Finlands officiella statistik

Miljöskatter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utfallet av miljöskatter var oförändrat år 2017
5.9.2019
Utfallet av miljöskatter var år 2017 på samma nivå som året innan, dvs. 6,7 miljarder euro. Hushållens andel av de betalda miljöskatterna var 51 procent. Skatterna som hushållen betalade ökade med 2 procent från året innan. Miljöskatternas andel av Finlands totala beskattningsutfall sjönk något till 6,9 procent, vilket dock fortfarande är något högre än medeltalet för EU-länderna

Nästa offentliggörande:
10.9.2020

Beskrivning: Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. Statistiken omfattar miljöbaserade skatter och avgifter samt vissa miljöbaserade användningsavgifter. Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter baserar sig på en internationellt sett enhetlig statistikram, som bl.a. OECD och EU:s statistikbyrå Eurostat varit med om att definiera. Statistikramen som utvecklats och godkänts i samråd gör det möjligt att samla in och jämföra internationellt enhetliga uppgifter. I statistiken över miljöbaserade skatter efter näringsgren presenteras skatter enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om miljöskatter direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, fordonsskatt, miljöskatter, miljöekonomi, miljöskatt.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken över miljöskatter ändras år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken ändras år 2015 och omfattar inte längre miljörelaterade avgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/index_sv.html