Uutiset

21.3.2018 Hyvästit halpuutukselle

Ruuan reaalihinta on kääntynyt tämän vuoden alusta nousuun. Kallistumisen myötä ruoka siirtyy inflaation jarrumiehestä inflaation veturiksi. Lue Tieto&trendit-blogi

20.3.2018 Tilastojulistekilpailu käynnissä

Opiskelijoille tarkoitettu kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2018–2019 on käynnistynyt jo kuudetta kertaa. Tehtävänä on kertoa kiinnostava tarina tilastollisia välineitä käyttäen ja esittää tulokset tilastojulisteessa. Lue lisää kilpailusta

19.3.2018 Sukupuolten tasa-arvon teemasivut myös englanniksi

Tiesitkö, että Suomessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneista on naisia 57,4 prosenttia? Tämän ja muita sukupuolten tasa-arvoa kuvaavia tilastotietoja löydät tasa-arvon teemasivuilta, jotka on julkaistu nyt myös englanniksi.  Tutustu englanninkielisiin teemasivuihin

15.3.2018 Kaikki päätoimialat kasvoivat vuonna 2017

Rakentamisen liikevaihto kasvoi vuonna 2017 päätoimialoista nopeimmin, 8,4 prosenttia. Teollisuuden aloilla liikevaihto ylsi koko vuonna yhteensä 7,7 prosentin kasvuun. Palvelualoilla liikevaihto kohosi 6,0 prosenttia ja kaupassa 4,7 prosenttia.

15.3.2018 Palveluviennin nousu jyrkkenee, vaikka jälkijunassa

Palveluiden viennin merkitys Suomelle kasvaa, mutta palveluviennin nousu on ollut aiemmin tilastoitua jyrkempää. Tehtaattoman arvonlisäyksen luokitusmuutos siirtää tehtaattoman arvonlisäyksen palveluista tavaroihin. Kokonaisviennin tasoon se ei vaikuta, kirjoittaa Tapio Kuusisto Tieto&trendit-blogissa.

14.3.2018 Suomalaisten kulutus on samankaltaistunut

Muutosten samankaltaisuus hämmästyttää, kirjoittaa Kulutustutkimuksen vetäjä Juha Nurmela. Kolmen vuosikymmenen trendit kulutuksessa ovat samanlaisia tulojen suuruudesta riippumatta. Lue Tieto&trendit-artikkeli

12.3.2018 Tilastokirjaston remontin aikana palvelemme puhelimessa ja sähköpostilla

Tilastokirjaston asiakastilat ovat remontin vuoksi kokonaan kävijäasiakkailta suljettuna 19.3.–31.5.2018. Tietopalvelu palvelee remontista huolimatta normaalisti puhelimessa ja sähköpostilla arkisin klo 9.00–16.00. Tilastokirjaston sivut

9.3.2018 Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskentamenetelmä muuttuu

Uusi menetelmä parantaa vertailtavuutta perättäisten kuukausien välillä ja kuvaa paremmin juuri tuoreinta muutosta. Suomen teollisuustuotannon suhdannekuva ei kuitenkaan muutu. Lue Tieto&trendit-blogi

8.3.2018 Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta tietoa ulkomaalaistaustaisista yrityksistä

Palvelun uusi kokonaisuus kuvaa yrityksiä, joissa yrittäjänä toimii ulkomaalaistaustainen henkilö. Tiedoista selviää, millä toimialoilla ja minkä tyyppisissä yrityksissä ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työskentelevät.

8.3.2018 Lukuja naisten elämästä

Suomessa oli viime vuonna työllisiä naisia  1 191 000. Palkansaajanaisista 79,0 prosenttia teki kokoaikatyötä. Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoa muun muassa naisten koulutuksesta ja naisista työelämässä. Tutustu koosteeseen

7.3.2018 Mitä kuuluu ruuan halpuutukselle?

Miten hinnat ovat kehittyneet halpuutuksen aikana leivän, lihan ja maitotuotteiden osalta? Kuka on halpuuttanut eniten, kauppa vai tuottajat? Lue Tieto&trendit-artikkeli

7.3.2018 Eläkevastuiden tilastointi uudistui

Työeläkejärjestelmän eläkevastuut Suomessa olivat 301 prosenttia suhteessa bkt:hen vuonna 2015. Mistä eläkevastuussa on kyse? Anu Karhu Tilastokeskuksesta ja Mikko Sankala Eläketurvakeskuksesta avaavat asiaa Tieto&trendit-blogissa. Lue Tieto&trendit-blogi

6.3.2018 Osallistu automaattisen talousraportoinnin koulutukseen

Automaattisen talousraportoinnin koulutusohjelmassa kuntayhtymiä ja kunta- ja maakuntatoimijoita koulutetaan tulossa oleviin taloustiedon hallinnan, raportoinnin ja tilastoinnin uudistuksiin. Valtiovarainministeriö toteuttama maksuton koulutus järjestetään keväällä Jyväskylässä, Rovaniemellä, Lappeenrannassa ja Helsingissä.

