Uutisia 28.2.2018

Helka Jokinen, Pasi Sorjonen ja Lauri Uotila palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

 

Vuoden 2017 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty ekonomi Helka Jokiselle, kauppatieteiden tohtori Pasi Sorjoselle ja taloustieteiden maisteri Lauri Uotilalle. Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän aktiivisesta työstään kansantalouden tilinpidon käytön ja tunnettuuden edistäjinä.

 

Mitalit jaetaan 28. helmikuuta 2018 Säätytalolla taloustieteellisen yhdistyksen, OECD:n ja valtiovarainministeriön yhteisen seminaarin yhteydessä, joka alkaa klo 15.30.

 

Ekonomi Helka Jokinen on toiminut merkittävissä tehtävissä Suomen Pankissa ja Euroopan keskuspankissa. Hän on työskennellyt Suomen Pankin eri osastoilla tutkijana, ekonomistina, neuvonantajana ja tilasto-osaston osastopäällikkönä sekä tilastoyksikön päällikkönä. Hän on kirjoittanut Suomen Pankin julkaisuihin säännöllisesti artikkeleita erityisesti raha- ja valuuttamarkkinoiden kehityksestä. Helka Jokisella oli merkittävä rooli luotaessa eri viranomaisten käytössä olevaa yhteistä pankkiraportointia. Lisäksi hän kehitti aktiivisesti viranomaisten järkevää työnjakoa tilastojen tuotannossa, minkä seurauksena neljännesvuosittainen rahoitustilinpito siirrettiin Tilastokeskukseen osaksi muuta kansantalouden tilinpitojärjestelmää.

 

Helka Jokinen toimi pitkään Suomen Pankin edustajana Euroopan keskuspankin tilastokomiteassa. Hän myös työskenteli Euroopan keskuspankin tilasto-osastolla, jossa kehitettiin euroalueen yhteisiä raha- ja pankkitilastoja ja valmisteltiin niiden edellyttämiä säännöksiä tietojen keruuseen rahalaitoksilta. Hän on toiminut myös Suomen Pankin edustajana Eurostatin ja EKP:n yhteisessä raha-, rahoitus- ja maksutasekomiteassa.

 

Kauppatieteiden tohtori Pasi Sorjonen on väitellyt Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2000 aiheesta ”Essays on Dividends and Taxes”. Hän on toiminut ennustepäällikkönä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa Etlassa sekä ekonomistina Nordea Marketsissa, jossa hän on vastannut erityisesti Suomen talouden seurannasta, ennustamisesta, kommentoinnista ja menetelmien kehitystyöstä. Työssään hän on monipuolisesti perehtynyt kansantalouden tilinpitoon ja sen käyttöön talouden ennustamisessa.

 

Sorjonen on ahkera luennoija. Hän on luennoinut vuosittain Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa talouden ennustamisesta ja seuraamisesta kansantaloustieteen kurssilla. Hän on vieraillut säännöllisesti Tilastokeskuksessa käyttäjäpuheenvuorojen pitäjänä kansantalouden tilinpidon ja indeksien käytön kursseilla. Hän on toiminut opettajana myös Nordean henkilökunnan koulutusohjelmissa.

 

Lauri Uotila on taloustieteiden maisteri. Hän on työskennellyt Tilastokeskuksessa sekä vuodesta 1982 alkaen Danske Bankissa ja sen edeltäjissä. Uotilalla oli keskeinen rooli kehitettäessä nykymuotoista kansantalouden neljännesvuositilinpitoa 1970-luvulla. Danske Bankissa hän on toiminut ekonomistina ja pääekonomistina sekä johtavana neuvonantajana. Hän työskentelee edelleen osa-aikaisena neuvonantajana.

 

Uotila on työssään käyttänyt kansantalouden tilinpidon laskentakehikkoa ja tehnyt sitä tunnetuksi. Hänet tunnetaan ahkerana ja pidettynä luennoijana, joka osaa esittää asiansa kansantajuisesti. Uotila on varsinaisen työnsä lisäksi luennoinut muun muassa Helsingin yliopistossa ja muissa korkeakouluissa sekä eri koulutuskeskuksissa. Hänet tunnetaan myös valtajulkisuudesta poikkeavista kannanotoistaan, joissa hän muistuttaa tilastojen kertomista tosiasioista.

 

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Yhdistys, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

 

Lisätietoja:
Yliaktuaari Olli Savela, Tilastokeskus 029 551 3316, sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Taloustieteellinen Yhdistys

Jaa