Uutisia 11.4.2018

Suomi kokoaa kestävän kehityksen globaali-indikaattoreiden kansalliset tiedot avoimelle sivustolle

YK on luonut kestävän kehityksen edistämiseksi globaalin, kaikkia maita koskevan Agenda 2030 -toimintaohjelman. YK:ssa on myös sovittu kaikille maille yhteisistä seurantamittareista. Tilastokeskus on aloittanut hankkeen, jossa kootaan globaalien seurantamittareiden tiedot Suomen osalta. Hanketta johtaa valtioneuvoston kanslia, joka koordinoi Suomen kestävän kehityksen työtä.

Mittarit tuotetaan laajan yhteistyöverkoston avulla

YK:n Agenda 2030 -ohjelma sisältää 17 laajaa kehitystavoitetta, jotka koskevat sosiaalisia, taloudellisia, yhteisöllisiä ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä. YK:n tilastokomission johdolla on koottu kaikille maille yhteinen mittaristo, jolla kunkin päämäärän ja tavoitteen toteutumista pyritään raportoimaan konkreettisella tasolla. Kaikkiaan seurantamittareita on lähes 240.

–  ”Leave no-one behind” on Agenda 2030:n kantava periaate, ja kaikille maille yhteiset indikaattorit ovat tärkeitä sen varmistamiseksi, että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ja vähiten kehittyneet valtiot pääsevät osallisiksi kehityksestä, toteaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Sami Pirkkala valtioneuvoston kansliasta.

– Kaikille maille yhteiset indikaattorit ovat tärkeitä myös siksi, että ne osoittavat kehitystarpeita myös Suomen kaltaisten kehittyneiden maiden toiminnassa. Suomella olisi petrattavaa esimerkiksi kulutus- ja tuotantotapojen kestävöittämisessä, Pirkkala jatkaa.

Moniulotteisten tavoitteiden seuranta on haaste mittaamiselle.

 – Tällä hetkellä noin kolmannes indikaattoreista on Suomessa saatavilla säännöllisistä tilastolähteistä. Yksi kolmannes indikaattoreista on kehitettävissä kohtuullisella työllä, mutta viimeinen kolmannes on indikaattoreita, joille ei ainakaan toistaiseksi ole vakiintunutta mittaamismenetelmää, sanoo Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Ari Tyrkkö, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä.  

Suurimmat tiedontuottajat ovat Tilastokeskuksen ohella Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Luonnonvarakeskus, mutta muita tärkeitä yhteistyötahoja on kaikkiaan kymmeniä. 

– Kartoitamme indikaattoreiden saatavuutta ja käyttökelpoisuutta Suomen näkökulmasta. Tavoitteena on luoda kansallinen yhteistyöverkosto, jonka tiedoilla kyetään tuottamaan mahdollisimman suuri osa YK:n mittareista vuoteen 2030 saakka, Tyrkkö sanoo.

Mittareista luodaan avoin sivusto

Osana hanketta Tilastokeskus kokoaa kansallisiin tietoihin perustuvat mittarit verkkoon sivustolle, joka tulee olemaan avoimesti käytettävissä sekä kansallisille että kansainvälisille tietojen tarvitsijoille. Sivusto sisältää myös aikasarjatietoa, ja se julkaistaan vuoden 2018 lopulla.

Kansainväliset järjestöt seuraavat raporteissaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. YK julkaisee vuosittain raportin, jossa kuvataan yleisellä tasolla, miten maat ovat onnistuneet tavoitteissaan.

– On tärkeää, että globaali-indikaattoreiden tiedot kerätään Suomen osalta systemaattisesti ja ovat helposti kaikkien saatavilla, toteaa Pirkkala. Ne myös täydentävät hyvin Suomen kansallista kestävän kehityksen seurantakokonaisuutta, joka löytyy osoitteesta www.kestavakehitys.fi/seuranta.

Lisätietoja hankkeesta:
kehittämispäällikkö Ari Tyrkkö, Tilastokeskus, puh. 029 551 3261,
tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus, puh. 029 551 3351,
tietopalvelujohtaja Hannele Orjala, Tilastokeskus, hannele.orjala@tilastokeskus.fi

 

Jaa