Aktuellt

Nyheter

22.6.2022 Datarum ska ta fram bättre kunskap till stöd för beslutsfattandet

Som stöd för det kunskapsbaserade beslutsfattandet ska det inrättas ett datarum. Målet med det datarum som nu ska pilottestas är att utveckla utnyttjandet av dataanalys bland annat vid ministerierna.

22.6.2022 Metodändring i statistikföringen av de offentliga samfundens skuld

Statistikcentralen ändrar den metod som används för att behandla räntestödslånen för hyresbostäder och bostadsrättshus i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna. Metodändringen påverkar de offentliga samfundens konsoliderade EDP-skuld.

15.6.2022 Uppgifterna för maj i statistiken över konkurser och företagssaneringar har publicerats

Uppgifterna för maj i statistiken över konkurser och företagssaneringar publicerades i dag för en kort stund på vår webbplats på grund av en teknisk störning, trots om man på förhand meddelat morgondagen, den 16 juni, som publiceringstidpunkt. För att trygga jämlik tillgång till statistikuppgifterna har man beslutat att publicera dem redan i dag.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 12.8.2022