5.3.2018 Oikeiden kysymysten esittämisen taito on tilastojen ymmärtämisen avain

”Missiota ei yleensä ole esitetty tilastojen ymmärtämisen elementiksi”, kirjoittaa Tilasto­keskuksen ex-tietopalvelu­johtaja Jussi Melkas. Tilastojen luku­taitoa pitkään opettanut Melkas oivaltaa Hans Roslingin muistelmista, että osatakseen kysyä oikein pitää olla käsitys siitä, mikä maailmassa on tärkeää ja korjattavaa. Lue Tieto&trendit-artikkeli

2.3.2018 Tiedotustilaisuus: Kansantalouden tilinpidon kehitys sektoreittain 2017

Tilastokeskus järjestää 16.3.2018 tiedotustilaisuuden, jossa julkistetaan kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot sektoreittain vuodelta 2017. Tilaisuudessa esitellään tietoja muun muassa julkisen talouden, yritysten ja kotitalouksien tulojen kehityksestä sekä ulkomaankaupasta. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu

2.3.2018 Piilevä arvonlisävero rasittaa palveluntuottajia

Yksityisten sosiaali- ja terveys­palvelujen hintoihin sisältyy piilevää arvonlisä­veroa keski­määrin kahdeksan prosenttia. Alvittomia palveluja tarjoavat palvelun­tuottajat eivät voi vähentää tavara- ja palvelu­ostoihin tai investointi­hyödykkeisiin sisältyviä arvonlisä­veroja omassa verotuksessaan. Lue Tieto&trendit-artikkeli

28.2.2018 Katso, miten elintarvikkeiden hinnat ovat kehittyneet Euroopassa

Elintarvikkeiden hintojenseurantaväline -sovelluksessa esitetään visuaalisesti elintarvikkeiden hintakehitys tuottajilta kuluttajille eri Euroopan maissa. Tutustu tähän ja muihin Eurostatin visualisointisovelluksiin

28.2.2018 Helka Jokinen, Pasi Sorjonen ja Lauri Uotila palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2017 kansantulomitali on myönnetty Helka Jokiselle, Pasi Sorjoselle ja Lauri Uotilalle. Mitalit myönnetään heille tunnustuksena aktiivisesta työstä kansantalouden tilinpidon käytön ja tunnettuuden edistäjinä.

27.2.2018 Tienaa enemmän kuin syö

Uudellamaalla yrityksiltä kerättyjen vero­tulojen osuus oli vuonna 2015 kymmenen prosentti­yksikköä suurempi kuin maa­kunnan väestö­osuus, laskee Pekka Lith Tieto&trendit-artikkelissaan. Lue artikkeli

22.2.2018 Oppaita tilastotietoon

Olemme koonneet verkkoon tiedonhaun oppaita, jotka ohjaavat tilastotiedon lähteiden äärelle. Niistä saat myös vinkkejä tilastotiedon hakemiseen. Tutustu oppaisiin

20.2.2018 Tunnistatko vaihtoehtoiset totuudet?

Miten erottaa fakta fiktiosta? Tilastokeskuksen medialukutaitokurssilla 20.3. perehdytään faktantarkastuksen työkaluihin ja annetaan vinkkejä tiedon arviointiin. Tutustu kurssiin ja ilmoittaudu mukaan

19.2.2018 Menestyvätkö ulkomaalaistaustaiset yritykset Suomessa?

Vuodesta 2013 ulkomaalais­taustaisten yritysten määrä on kasvanut miltei 700 yrityksellä. Mutta miten ulkomaalaisten yritykset menestyvät? Lue Tieto&trendit-artikkeli

15.2.2018 Väestön ennakkotilaston 2017 tiedoista kaksi erillistä julkistusta

Tilastokeskus on julkistanut vuotta 2017 koskevat väestön ennakkotilaston väkilukutiedot 15.2.2018. Ennakkotilasto vuoden 2017 väestönmuutoksista tuotetaan erillisenä julkistuksena 6.3.2018. Lue uutinen

