Suomen virallinen tilasto

Metsäteollisuuden puunkäyttö

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Metsäteollisuuden puunkäyttö
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Metsäteollisuuden puunkäyttötilasto kattaa vuositiedot Suomessa metsäteollisuustuotteiden raaka-aineena käytetystä koti- ja ulkomaisesta raakapuusta sekä metsäteollisuuden sivutuotteista ja jätepuusta. Tiedot esitetään kuorellisina kiintokuutiometreinä. Tietoja käytetään metsäteollisuuden puun käytön seurannassa sekä yhdessä puun energiakäytön tietojen kanssa puun kokonaiskäytön seurannassa. Tiedot ilmoitetaan puutavaralajeittain, Suomen metsäkeskuksen toimialueittain (vuoden 2014 tilanne) sekä metsäteollisuuden toimialoittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat:
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsäteollisuuden puunkäyttö [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 7.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mtpk/index.html