Finlands officiella statistik

Skatter och avgifter av skattenatur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Skatteutfallet minskade med 1,9 procent år 2020
17.9.2021
Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter minskade med 1,9 procent år 2020 främst på grund av coronapandemin. Utfallet uppgick till totalt 99,5 miljarder euro. Skattekvoten minskade med 0,2 procentenheter från året innan, dvs. till 42,1 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2020. Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter var 342 miljoner euro större än vad de första uppgifterna som publicerades i mars visade, närmast på grund av att uppgifterna om mervärdesskatt hade preciserats

Beskrivning: Statistiken "Skatter och avgifter av skattenatur" omfattar uppgifter om skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna årligen uppbär. Dessutom ingår de avgifter av skattenatur som uppbärs i Finland för Europeiska unionen. Det mest använda nyckeltalet i statistiken är skattesats, där skatteutfallet av alla obligatoriska avgifter av skattenatur ställs i relation till bruttonationalprodukten. Skattesatsen är en av de vanligaste mätarna av den offentliga sektorns storlek i internationella jämförelser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, miljöskatter, offentlig ekonomi, skatteintäkter, skattekvot, socialskyddsavgifter, statens inkomster, statsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas
15.3.2019
Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas i samband med nästa publicering (20.9.2019).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/index_sv.html