 117 91
2012 207 115 92
2013 219 122 97
2014 232 129 103
2015 252 137 115

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.2.2016

Työttömyysaste

  Työttömyysaste, % Pitkäaikaistyöttömät 1)
  Yhteensä Miehet Naiset 15–24-vuotiaat % työttömistä
2000 9,8 9,1 10,6 21,4 27,2
2001 9,1 8,6 9,7 19,8 24,0
2002 9,1 9,1 9,1 21,0 23,1
2003 9,0 9,2 8,9 21,8 23,4
2004 8,8 8,7 8,9 20,7 22,3
2005 8,4 8,2 8,6 20,1 23,5
2006 7,7 7,4 8,1 18,7 23,7
2007 6,9 6,5 7,2 16,5 22,7
2008 6,4 6,1 6,7 16,5 18,0
2009 8,2 8,9 7,6 21,5 16,5
2010 8,4 9,1 7,6 21,4 23,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1 22,4
2012 7,7 8,3 7,1 19,0 21,5
2013 8,2 8,8 7,5 19,9 21,0
2014 8,7 9,3 8,0 20,5 22,8
2015 9,4 9,9 8,8 22,4 24,9

1) Työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai pidemmän ajan 

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.4.2016

 

Aihealue: Työmarkkinat

Jaa