13.2.2018 Tiedotustilaisuus talouden kehityksestä vuonna 2017

Tiedotustilaisuudessa 28.2. tarkastellaan ensimmäisen kerran vuoden 2017 talouskehitystä kansantalouden neljännesvuositilinpidon mukaisen kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu   

7.2.2018 Miten Hans Rosling oppi ymmärtämään maailmaa

”Mikään ei ole auttanut minua ymmärtämään nykymaailmaa enemmän kuin rinnastukset aiempien polvien sukulaisteni todellisuuteen”, kirjoittaa vuosi sitten kuollut datan visualisoinnin mestari muistelmissaan. Lue muistelmista Tieto&trendit-blogista.

6.2.2018 Palaute parantaa lomakkeita

Keräämme kuluvan vuoden ajan yrityksiltä palautetta tiedonkeruisiin vastaamisesta. Tilastokeskus toteuttaa vuosittain 80 yritys- ja yhteisötiedonkeruuta, joista kertyy 150 000 vastausta. Suurin osa tiedoista kerätään verkkolomakkeilla.

5.2.2018 Koputatko oikeaan oveen? – Oraakkeli ja tieto eri osoitteissa

Jos haluat tietoa Suomen talouden tilasta, koputa seuraavalla kerralla Tilastokeskuksen ovea, kirjoittaa Veli-Pekka Karvinen Tieto&trendit-blogissa. Lue blogikirjoitus

2.2.2018 Kunnittaiset ennakkoväkiluvut julkistetaan 15.2.2018

Tilastokeskus julkistaa vuoden 2017 kunnittaiset ennakkoväkiluvut 15.2.2018. Julkistuksessa ei ole ennakkotietoja vuoden 2017 väestönmuutoksista, niiden julkistamisesta tiedotetaan samoin 15.2.2018. Kunnittaiset ennakkoväkiluvut julkaistaan myös tietokantataulukkona. Lue uutinen

2.2.2018 Vaalikarttapalvelusta alueittaista tietoa presidentinvaaleista

Maksuttoman vaalikarttapalvelun avulla voi tarkastella mm. äänestysaktiivisuuden muutosta edellisvaaleista sekä ehdokkaiden ääniosuuksia eri aluetasoilla. Karttoja on esimerkiksi kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain. Tutustu vaalikarttapalveluun
 

31.1.2018 Tilastokoulun Indeksit-kurssi uudistunut

Indeksit-verkkokurssi tutustuttaa tärkeimpiin indekseihin ja niiden käyttöön. Uudistettuun kurssiin on lisätty ajankohtaisia esimerkkejä. Maksuttomasta Tilastokoulusta löydät myös muita itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja kursseja.Tutustu Indeksit-kurssiin Tilastokoulussa

26.1.2018 Tieto&trendit-juttukooste pitää sinut ajan tasalla

Voit seurata helposti Tieto&trendit-sivuilla julkaistuja ajankohtaisia artikkeleita ja blogikirjoituksia tilaamalla sähköpostiisi kerran kuukaudessa ilmestyvän juttukoosteen. Ensimmäinen kooste ilmestyy tammikuun lopussa.Tilaa juttukooste

25.1.2018 Paavo kertoo asuinalueestasi

Missä Suomen postinumeroalueilla asuu eniten opiskelijoita? Entä missä on eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkoja? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen veloituksettomasta Paavo-palvelusta. Palvelun tiedot on päivitetty tänään Paavon päivänä.

25.1.2018 Vielä ehtii mukaan tilasto-olympialaisiin

Euroopan ensimmäisissä tilasto-olympialaisissa oppilaat haastetaan soveltamaan tilasto-osaamistaan. Opettajat voivat ilmoittaa oppilaansa kisaan 31.1.2018 mennessä. Lue lisää kisasta

24.1.2018 Työmarkkinat myllerryksessä

Miten työn muutos näkyy esimerkiksi työsuhteissa, työajoissa ja työtapaturmien määrässä? Tilastokeskuksen järjestämällä kurssilla 14.2.2018 perehdytään työnteon muodoissa tapahtuneisiin muutoksiin ja niiden seurauksiin. Tutustu kurssiohjelmaan ja ilmoittaudu

