Työmarkkinat

Väestö toiminnan mukaan

  Yksikkö 1990 2000 2010 2014 2015 2016
Väestö, keskiväkiluku 1 000 4 986 5 176 5 363 5 462 5 480 5 495
15–74-vuotias väestö 1 000 3 737 3 901 4 043 4 095 4 102 4 109
Työvoima 1 000 2 586 2 589 2 672 2 679 2 689 2 685
 Työlliset 1 000 2 504 2 335 2 447 2 447 2 437 2 448
 Työttömät 1 000 82 253 224 232 252 237
Työvoiman ulkopuolella
olevat
1 000 1 151 1 312 1 372 1 416 1 413 1 424
Työvoimaosuus  % 69,2 66,4 66,1 65,4 65,6 65,3
Työttömyysaste % 3,2 9,8 8,4 8,7 9,4 8,8
Työllisyysaste
(15–64-vuotiaat)
% 74,1 66,9 67,8 68,3 68,1 68,7
Työlliset 1 000 2 504 2 335 2 447 2 447 2 437 2 448
Työsuhde
Osa-aikatyö  1 000 238 286 358 377 378 399
Kokoaikatyö 1 000 2 267 2 047 2 087 2 068 2 057 2 048
Tuntematon 1 000 - 2 2 2 2 1
Työnantajasektori
Yksityinen  1 000 1 793 1 692 1 774 1 764 1 759 1 783
Kunta 1 000 482 486 510 534 532 528
Valtio 1 000 226 151 153 139 136 129
Tuntematon 1 000 3 6 10 10 9 7
Ammattiasema
Yrittäjät ja yrittäjä-
perheenjäsenet
1 000 388 319 328 343 346 344
Palkansaajat 1 000 2 116 2 016 2 120 2 105 2 090 2 105
Tuntematon 1 000 0 0 0 0 0 0
Tehty työ milj. tuntia 4 415 I    4 019 3 998 3 956 3 947 4 012

I  viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia 

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2017

Työlliset toimialoittain

Toimiala (TOL 2008) 2000 2010 2014 2015 2016
1 000 henkeä
Yhteensä 2 335 2 447 2 447 2 437 2 448
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta  146 115 109 109 101
Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.  473 388 359 352 356
Rakentaminen 147 172 169 168 178
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus  277 298 290 284 290
Kuljetus ja varastointi  152 156 140 137 141
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  77 83 86 87 85
Informaatio ja viestintä  89 95 100 106 101
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 70 71 74 73 75
Liike-elämän palvelut  184 250 269 277 271
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus  115 117 106 106 111
Koulutus 165 174 180 179 173
Terveys- ja sosiaalipalvelut  326 379 402 404 409
Muu palvelutoiminta  109 139 151 145 148
Toimiala tuntematon  6 12 11 9 8

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.1.2017

Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan

  Kaikki työsuhteet
Kaikki palkansaajat Jatkuva kokoaikatyö Jatkuva osa-aikatyö Määräaikainen  työ
1 000 henkeä
2007 2 178 1 625 205 348
2008 2 207 1 678 196 333
2009 2 123 1 610 201 311
2010 2 120 1 581 209 330
2011 2 143 1 585 222 336
2012 2 146 1 588 222 336
2013 2 127 1 580 217 330
2014 2 105 1 558 218 329
2015 2 090 1 549 219 322
2016 2 105 1 545 227 333

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.1.2017

Työttömät

  Työttömät, 1 000 henkilöä
Yhteensä Miehet Naiset
1990 82 49 33
1991 169 106 62
1992 292 178 114
1993 405 235 170
1994 408 235 174
1995 382 204 178
1996 363 186 176
1997 314 160 154
1998 285 143 142
1999 261 130 131
2000 253 122 131
2001 238 117 121
2002 237 123 114
2003 235 124 111
2004 229 118 111
2005 220 111 109
2006 204 101 104
2007 183 90 93
2008 172 85 87
2009 221 122 99
2010 224 126 98
2011 209 117 91
2012 207 115 92
2013 219 122 97
2014 232 129 103
2015 252 137 115
2016 237 126 111

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

 

Päivitetty: 24.1.2017

Työttömyysaste

  Työttömyysaste, % Pitkäaikaistyöttömät 1)
Yhteensä Miehet Naiset 15–24-vuotiaat % työttömistä
2000 9,8 9,1 10,6 21,4 27,2
2001 9,1 8,6 9,7 19,8 24,0
2002 9,1 9,1 9,1 21,0 23,1
2003 9,0 9,2 8,9 21,8 23,4
2004 8,8 8,7 8,9 20,7 22,3
2005 8,4 8,2 8,6 20,1 23,5
2006 7,7 7,4 8,1 18,7 23,7
2007 6,9 6,5 7,2 16,5 22,7
2008 6,4 6,1 6,7 16,5 18,0
2009 8,2 8,9 7,6 21,5 16,5
2010 8,4 9,1 7,6 21,4 23,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1 22,4
2012 7,7 8,3 7,1 19,0 21,5
2013 8,2 8,8 7,5 19,9 21,0
2014 8,7 9,3 8,0 20,5 22,8
2015 9,4 9,9 8,8 22,4 24,9
2016 8,8 9,0 8,6 20,1 26,3

1) Työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai pidemmän ajan 

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.1.2017

 

Aihealue: Työmarkkinat

Päivitetty 10.1.2018