Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De högsta lönerna i de mansdominerade näringsgrenarna år 2018
20.3.2020
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var löntagarnas genomsnittliga löner vanligen större i mansdominerade näringsgrenar än i kvinnodominerade år 2018. Skillnaden mellan lönerna var särskilt tydlig bland löntagare som arbetade som experter. I de näringsgrenar där mindre än 50 procent av de experter som arbetade heltid var kvinnor uppgick de genomsnittliga lönerna till 3 152 euro. På motsvarande sätt var experternas genomsnittliga totallöner 3 836 euro i de näringsgrenar där fler än 50 procent var män år 2018.

Nästa offentliggörande:
31.8.2020

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018
6.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html