Uutisia 1.6.2018

Mitä vuosi tilastojen käyttäjänä IMF:ssä opetti?

"Sain käyttäjän näkökulmasta kokea, miten tärkeää luotettava ja kansainvälisiä ohjeistuksia noudattava tilastointi on. Kyse ei ole vain yhden tilaston tärkeydestä, sillä tilastot ovat aina jossain määrin syötteitä toisilleen”, kirjoittaa Mari Ylä-Jarkko Tieto&trendit-blogissa.

Jaa