Nyheter

Nyheter från 2024

6.2.2024 Opartiskhet och tillförlitlighet är Statistikcentralens trumfkort

Enligt Taloustutkimus kundundersökning anser informationsanvändarna att den information som Statistikcentralen producerar är opartisk och tillförlitlig. Informationen upplevs också beskriva viktiga fenomen. Som helhet fick Statistikcentralens verksamhet skolvitsordet 8,6. 

1.2.2024 Basåret för kortsiktig konjunkturstatistik byts ut

Den kortsiktiga konjunkturstatistiken revideras i samband med publiceringen av uppgifterna för år 2024 då referenstidpunkten, dvs. basåret, uppdateras från 2015 till 2021.

25.1.2024 I Paavo finns områdesvisa uppgifter för olika ändamål

Vilka är de mest höghusdominerade postnummerområdena i Finland? Och var i Finland är invånarnas medelinkomster störst? Dessa och många andra frågor hittar du svar på i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo, som också innehåller en tidsserie. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats i dag på Paavodagen 25.1.2024.

Tidigare nyheter

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2023