Nyheter 2018

18.1.2018 Kommunbaserade statistikområden och uppgifter om vägtrafikolyckor har uppdaterats i geodatamaterialet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Vid uppdateringen har gränssnittet kompletterats med de kommunbaserade statistikområdena för år 2018 och med geodatamaterialet över vägtrafikolyckor för år 2016.

11.1.2018 Statistikcentralens öppna data följer licensen Creative Commons Erkännande 4.0

CC BY 4.0-licensen ger rätt att kopiera och dela Statistikcentralens öppna material antingen i ursprungligt eller ändrat format, både för kommersiell och icke-kommersiell användning. Praxis har inte ändrats från tidigare, men licensen gör användarvillkoren tydligare. Läs mer

9.1.2018 Finland rapporterar till FN:s klimatkonvention

Finlands sjunde landsrapport har skickats till FN:s klimatkonvention. I rapporten beskrivs utvecklingen av Finlands utsläpp av växthusgaser, nationella åtgärder för att minska utsläppen och utsläppsscenarier för den närmaste framtiden.

9.1.2018 Statistikcentralen fortsätter som kanal för statsrådets statistiska informationstjänst

Den statistiska informationstjänsten för statsrådets kansli fortsätter år 2018 efter att ha varit ett pilotprojekt år 2017. Tjänsten, som används av statsrådets kansli, ministerierna, republikens president och justitiekanslerämbetet, genomförs vid Statistikcentralen.

9.1.2018 Delta i statistikpostertävlingen

Den internationella statistikpostertävlingen 2018–2019 för studerande har kört igång för sjätte gången. Målet med tävlingen är att främja användningen av samhällelig och numerisk information bland elever och universitetsstuderande samt förmågan att läsa statistik kritiskt.