Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Maltkorn
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Markanvändning
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Marknadsvirke
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Massa- och pappersindustri
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Massaved
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Massbalans
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Masskommunikation
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Massmediernas ekonomi
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Matpotatis
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Medborgarskap
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Erhållande av finskt medborgarskap
Producent: Statistikcentralen
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Medellön
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Medfödd missbildning
Medfödda missbildningar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Mediciner
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Mejerier
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Mejeriprodukter
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Mig
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Militärunderstöd
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Miljöaffärsverksamhet
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Miljöekonomi
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Miljöräkenskaper
Energiräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Luftutsläpp efter näringsgren
Producent: Statistikcentralen
Miljöskatt
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Miljöskatter
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Miljöskydd
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsinvesteringar
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Miljövård
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Minoriteter
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Minoritetskulturer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Missbrukarvård
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Mjölk
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Mjölkprodukter
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Mjölkproduktion
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Mobiltelefoner
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Moderskapsdödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Moderskapsförpackningar
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Moderskapspenning
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Moderskapsunderstöd
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Motion
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Motorcyklar
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Motorfordon
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Museer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Musik
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Musikaffärer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Musikinstitut
Kultur
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö