Julkinen talous

Valtion budjettitalouden tulot ja menot

  Tilinpäätös Talousarvio 1) Esitys Muutos
  2014 2015 2016 2015–2016
  Milj. €       %
Tulot           
Verot ja veronluonteiset tulot 39 270 39 911 40 782 870 2
– tulon ja varallisuuden
   perusteella
12 328 11 993 12 895 902 8
– liikevaihdon perusteella 17 459 17 850 17 813 -37 -0
– valmisteverot 6 563 7 107 7 059 -48 -1
– muut verot 2 760 2 853 2 902 49 2
– muut veronluonteiset tulot 160 109 113 4 4
Sekalaiset tulot 5 180 6 050 5 344 -706 -12
Korkotulot, osakkeiden
myyntitulot ja voiton tuloutukset
2 597 2 768 2 451 -317 -11
Lainat 6 177 5 135 5 514 378 7
Yhteensä 53 225 53 864 54 090 226 0
Menot pääluokittain          
Eduskunta 153 164 173 8 5
Tasavallan presidentti 34 19 13 -6 -30
Valtioneuvoston kanslia 111 186 208 21 11
Ulkoasiainministeriö 1 378 1 212 1 048 -163 -13
Oikeusministeriö 911 900 906 6 1
Sisäministeriö 1 289 1 226 1 331 105 9
Puolustusministeriö 2 671 2 659 2 886 227 9
Valtiovarainministeriö 17 024 16 956 17 527 572 3
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 593 6 773 6 770 -2 -0
Maa- ja metsätalousministeriö 2 645 2 662 2 567 -95 -4
Liikenne- ja viestintäministeriö 3 087 2 898 2 932 35 1
Työ- ja elinkeinoministeriö 3 446 3 521 2 874 -648 -18
Sosiaali- ja terveysministeriö 12 895 12 719 13 083 364 3
Ympäristöministeriö 283 204 199 -5 -3
Valtionvelan korot 1 713 1 766 1 573 -193 -11
Yhteensä 54 234 53 864 54 090 226 0

1) Pl. lisätalousarviot

Lähde: Valtion talousarvioesitys

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.1.2016

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

  Alijäämä (-) / ylijäämä (+) (EDP) Velka (EDP)
Milj. € % BKT:sta Milj. € % BKT:sta
1975 906 5,0 1 180 6,5
1976 1 584 7,7 1 257 6,1
1977 1 426 6,3 1 756 7,8
1978 972 3,9 2 747 11,0
1979 1 002 3,4 3 232 11,1
1980 1 262 3,7 3 773 11,2
1981 1 956 5,1 4 377 11,5
1982 1 320 3,1 5 904 13,8
1983 735 1,5 7 302 15,3
1984 1 735 3,2 8 082 15,1
1985 1 960 3,4 9 188 15,8
1986 2 400 3,8 10 273 16,4
1987 1 115 1,6 11 919 17,6
1988 3 974 5,2 12 657 16,5
1989 5 772 6,7 12 224 14,2
1990 4 834 5,3 12 547 13,8
1991 -793 -0,9 18 996 21,8
1992 -4 505 -5,3 33 250 39,2
1993 -6 919 -8,1 46 404 54,1
1994 -5 873 -6,5 50 950 56,1
1995 -5 843 -5,9 54 351 55,1
1996 -3 314 -3,2 56 458 55,3
1997 -1 339 -1,2 57 858 52,2
1998 1 969 1,6 56 414 46,9
1999 2 137 1,7 55 912 44,1
2000 9 341 6,9 57 926 42,5
2001 7 197 5,0 59 187 41,0
2002 6 037 4,1 59 661 40,2
2003 3 701 2,4 64 870 42,8
2004 3 502 2,2 67 697 42,7
2005 4 263 2,6 65 759 40,0
2006 6 786 3,9 65 894 38,2
2007 9 577 5,1 63 425 34,0
2008 8 098 4,2 63 254 32,7
2009 -4 577 -2,5 75 482 41,7
2010 -4 883 -2,6 88 160 47,1
2011 -2 056 -1,0 95 490 48,5
2012 -4 362 -2,2 105 788 52,9
2013 -5 315 -2,6 112 797 55,5
2014* -6 546 -3,2 121 783 59,3
2015* -5 696 -2,7 130 746 63,1

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.4.2016

Verot

  2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
  milj. €
Kaikki verot 76 315 82 750 85 269 88 688 90 027 92 000
Valtion verot 34 997 39 635 40 480 42 179 42 686 43 346
  Tuloverot 1) 9 758 11 386 11 132 11 453 11 834 12 127
  Arvonlisävero 15 533 17 315 17 987 18 888 18 948 18 974
Kuntien verot 18 535 19 166 19 359 20 726 21 174 21 864
Sosiaaliturvarahastot 22 631 23 759 25 245 25 616 25 996 26 624
Euroopan unioni 152 190 185 167 171 166
  Suhteutettuna BKT:hen, %
Kaikki verot 40,8 42,0 42,7 43,6 43,8 44,0
Valtion verot 18,7 20,1 20,3 20,7 20,8 20,7
  Tuloverot 1)  5,2 5,8 5,6 5,6 5,8 5,8
  Arvonlisävero 8,3 8,8 9,0 9,3 9,2 9,1
Kuntien verot 9,9 9,7 9,7 10,2 10,3 10,5
Sosiaaliturvarahastot 12,1 12,1 12,6 12,6 12,7 12,7
Euroopan unioni 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* ennakkotieto

1) Ml. korkotulojen lähdevero ja yhteisöjen kirkollisvero

Lähde: Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.8.2016

Julkinen kehitysyhteistyö

   Nettomaksatukset, milj. €
Kahdenvälinen 
kehitysyhteistyö
Monenkeskinen 
kehitysyhteistyö 
Yhteensä
 
% BKTL:sta
 
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
1991 398,2 234,3 632,5 0,75
1992 317,8 167,9 485,7 0,60
1993 232,9 108,8 341,7 0,42
1994 187,7 67,2 254,8 0,29
1995 161,7 123,5 285,2 0,30
1996 165,8 149,8 315,6 0,32
1997 174,6 156,0 330,5 0,30
1998 187,8 168,5 356,3 0,30
1999 225,9 165,0 390,9 0,31
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2001 250,6 183,8 434,4 0,30
2002 266,7 223,7 490,4 0,33
2003 273,2 221,1 494,3 0,33
2004 323,4 223,8 547,2 0,34
2005 480,1 245,6 725,7 0,44
2006 377,3 283,9 661,3 0,38
2007 426,6 290,2 716,9 0,38
2008 480,6 327,6 808,2 0,42
2009 568,1 358,4 926,5 0,51
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 619,2 406,0 1 025,2 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 *0,59
2015* 509,0 417,3 926,3 0,44

* ennakkotieto

Lähde: Ulkoasiainministeriö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2016

 

Aihealue: Julkinen talous

Jaa