Uutisia 15.3.2018

Kaikki päätoimialat kasvoivat vuonna 2017

Uusimpien tietojen mukaan rakentamisen liikevaihto kasvoi vuonna 2017 päätoimialoista nopeimmin, 8,4 prosenttia. Teollisuuden aloilla liikevaihto ylsi koko vuonna yhteensä 7,7 prosentin kasvuun. Palvelualoilla liikevaihto kohosi 6,0 prosenttia ja kaupassa 4,7 prosenttia.

Kaikki päätoimialojen kehitystä kuvaavat vuosikatsaukset ovat nyt luettavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Katsaukset julkaistaan erikseen teollisuuden, kaupan, rakentamisen ja palvelualojen liikevaihdosta sekä koko talouden palkkasummasta.

Liikevaihto kasvoi erityisesti keskisuurilla rakennusalan yrityksillä

Rakentamisen liikevaihto kasvoi erityisesti keskisuurilla yrityksillä, jotka työllistävät 50–249 henkilöä. Vuonna 2017 tämän kokoluokan yrityksissä kasvua kertyi keskimäärin 14,6 prosenttia. Rakentamisen toimialoista talonrakentamisen liikevaihto kasvoi eniten, 12,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Erikoistuneen rakennustoiminnan 7,1 prosentin kasvu oli lähes edellisen vuoden tasolla. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla liikevaihdon kasvu on hidastunut tasaisesti jo kolmen vuoden ajan, ja vuonna 2017 kasvua oli enää 0,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Rakennusyritysten liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan vuonna 2017

Kemianteollisuudessa kovaa kasvua

Kaikilla teollisuuden (TOL C) alatoimialoilla liikevaihto kasvoi vuonna 2017. Nopeinta kasvu oli kemianteollisuudessa, jossa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi jopa 20,9 prosenttia edellisvuodesta. Elintarviketeollisuudessa kasvu oli alatoimialoista heikointa vuoden kaikilla neljänneksillä. Metsäteollisuuden liikevaihto kasvoi yhteensä 5,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Metalliteollisuudessa liikevaihto kasvoi vuoden kaikilla neljänneksillä ja kasvua kertyi vuonna 2017 yhteensä 8,8 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin vuonna 2017

Kuljetusala varmisti palvelualojen hyvän kasvun

Palvelualoista kuljetuksen ja varastoinnin toimialan liikevaihto piristyi palvelualoista eniten: liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia vuotta aikaisemmasta, kun vielä toissa vuonna alan liikevaihto kasvoi vain 0,3 prosenttia. Liikevaihdon kehityksen kärkeä pitäneet hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta jatkoivat hyvää kasvuaan. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto nousi 8,7 prosenttia vuodentakaisesta, kun taas ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta kasvoi 7,3 prosenttia.

Kaupan myynnin kasvu jatkui vuonna 2017

Vuonna 2016 alkanut kaupan alan myönteinen kehitys jatkui myös vuonna 2017. Myynti kasvoi eniten tukkukaupassa, vuositasolla kaikkiaan 6,4 prosenttia. Myös vähittäiskaupan myynti kehittyi positiivisemmin: kasvu oli vuonna 2017 yhteensä 2,0 prosenttia. Autokaupassa myynti kasvoi yhteensä 4,3 prosenttia.

Myynnin vuosimuutokset kaupan toimialoilla, %

Palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2017

Palkkasummakuvaajista julkaistun katsauksen mukaan koko talouden palkkasumma oli 1,9 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Eniten palkkasumma kasvoi rakentamisen sekä muiden palveluiden toimialoilla. Teollisuudessa, kaupassa, rahoitustoiminnassa sekä koko taloudessa palkkasumma kasvoi melko maltillisesti. Palkkasumma laski julkisilla toimialoilla ja yksityisen koulutuksen toimialalla.

Lisätietoja päätoimialojen liikevaihtokuvaajista ja katsauksista:
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, katsaus: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, katsaus: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481
Kaupan liikevaihtokuvaaja, katsaus: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, katsaus: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515
Koko talouden palkkasummakuvaaja, katsaus: Anna Mustonen 029 551 3651

Jaa