23.1.2018 Tilastolliset peruskäsitteet tutuiksi

Kuinka teet tilastollisia selvityksiä, arvioit aineistojen käyttökelpoisuutta ja analysoit tuloksia? Tilastolliset peruskäsitteet -kurssilla 6.2.2018 perehdytään käytännönläheisesti keskeisiin tilastotieteen käsitteisin ja niiden käyttöön. Tutustu kurssiohjelmaan ja ilmoittaudu

22.1.2018 Muunna markat euroiksi laskurilla

Haluatko tietää, kuinka paljon asuntosi tai autosi hinta olisi nykyeuroina? Uuden laskurin avulla voit muuntaa eri vuosien markka- ja eurohinnat nykyeuroiksi. Tutustu laskuriin

18.1.2018 Paikkatietoaineistojen kuntapohjaiset tilastointialueet ja tieliikenneonnettomuustiedot päivitetty

Tilastokeskus on päivittänyt avoimessa käytössä olevia paikkatietoaineistojaan. Päivityksessä lisättiin rajapinnalle vuoden 2018 kuntapohjaiset tilastointialueet sekä vuoden 2016 tieliikenne­onnettomuuksien paikkatieto­aineisto.

16.1.2018 Tutustu tutkimusaineistoihin Taikassa

Taika-tutkimusaineistokatalogi esittelee tutkimuskäyttöön tarkoitettuja yksikkötason aineistoja, jotka antavat mahdollisuuden tarkastella laajasti suomalaisia yrityksiä ja Suomen väestöä.

15.1.2018 Tilastokeskus mukana Educa 2018 -tapahtumassa

Educa-tapahtuma kokoaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset Messukeskukseen 26.–27.1.2018. Tervetuloa vierailemaan osastollamme 6p61. Tutustu tapahtuman ohjelmaan

10.1.2018 Tilastokeskuksen avoin data noudattaa Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssiä

CC BY 4.0 -lisenssi antaa oikeuden kopioida ja jakaa Tilastokeskuksen avoimia aineistoja alkuperäisessä tai muutetussa muodossa sekä kaupallisiin että epäkaupallisiin tarkoituksiin. Käytäntö ei ole muuttunut aikaisemmasta, mutta lisenssi selkeyttää käyttöehtoja. Lue lisää aineistojemme käyttöehdoista

9.1.2018 Osallistu tilastojulistekilpailuun

Opiskelijoille tarkoitettu kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2018–2019 on käynnistynyt jo kuudetta kertaa. Kilpailun tavoitteena on edistää koululaisten ja yliopisto-opiskelijoiden yhteiskunnallisen ja numeerisen tiedon käyttöä sekä kriittistä tilastojen lukutaitoa.

9.1.2018 Tilastokeskus jatkaa valtioneuvoston tilastotietopalvelun kanavana

Vuonna 2017 pilotoitu valtioneuvoston tilastotietopalvelu jatkuu vuonna 2018. Tilastotietopalvelu on valtioneuvoston kanslian, ministeriöiden, tasavallan presidentin kanslian ja oikeuskanslerin viraston käytössä. Tilastotietopalvelu toteutetaan Tilastokeskuksessa.

8.1.2018 Euroopan tilasto-olympialaisten ilmoittautuminen käynnissä

Euroopan ensimmäisissä tilasto-olympialaisissa testataan oppilaiden tilasto-osaamista. Opettaja, ilmoita oppilaasi kisaan 31.1.2018 mennessä. Lue lisää kisasta

8.1.2018 Tilaston henki: "Vastaajana olet tiimini korvaamaton jäsen"

Tilaston henki seikkailee parhaillaan televisiossa ja somessa. Tieto&trendit-blogin haastattelussa henki valaisee, miksi kyselyihin vastaaminen on tärkeää.  Lue Tieto&trendit-blogi

5.1.2018 Naisen euro: 84, 97 vai 76 senttiä?

Mihin palkkaeroprosenttiin uskoa? Kaikkiin, kirjoittaa Sampo Pehkonen Tieto&trendit-blogissa. Eri lukujen taustalla ovat eri määritelmät ja tulokulmat.

3.1.2018 Tilastojen tulevaisuus – hyvä, paha vai ruma?

Ajatus luotettavasta faktatiedosta päätöksenteon pohjana on osoittautumassa vähintäänkin liian optimistiseksi, kirjoittaa Jussi Melkas Tieto&trendit-blogissa.

 

Uutisarkisto vuosilta 1996-2017