Julkinen talous

Valtion budjettitalouden tulot ja menot

  Tilinpäätös Talousarvio 1) Esitys Muutos  
  2015 2016 2017 2016–2017
  Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € %
Tulot           
Verot ja veronluonteiset tulot 39 941 40 777 41 564 787 2
– tulon ja varallisuuden
   perusteella
12 597 12 888 13 049 161 1
– liikevaihdon perusteella 17 570 17 815 18 111 296 2
– valmisteverot 6 811 7 059 7 190 131 2
– muut verot 2 851 2 902 3 077 175 6
– muut veronluonteiset tulot 112 113 137 24 21
Sekalaiset tulot 6 147 5 367 5 241 -127 -2
Korkotulot, osakkeiden
myyntitulot ja voiton tuloutukset
2 362 2 448 2 485 37 2
Lainat 4 927 5 798 5 947 148 3
Yhteensä 53 377 54 391 55 236 845 2
Menot pääluokittain          
Eduskunta 175 163 180 17 11
Tasavallan presidentti 16 13 14 0 2
Valtioneuvoston kanslia 183 208 210 3 1
Ulkoasiainministeriö 1 210 1 048 1 067 19 2
Oikeusministeriö 920 926 916 -11 -1
Sisäministeriö 1 397 1 710 1 508 -202 -12
Puolustusministeriö 2 692 2 886 2 824 -62 -2
Valtiovarainministeriö 16 702 17 317 16 967 -350 -2
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 685 6 801 6 773 -28 -0
Maa- ja metsätalousministeriö 2 501 2 560 2 545 -14 -1
Liikenne- ja viestintäministeriö 2 957 2 932 3 236 303 10
Työ- ja elinkeinoministeriö 3 747 2 936 2 928 -8 -0
Sosiaali- ja terveysministeriö 12 781 13 115 14 580 1 466 11
Ympäristöministeriö 203 202 180 -22 -11
Valtionvelan korot 1 530 1 573 1 308 -266 -17
Yhteensä 53 700 54 391 55 236 845 2

1) Ml. lisätalousarviot

Lähde: Valtion talousarvioesitys

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.2.2017

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

  Alijäämä (-) / ylijäämä (+) (EDP) Velka (EDP)
  Milj. € % BKT:sta Milj. € % BKT:sta
1975 906 5,0 1 180 6,5
1980 1 262 3,7 3 773 11,2
1990 4 834 5,3 12 547 13,8
2000 9 341 6,9 57 926 42,5
2010 -4 883 -2,6 88 160 47,1
2011 -2 056 -1,0 95 490 48,5
2012 -4 362 -2,2 107 708 53,9
2013 -5 315 -2,6 114 801 56,5
2014 -6 495 -3,2 123 696 60,2
2015 -5 730 -2,7 133 381 63,7
2016* -4 100 -1,9 136 054 63,6

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.4.2017

Verot ja veronluonteiset maksut 1)

  2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
  Käypiin hintoihin, milj. €
Tuloverot 29 334 29 202 30 797 31 479 32 371 32 933
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 23 776 25 261 25 632 26 011 26 639 27 688
Omaisuusverot 2 138 2 361 2 599 2 719 3 017 3 050
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 27 240 28 186 29 430 29 572 29 727 31 002
Muut verot 262 259 230 246 246 262
Verot ja maksut yhteensä 82 750 85 269 88 688 90 027 92 000 94 935
  Suhteutettuna BKT:hen, %
Tuloverot 14,9 14,6 15,1 15,3 15,5 15,4
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 12,1 12,6 12,6 12,7 12,7 12,9
Omaisuusverot 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 13,8 14,1 14,5 14,4 14,2 14,5
Muut verot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Verot ja maksut yhteensä 42,0 42,7 43,6 43,8 43,9 44,3

* ennakkotieto

1) Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet

Lähde: Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.3.2017

Julkinen kehitysyhteistyö

  Nettomaksatukset
  Kahdenvälinen
kehitysyhteistyö
Monenkeskinen
kehitysyhteistyö 
Yhteensä % BKTL:sta
  Milj. € Milj. € Milj. €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
1991 398,2 234,3 632,5 0,75
1992 317,8 167,9 485,7 0,60
1993 232,9 108,8 341,7 0,42
1994 187,7 67,2 254,8 0,29
1995 161,7 123,5 285,2 0,30
1996 165,8 149,8 315,6 0,32
1997 174,6 156,0 330,5 0,30
1998 187,8 168,5 356,3 0,30
1999 225,9 165,0 390,9 0,31
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2001 250,6 183,8 434,4 0,30
2002 266,7 223,7 490,4 0,33
2003 273,2 221,1 494,3 0,33
2004 323,4 223,8 547,2 0,34
2005 480,1 245,6 725,7 0,44
2006 390,2 274,5 664,8 0,38
2007 426,6 290,3 716,9 0,38
2008 480,6 327,6 808,2 0,42
2009 568,1 358,4 926,5 0,51
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 614,1 399,2 1 013,3 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,7 0,51
2013 618,0 463,0 1 081,1 0,53
2014 715,7 516,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 *0,55
2016* 573,7 382,0 955,7 0,44

* ennakkotieto

Lähde: Ulkoasiainministeriö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.4.2017

 

Aihealue: Julkinen talous

Päivitetty 16.5.2017

Jaa