Finlands officiella statistik

Skogsindustrins virkesförbrukning

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogsindustrins virkesförbrukning
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken om skogsindustrins virkesförbrukning uppger årliga uppgifter om inhemskt och utländskt råvirke som används som råvara för skogsindustriprodukter i Finland samt om skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke. Uppgifterna uppges som kubikmeter fast mått på bark. Uppgifterna används för att följa upp virkesförbrukningen inom skogsindustrin tillsammans med uppgifterna om förbrukningen av virke för energiproduktion för att följa upp den totala virkesförbrukningen i Finland. Uppgifterna uppges per virkessortiment, skogsindustribransch och Finlands skogscentrals verksamhetsområden (13 regioner).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsindustrins virkesförbrukning [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtpk/index_sv.html